Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MAZZALVES PAGASTS
Jēkabpils apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Ērberģes]

Mazzalves_1930

Brīvības pieminekļa Mazzalves pagasta komiteja * 31.01.1930.

Ērberģes krājaizdevu sabiedrība * 11.08.1921. + 08.04.1929.

Ērberģes lauksaimniecības kooperatīvs * 08.10.1923. + 30.12.1936.

Ērberģes muižas piensaimnieku sabiedrība * 06.05.1929. + 25.06.1931.

Ērberģes pagasta aizsargu nodaļa * 21.07.1919. + 1940.

Ērberģes patērētāju biedrība * 20.07.1920.

Ērberģes piensaimnieku sabiedrība * 08.01.1923. + 16.05.1929.

Ērberģes piensaimnieku sabiedrība „Centība” * 18.09.1924. + 16.05.1929.

Ērberģes piensaimnieku sabiedrība „Vairogs”
                Sk. „Mazzalves piensaimnieku sabiedrība”

Ērberģes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mazzalves savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ērberģes Taurkalna piensaimnieku sabiedrība * 19.03.1923.

Mazzalves lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Jaunsaimnieks”
                                * 22.03.1934. + 16.04.1938.

Mazzalves Līdumnieks 722. Mazpulks * 26.03.1935. + 1940.

Mazzalves lopkopības pārraudzības biedrība * 14.08.1930. + 31.12.1940.

Mazzalves I 397. Mazpulks * 07.10.1934. + 1940.

Mazzalves meliorācijas sabiedrība * 27.01.1928.

Mazzalves meliorācijas sabiedrība „Cēze” * 05.10.1927.

Mazzalves meliorācijas sabiedrība „Purvs” * 16.09.1929.

Mazzalves pagasta lauksaimniecības biedrība * 01.07.1937.

Mazzalves pagasta meliorācijas sabiedrība „Jūga” * 12.04.1934.

Mazzalves patērētāju biedrība * 16.12.1940.

Mazzalves piensaimnieku sabiedrība * 21.12.1931. + 19.12.1939.
                18.08.1938. pārdēvēta agrāk „Ērberģes piensaimnieku sabiedrība”
                19.12.1939. iekļauta „Neretas piensaimnieku sabiedrībā”

Mazzalves savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 22.12.1921. + 18.10.1940.
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk „Ērberģes savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Pamats” * 05.07.1929.

Mazzalves Taurkalna 611. Mazpulks * 26.01.1935. + 1940.

Mēmeles Mazzalves un Zalves pagastu meliorācijas sabiedrība ”Līčupe” * 21.10.1929.

Upmales lopkopības pārraudzības biedrība * 08.10.1925. + 31.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Mazzalves nodaļa * 07.04.1921.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Ērberģes nodaļa * 10.07.1922.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
Ērberģes nodaļa * 25.02.1925. + 26.01.1932.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Ērberģes 72. novads * 30.08.1936.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Mazzalves nodaļa * 13.01.1928.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Ērberģes nodaļa * 16.03.1922. + 16.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Ērberģes nodaļa * 13.08.1927.

Mazzalves_1937

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti