Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MAZSTRAUPES PAGASTS
Cēsu apriņķis

Mazstraupes_1931

Brīvības pieminekļa Mazstraupes pagasta komiteja * 19.01.1930.

Dzelves purva meliorācijas sabiedrība * 20.08.1930.

Elspurva meliorācijas sabiedrība * 14.04.1926.

Latviešu zemkopības biedrība Mazstraupes pagastā
                Sk. „Straupes lauksaimniecības biedrība”

Mazstraupes Egļu meža meliorācijas sabiedrība * 07.01.1929.

Mazstraupes kūdras ražošanas sabiedrība * 20.01.1931. + 20.12.1939.

Mazstraupes lauksaimniecības biedrība * 06.4.1937.

Mazstraupes 254. Mazpulks * 18.04.1934. + 1940.

Mazstraupes pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Mazstraupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 10.01.1923.
                28.10.1938. pārdēvēta agrāk „Straupes lopkopības pārraudzības biedrība”

Mazstraupes pagasta meliorācijas sabiedrība „Zaļotne” * 13.03.1930.

Mazstraupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.07.1883. + 18.10.1940.
                27.10.1923. pārdēvēta agrāk „Mazstraupes savstarpīgā ugunsgrēku
                                gadījienu palīdzības biedrība”
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk „Mazstraupes savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Mazstraupes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mazstraupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mazstraupes savstarpīgā ugunsgrēku gadījienu palīdzības biedrība
                Sk. „Mazstraupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Saviesīgā biedrība pie Straupes lauksaimniecības biedrībās * 22.03.1907. + 1916.

Straupes dziedāšanas biedrība
                Sk. „Straupes labdarības biedrība”

Straupes kooperatīvs
Sk. „Straupes patērētāju biedrība”

Straupes krājaizdevu kase
                Sk. „Straupes krājaizdevu sabiedrība”

Straupes krājaizdevu sabiedrība * 28.05.1885.
                04.10.1922. pārdēvēta agrāk „Straupes krājaizdevu kase”

Straupes labdarības biedrība * 1864. + 1905.
                05.05.1877. pārdēvēta agrāk „Straupes dziedāšanas biedrība”

Straupes lauksaimniecības biedrība * 27.10.1893. + 26.01.1938. [1865]
                27.10.1893. pārdēvēta agrāk „Latviešu zemkopības biedrība Mazstraupes pagastā”

Straupes lauksaimnieku biedrības kooperatīvs
                Sk. „Straupes patērētāju biedrība”

Straupes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Mazstraupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Straupes piensaimnieku sabiedrība * 1913.

Straupes patērētāju biedrība * 28.05.1920.
                04.05.1921. pārdēvēta agrāk „Straupes lauksaimnieku biedrības kooperatīvs”
                01.03.1938. pārdēvēta agrāk „Straupes kooperatīvs”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Straupes nodaļa * 04.06.1928.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība
                                "Par ticību un baznīcu" * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Straupes nodaļa * 26.03.1926.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
                Mazstraupes   nodaļa * 31.03.1933.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Mazstraupes nodaļa * 15.02.1934.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Straupes nodaļa * 22.04.1925.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Mazstraupes nodaļa * 13.01.1928. + 29.05.1933.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Mazstraupes nodaļa * 10.06.1920.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Mazstraupes nodaļa * 03.12.1930.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti