Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MĀRSNĒNU PAGASTS
Cēsu apriņķis

Baižkalna Mārsnēnu meliorācijas sabiedrība * 03.03.1927.

Brīvības pieminekļa Mārsnēnu pagasta komiteja * 13.01.1930.

Mārsnēnu dārzkopības biedrība * 20.02.1934. + 31.12.1940.

Mārsnēnu krājaizdevu sabiedrība * 21.11.1923.

Mārsnēnu kūdras ražošanas sabiedrība * 07.05.1924.

Mārsnēnu lauksaimniecības biedrība * 09.2.1937.

Mārsnēnu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 18.06.1924. + 30.07.1930.

Mārsnēnu lopkopības pārraudzības biedrība * 15.11.1922. + 13.01.1939.
                13.01.1939. iekļauta „Mārsnēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mārsnēnu 643. Mazpulks * 21.01.1935. + 1940.

Mārsnēnu mednieku biedrība * 27.09.1932. + 24.08.1936.

Mārsnēnu meliorācijas sabiedrība „Bērzeja” * 03.02.1930.

Mārsnēnu meliorācijas sabiedrība „Tērce” * 26.09.1928.

Mārsnēnu  pagasta aizsargu nodaļa * 24.08.1919. + 07.07.1940.

Mārsnēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 13.01.1939.
                13.01.1939. izveidota apvienojot:
                                „Mārsnēnu lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Startu lopkopības pārraudzības biedrību”

Mārsnēnu patērētāju biedrība * 20.09.1894.
                07.11.1923. pārdēvēta agrāk „Mārsnēnu Startu pārtikas biedrība”

Mārsnēnu piensaimnieku sabiedrība * 20.09.1922.

Mārsnēnu saviesīgā biedrība * 04.12.1907. + 31.12.1940. * 30.11.1943.
                30.11.1943. atjaunota darbība

Mārsnēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.08.1881. + 18.10.1940.
                21.06.1922. pārdēvēta agrāk „Mārsnēnu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                16.11.1938. pārdēvēta agrāk „Mārsnēnu savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Mārsnēnu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mārsnēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mārsnēnu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Mārsnēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mārsnēnu Startu 88. Mazpulks * 25.04.1932. + 1940.

Mārsnēnu Startu pārtikas biedrība
                Sk. „Mārsnēnu patērētāju biedrība”

Startu lopkopības pārraudzības biedrība * 01.09.1936. + 13.01.1939.
                13.01.1939. iekļauta „Mārsnēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Startu meliorācijas sabiedrība * 02.08.1926.

Startu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 27.10.1881. + 1916.

Biedrību nodaļas:

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
Mārsnenu nodaļa * 24.02.1930.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Mārsnenu nodaļas * 09.11.1925.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti