Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MĀRKALNES PAGASTS
Valkas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Lāzberģa]

Apiņgrāvas meliorācijas sabiedrība * 23.08.1929.

Lāzberģa Kolberģa piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Pededzes piensaimnieku sabiedrība”

Lāzberģa kultūras biedrība  „Blāzma”
                Sk. „Mārklnes kultūras biedrība  „Blāzma”

Lāzberģa pagasta aizsargu nodaļa * 24.08.1919. + 1940.

Lāzberģa savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mārkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lāzberģa savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Mārkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lāzberģa Volkovas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Mārkalnes piensaimnieku sabiedrība”

Mārklnes kultūras biedrība  „Blāzma” * 28.05.1924. + 06.04.1938.
                20.10.1926. pārdēvēta agrāk „Lāzberģa kultūras biedrība  „Blāzma”
                06.04.1938. iekļauta „Mārkalnes lauksaimniecības biedrībā”

Mārkalnes lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.
                06.04.1938. pievienota „Mārklnes kultūras biedrība  „Blāzma”
                14.07.1939. pievienota „Mārkalnes lopkopības pārraudzības biedrība”

Mārkalnes lopkopības pārraudzības biedrība * 28.11.1928. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Mārkalnes lauksaimniecības biedrībā”

Mārkalnes I lopkopības pārraudzības biedrība * 09.01.1929. + 30.11.1940.

Mārkalnes 620. Mazpulks * 22.02.1935. + 1940.

Mārkalnes meliorācijas sabiedrība „Gērde” * 01.02.1934.

Mārkalnes meliorācijas sabiedrība „Lielā Gārša” * 14.05.1928.

Mārkalnes meliorācijas sabiedrība „Sarkanīte” * 02.05.1929.

Mārkalnes patērētāju biedrība * 03.08.1938.

Mārkalnes piensaimnieku sabiedrība * 07.03.1923.
                05.04.1939. pārdēvēta agrāk „Lāzberģa Volkovas piensaimnieku sabiedrība”

Mārkalnes piensaimnieku sabiedrība * 20.01.1926. + 26.05.1929.

Mārkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1911. + 18.10.1940.
                24.10.1923. pārdēvēta agrāk „Lāzberģa savstarpējā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                17.01.1933. pārdēvēta agrāk „Lāzberģa savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Volkova” * 26.09.1928.

Pededzes piensaimnieku sabiedrība * 21.03.1923.
                30.04.1930. pārdēvēta agrāk „Piensaimnieku sabiedrība „Pedece”
                05.04.1939. pārdēvēta agrāk „Lāzberģa Kolberģa piensaimnieku sabiedrība”

Piensaimnieku sabiedrība „Pedece”
                Sk. „Pededzes piensaimnieku sabiedrība”
               
Prilkšenes meliorācijas sabiedrība * 26.09.1928.

Salakas meliorācijas sabiedrība * 13.03.1929.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
Kolberga Lāsbergas nodaļa * 20.12.1922. + 26.01.1932.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Laikupes nodaļa * 03.12.1927.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Mārkalnes nodaļa * 30.06.1928.

 

 
Izmainas 02.02.2016 Kontakti