Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MĀRCIENAS PAGASTS
Cēsu apriņķis

Marcienas_1913

Brīvības pieminekļa Mārcienas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Krājaizdevu sabiedrība pie Mārcienas kooperatīvā
                Sk. „Mārcienas krājaizdevu sabiedrība”

Mārcienas bibliotēkas biedrība * 29.09.1908. + 20.09.1938.
                20.09.1938. iekļauta „Mārcienas lauksaimniecības biedrībā”

Mārcienas Dūnavas piensaimnieku sabiedrība * 04.10.1922. + 03.03.1936.

Mārcienas kooperatīvs * 19.01.1921. + 17.03.1931.

Mārcienas krājaizdevu sabiedrība * 04.09.1923.
                28.04.1926. pārdēvēta agrāk „Krājaizdevu sabiedrība pie Mārcienas kooperatīvā”

Mārcienas lauksaimniecības biedrība * 27.04.1937.
                20.09.1938. pievienota „Mārcienas bibliotēkas biedrība”
                20.09.1938. pievienota „Mārcienas mājturības veicināšanas biedrība”

Mārcienas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 25.03.1925. + 30.07.1930.

Mārcienas lopkopības pārraudzības biedrība * 22.04.1925. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Mārcienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mārcienas II lopkopības pārraudzības biedrība * 01.02.1928. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Mārcienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mārcienas mājturības veicināšanas biedrība * 16.05.1928. + 20.09.1938.
                20.09.1938. iekļauta „Mārcienas lauksaimniecības biedrībā”

Mārcienas 152. Mazpulks * 07.06.1933. + 1940.

Mārcienas meliorācijas sabiedrība * 24.11.1926. + 18.03.1942.

Mārcienas meliorācijas sabiedrība „Avots” * 07.12.1936.

Mārcienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Mārcienas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Mārcienas II lopkopības pārraudzības biedrību”

Mārcienas patērētāju biedrība * 15.02.1938.

Mārcienas piensaimnieku sabiedrība * 15.11.1922. + 09.06.1936.
                09.06.1936. iekļauta „Jaunkalsnavas piensaimnieku sabiedrībā”

Mārcienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 07.05.1881. [1875] + 18.10.1940.
                06.06.1923. pārdēvēta agrāk „Mārcienas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk „Mārcienas savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Mārcienas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mārcienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mārcienas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Mārcienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Mārcienas nodaļa * 10.09.1928.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Mārcienas nodaļa * 07.10.1932.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Mārcienas nodaļa * 27.08.1932.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
Mārcienas nodaļa * 01.07.1925.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Mārcienas nodaļa * 04.08.1932.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Mārcienas Ļaudonas nodaļa * 08.11.1926. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Mārcienas nodaļa * 30.06.1922. + 16.10.1935.

Marcienas_1926

Marcienas_1933

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti