Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MAZSALACA
*1928
Valmieras apriņķis

Mazsalaca_1906

Jaunates Mazsalacas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
Sk. „Jaunates savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība”

Jaunates savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība * 31.03.1892. + 10.06.1928.
26.10.1927. pārdēvēta agrāk „Jaunates Mazsalacas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”

Mazsalacas amatnieku savstarpējā palīdzības biedrība * 17.02.1914.+ 04.09.1934.
                11.06.1924.pārdēvēta agrāk „Mazsalaces amatnieku savstarpīgā palīdzības biedrība”

Mazsalaces amatnieku savstarpīgā palīdzības biedrība
                Sk. „Mazsalacas amatnieku savstarpējā palīdzības biedrība”

Mazsalacas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 27.05.1893.
                14.11.1923.pārdēvēta agrāk „Mazsalaces brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Mazsalacas krājaizdevu sabiedrība * 31.07.1893.
                07.11.1923. pārdēvēta agrāk „Mazsalaces krāšanas un aizdošanas kase”

Mazsalaces krāšanas un aizdošanas kase
                Sk. „Mazsalacas krājaizdevu sabiedrība"

Mazsalacas labdarības biedrība * 13.08.1888. + 1916.

Mazsalacas linkopju sabiedrība * 26.09.1923. + 17.12.1935.

Mazsalacas 525. Mazpulks * 15.01.1935. + 1940.

Mazsalacas mednieku biedrība * 24.01.1923. + 14.03.1941.

Mazsalacas I meliorācijas sabiedrība * 16.04.1926.

Mazsalacas miesta E. K. Balods privātas skolas trūcīgo skolnieku pabalstīšanas biedrība
                                * 19.01.1915. + 1917.

Mazsalacas namsaimnieku biedrība * 28.05.1924. + 08.10.1935.

Mazsalacas nacionālā skolotāju biedrība * 19.01.1927. + 21.03.1939.
                21.03.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Mazsalacas patērētāju biedrība * 15.11.1939.

Mazsalacas piensaimnieku sabiedrība * 10.01.1923.[1910]

Mazsalacas pilsētas Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Mazsalacas pilsētas meliorācijas sabiedrība „Pilsētas pūriņš” * 22.01.1932.

Mazsalacas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.11.1932.

Mazsalacas rajonu mājlopu audzētāju biedrība * 13.01.1940.

Mazsalaces saviesīgā biedrība * 15.04.1899. + 28.02.1940.

Mazsalacas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 11.07.1892. + 24.12.1932.
                01.02.1922.pārdēvēta agrāk „Valtenberģu Pils savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsskādes atgadījumos”

Mazsalacas sporta biedrība * 18.04.1928. + 12.12.1940.

Mazsalacas un apkārtnes amatnieku biedrība * 04.10.1922. + 30.03.1936.

Mazsalacas un apkārtnes strādnieku un amatnieku biedrība * 01.11.1932. + 12.12.1940.

Mazsalacas un apkārtnes veselības aizsardzības savienība * 24.01.1930.

Mazsalaces brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Mazsalacas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Valtenberģu Pils savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsskādes atgadījumos
                Sk. „Mazsalacas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Mazsalacas nodaļa * 19.07.1928.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Mazsalacas nodaļa * 08.02.1934.

Jaunatnes Sarkanais krusts *24.10.1923. + 1940. 08.12.
                Mazsalacas valsts ģimnāzijas un pamatskolas pulciņš Nr.551. * 21.11.1933.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Mazsalacas nodaļa * 15.03.1927.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu"
                                * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Mazsalacas nodaļa * 25.10.1927.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Mazsalacas nodaļa * 21.07.1930.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Mazsalacas nodaļa * 06.10.1924. + 11.08.1928.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Mazsalacas nodaļa 15.11.1926.

Latvijas skolotāju biedrība * 29.06.1939.
               Mazsalacas nodaļa * 11.12.1939.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923.
                Mazsalacas 6. novads * 05.01.1924.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Mazsalacas nodaļa * 22.04.1925.

Latvju nacionālā kustība biedrība * 30.03.1927. + 14.05.1936.
                Mazsalacas nodaļa * 01.09.1927.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Mazsalacas nodaļa * 18.01.1926.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Mazsalacas nodaļa * 06.09.1928.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Mazsalacas nodaļa * 15.07.1925. + 29.11.1939.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Mazsalacas nodaļa * 14.01.1921.+ 16.10.1935.

Rīgas latviešu skolotāju biedrība * 17.09.1919.  + 21.09.1939.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk „Rīgas latviešu skolotāju savienība”
                30.04.1935. pievienota “Latvijas fiziskās audzināšanas darbinieku biedrība”
                21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”
                Mazsalacas nodaļa * 02.02.1925.

Sporta biedrība “Krauze” * 09.02.1921. + 12.11.1935.
                12.11.1935. iekļauta „Latvijas arodu organizācijā “Sports”
                Mazsalacas nodaļa * 10.06.1924.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Mazsalacas nodaļa * 22.04.1927.

Mazsalaca_1913

Mazsalaca_1926

Mazsalaca_1930

 

 
Izmaiņas 29.04.2023 Kontakti