Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MAZSALACAS PAGASTS
Valmieras ariņķis
[līdz 01.09.1925. Valtenberges]

Blaucenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 20.05.1925. + 19.12.1928.

Mazsalacas dārzkopības biedrība * 20.03.1934. + 12.12.1940.

Mazsalacas Ipiķu meliorācijas sabiedrība „Ramatas novadgrāvis” * 15.04.1931.

Mazsalaces izglītības biedrība „Venus” * 30.05.1909 + 1916.

Mazsalacas labdarības biedrība * 13.08.1888. + 06.06.1901.

Mazsalacas lauksaimniecības biedrība * 26.08.1903.+ 12.08.1937.
                05.12.1923. pārdēvēta agrāk „Mazsalaces zemkopības biedrība”

Mazsalacas Līču 161. Mazpulks * 19.01.1934. + 1940.

Mazsalacas Līdumnieku pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 15.12.1926. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Mazsalacas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mazsalacas II lopkopības pārraudzības biedrība * 07.03.1928. + 12.12.1940.

Mazsalacas 529. Mazpulks * 15.01.1935. + 1940.

Mazsalacas meliorācijas sabiedrība „Dadzis”  * 18.04.1928.

Mazsalacas meliorācijas sabiedrība „Eglīte”
                Sk. „Mazsalacas pagasta meliorācijas sabiedrība „Eglīte”

Mazsalacas pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Mazsalacas pagasta meliorācijas sabiedrība „Melnalksnis” * 22.11.1929.

Mazsalacas pagasta meliorācijas sabiedrība „Rinnis” * 08.09.1928.

Mazsalacas pagasta meliorācijas sabiedrība „Ungurleja” * 05.10.1928.

Mazsalacas pagasta lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.

Mazsalacas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.07.1939.
                26.07.1939. izveidota apvienojot:
                                „Mazsalacas pirmo lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Mazsalacas Līdumnieku pirmo lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Rauskas lopkopības pārraudzības biedrību”

Mazsalacas pagasta meliorācijas sabiedrība „Blaucenieši” * 25.03.1929.

Mazsalacas pagasta meliorācijas sabiedrība „Eglīte” * 03.12.1938.
                11.03.1940. pārdēvēta agrāk „Mazsalacas meliorācijas sabiedrība „Eglīte”

Mazsalacas patērētāju biedrība * 15.11.1912. + 27.08.1935.
                14.01.1920. pārdēvēta agrāk „Mazsalaces patērētāju biedrība”

Mazsalaces patērētāju biedrība
                Sk. „Mazsalacas patērētāju biedrība”

Mazsalacas pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 23.01.1924. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Mazsalacas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mazsalacas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 03.07.1929. + 18.10.1940.
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk „Mazsalacas un apkārtnes savstarpējā
                                uguns apdrošināšanas biedrība „

Mazsalacas skolas biedrība * 03.12.1924. + 08.06.1939.

Mazsalacas un apkārtnes biškopības biedrība * + 12.12.1940.

Mazsalacas un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mazsalacas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mazsalaces zemkopības biedrība
                Sk. „Mazsalacas lauksaimniecības biedrība”
 
Piensaimnieku sabiedrība „Līdumnieki” * 04.10.1922.

Rauskas bibliotēkas biedrība * 04.10.1922. + 12.12.1940.
                02.08.1939. pārdēvēta agrāk „Valtenberģu Rauskas bibliotēkas biedrība”

Rauskas lopkopības pārraudzības biedrība * 26.06.1929. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Mazsalacas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rauskas 1066. Mazpulks * 20.04.1937. + 1940.

Rozēnu Mazsalacas pagastu meliorācijas sabiedrība „Mežgalietis” * 13.03.1929.

Rūjienas amatnieku biedrība
                Sk. „Rūjienas Mazsalacas amatnieku biedrība”

Rūjienas Mazsalacas amatnieku biedrība * 23.02.1937.
                23.11.1937. pārdēvēta agrāk „Rūjienas amatnieku biedrība”

Rūjienas un Mazsalacas novadu pašvaldību biedrību sadarbes apvienība * + 18.02.1941.

Valtenberģu Mežgaliešu bibliotēkas biedrība * 12.07.1921. + 18.02.1940.

Valtenberģu pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 1940.

Valtenberģu piensaimnieku sabiedrība * 18.10.1922. + 13.01.1931.

Valtenberģu Rauskas bibliotēkas biedrība
                Sk. „Rauskas bibliotēkas biedrība”

Valtenberģu savstarpējā palīdzības biedrība * 25.04.1923. + 01.07.1930.

Biedrību nodaļas:

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
Mazsalacas Mežgaliešu nodaļa * 02.05.1929.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti