Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MĀRUPES PAGASTS
Rīgas apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Bieriņu]

Bieriņu dziedāšanas un mūzikas biedrība * 16.05.1911. + 1917.

Bieriņu krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Mārupes krājaizdevu sabiedrība”

Bieriņu lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Mārupes lauksaimniecības biedrība”

Bieriņu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Mārupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Bieriņu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mārupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Brīvības pieminekļa Mārupes pagasta komiteja * 07.01.1930.

Mārupes krājaizdevu sabiedrība * 12.08.1925.
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Bieriņu krājaizdevu sabiedrība”

Mārupes lauksaimniecības biedrība * 20.04.1921.
                18.08.1931. pārdēvēta agrāk „Bieriņu lauksaimniecības biedrība”

Mārupes 27. Mazpulks * 15.12.1930. + 1940.

Mārupes mednieku biedrība * 02.03.1927. + 15.05.1941.

Mārupes meliorācijas sabiedrība „Ozolciems” * 11.07.1928.

Mārupes pagasta aizsardžu pulciņš * 01.05.1925. + 07.07.1940.

Mārupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 14.01.1925.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk „Bieriņu lopkopības pārraudzības biedrība”

Mārupes pagasta meliorācijas sabiedrība „Lapskalns” * 27.07.1936. + 29.07.1943.

Mārupes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mārupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mārupes pagasta šaha biedrība „Vienība” * 27.10.1926. + 31.12.1940.

Mārupes pagasta Tēriņu un Zubekciema kopējā meliorācijas sabiedrība „Māra” * 02.05.1929.

Mārupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 02.5.1923. + 18.10.1940.
                11.07.1933. pārdēvēta agrāk „Bieriņu pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                26.01.1937. pārdēvēta agrāk „Mārupes pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Zubekciems” * 08.09.1928.

Biedrību nodaļas:

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Mārupes nodaļa * + 12.07.1935.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Mārupes nodaļa * + 11.05.1928.

 

 
Izmainas 13.05.2016 Kontakti