Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MATKULES PAGASTS
Tukuma apriņķis

Aizupes Matkules I lopkopības pārraudzības biedrība * 26.09.1929. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Aizupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Aizupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Aizupes Matkules I lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Variebas lopkopības pārraudzības biedrību”

Briņkpedvāles 531. Mazpulks * 09.01.1935. + 1940.

Kalnamuižas meliorācijas sabiedrība „Bezdibenis” * 19.12.1928.

Kalnmuižas piensaimnieku sabiedrība „Abava” * 29.03.1926. + 24.11.1932.

Matkules brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 20.12.1932.

Matkules krājaizdevu sabiedrība * 14.01.1924. [1898]
                08.02.1938. pārdēvēta agrāk „Sabiles apkārtnes krājaizdevu sabiedrība „Spars”

Matkules lauksaimniecības biedrība * 05.08.1937.
14.07.1939. pievienota „Matkules lopkopības pārraudzības biedrība „Imula”

Matkules lopkopības pārraudzības biedrība „Imula” * 03.12.1921. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Matkules lauksaimniecības biedrībā”

Matkules 312. Mazpulks * 18.02.1934. + 1940.

Matkules mazsaimniecību veicināšanas biedrība „Tīrums” * 17.12.1925. + 03.04.1930.

Matkules meliorācijas sabiedrība „Skaldes mežs” * 06.04.1929.

Matkules meliorācijas sabiedrība „Straume” * 08.11.1928.

Matkules meliorācijas sabiedrība „Vīksna purvs” * 14.03.1927.

Matkules pagasta aizsardžu pulciņš * 20.08.1927. + 07.07.1940.

Matkules pagasta aizsargu nodaļa * 24.08.1919. + 07.07.1940.

Matkules pagasta meliorācijas sabiedrība „Mundaga” * 19.04.1929.

Matkules pagasta meliorācijas sabiedrība „Uskumi” * 02.03.1929.

Matkules pagasta piensaimnieku sabiedrība „Amula” * 17.12.1925.

Matkules pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Matkules savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Matkules patērētāju biedrība * 10.12.1940.

Matkules piensaimnieku sabiedrība * 02.05.1922.
                04.08.1938. pārdēvēta agrāk „Matkules piensaimnieku sabiedrība „Kurzemes Šveice”

Matkules piensaimnieku sabiedrība „Kurzemes Šveice”
                Sk. „Matkules piensaimnieku sabiedrība”

Matkules piensaimnieku sabiedrība „Kurzemes Šveice II” * 29.07.1926. + 30.04.1931.

Matkules savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.10.1892.
                29.01.1923. pārdēvēta agrāk „Matkules Valgales savstarpīgā palīdzības
                                biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                20.11.1933. pārdēvēta agrāk „Matkules pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Matkules savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Matkules savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Matkules savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Matkules spirta kopdedzinātava * 19.09.1939.

Matkules un apkārtnes biškopības biedrība „Šūna” * 17.05.1926. + 01.11.1938.

Matkules un apkārtnes sarkanraibo sugas lopu audzēšanas biedrība
                                * 04.02.1932. + 30.11.1940.

Matkules un Kabiles meliorācijas sabiedrība „Greiza liekne” * 17.01.1930.

Matkules Valgales savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Matkules savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Pedvāles Koguļu meliorācijas sabiedrība * 19.06.1928.

Sabiles apkārtnes krājaizdevu sabiedrība „Spars”
                Sk. „Matkules krājaizdevu sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Matkules nodaļa * 05.09.1924.

Latvju sieviešu nacionālā līga * 03.05.1922. + 14.03.1941.
                1938. pārdēvēta agrāk „Latviešu sieviešu "Nacionālā liga"
                Matkules nodaļa * 05.03.1928. + 14.03.1938.

 

 
Izmainas 08.08.2010 Kontakti