Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MANGAĻU PAGASTS
Rīgas apriņķis

Brīvības pieminekļa Mālpils pagasta komiteja * 28.12.1929.

Carnikavas Mangaļu meliorācijas sabiedrība „Lauga” * 07.05.1924. + 07.03.1933.

Mangaļu Jūrmalas peldu sabiedrība
                Sk. „Vecāķu Jūrmalas labierīcības biedrība”

Mangaļu krājaizdevu sabiedrība * 11.05.1902.

Mangaļu lauksaimniecības biedrība * 04.07.1928.
                23.03.1937. pārdēvēta agrāk „Mangaļu lauksaimniecības veicināšanas biedrība”

Mangaļu lauksaimniecības veicināšanas biedrība
                Sk. „Mangaļu lauksaimniecības biedrība”

Mangaļu lopkopības pārraudzības biedrība * 04.09.1929. + 31.12.1940.

Mangaļu mednieku biedrība * 21.06.1930. + 21.02.1941.

Mangaļu meliorācijas sabiedrība „Andža dambis” * 28.09.1934.

Mangaļu meliorācijas sabiedrība „Lauga” * 15.04.1932.

Mangaļu Mīlgrāvja dramatiskā mūzikas un dziedāšanas biedrība
                                 07.03.1908. + 12.12.1940.

Mangaļu Mīlgrāvju dziedāšanas biedrība * 27.03.1892. + 1916.

Mangaļu Mīlgravja lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Mangaļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Mangaļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība *
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Mangaļu Mīlgravja lopkopības pārraudzības biedrība”

Mangaļu peldu sabiedrība
                Sk. „Vecāķu Jūrmalas labierīcības biedrība”

Mangaļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.08.1895. + 18.10.1940.
                16.01.1924. pārdēvēta agrāk „Mangaļu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku
                                zaudējumu gadījumos”
                21.12.1938. pārdēvēta agrāk „Mangaļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Mangaļu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mangaļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mangaļu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku zaudējumu gadījumos
                Sk. „Mangaļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mangaļu zvejniecības biedrība * 25.09.1919. + 04.02.1938.

Mangaļu zvejniecības sabiedrība
                Sk. „Mangaļu zvejnieku sabiedrība”

Mangaļu zvejnieku sabiedrība * 23.03.1937.
                26.10.1938. pārdēvēta agrāk „Mangaļu zvejniecības sabiedrība”

Vecāķu bieži apdzīvotās vietas meliorācijas sabiedrība „Vecāķi” * 08.10.1930.

Vecāķu Jūrmalas labierīcības biedrība * 29.09.1908. + 31.12.1940.
                02.08.1923. pārdēvēta agrāk „Mangaļu Jūrmalas peldu sabiedrība”

Vecāķu un apkārtnes zvejnieku kooperatīvs * 11.08.1931. + 02.11.1937.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Mangaļu nodaļa * 05.09.1924.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Mangaļsalas nodaļa * 22.11.1932.

 

 
Izmainas 29.09.2015 Kontakti