Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MĀLUPES PAGASTS
Valkas apriņķis

Malupes_1920

Balta Sila meliorācijas sabiedrība * 14.09.1928.

Mālupes bibliotēkas biedrība * 27.11.196. + 1916.

Mālupes izglītības biedrība „Vārds” * 23.12.1913. + 05.08.1938.
                05.08.1938. iekļauta „Mālupes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Mālupes Kolberga lopkopības pārraudzības biedrība * 06.09.1922.

Mālupes krājaizdevu sabiedrība * 05.05.1926. + 10.07.1929.

Mālupes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 25.11.1925. + 03.11.1931.

Mālupes lopkopības pārraudzības biedrība * 11.04.1923. + 16.09.1939.
                16.09.1939. iekļauta „Mālupes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Mālupes 35. Mazpulks * 14.04.1931. + 1940.

Mālupes meliorācijas sabiedrība „Igrive” * 02.08.1926.

Mālupes otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 01.04.1925. + 16.09.1939.
                16.09.1939. iekļauta „Mālupes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Mālupes pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 1940.

Mālupes pagasta lauksaimniecības biedrība * 27.04.1937.
                05.08.1938. pievienota „Mālupes izglītības biedrība „Vārds”
                16.09.1939. pievienota „Mālupes otrā lopkopības pārraudzības biedrība”
                16.09.1939. pievienota „Mālupes lopkopības pārraudzības biedrība”

Mālupes pagasta meliorācijas sabiedrība „Mairapurvs” * 13.03.1930.

Mālupes pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 30.10.1888. + 22.02.1939.
                19.07.1923. pārdēvēta agrāk „Mālupes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                13.06.1933. pārdēvēta agrāk „Mālupes pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Mālupes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mālupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mālupes pamatskolas abzolventu biedrība * 21.11.1933. + 30.11.1940.

Mālupes patērētāju biedrība * 03.08.1938.

Mālupes patērētāju biedrība „Taupība” * + 1925.

Mālupes piensaimnieku sabiedrība * 29.11.1922.

Mālupes rūpniecības kooperatīvs „Ceplis” * 16.01.1924. + 09.04.1930.

Mālupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 05.07.1939. + 18.10.1940.

Mālupes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Mālupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mālupes Tarvu meliorācijas sabiedrība * 15.08.1927.

Mālupes un Annas pagastu meliorācijas sabiedrība „Zāles pļavas” * 14.05.1928.

Meliorācijas sabiedrība „Purmalas” * 14.09.1928.

Meliorācijas sabiedrība „Sebežnieki” * 17.07.1928.

Mellupītes meliorācijas sabiedrība * 21.10.1929.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Mālupes nodaļa * 16.10.1924.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Mālupes nodaļa * 22.01.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Mālupes nodaļa * 15.05.1925.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Mālupes nodaļa * 26.07.1928. + 22.02.1938.

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti