Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MEDŅU PAGASTS
Daugavpils apriņķis
[līdz 29.12.1939. Ungurmuižas]

Aiviekstes Ungurmuižas pirmā krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Ungurmuižas krājaizdevu sabiedrība”

Brīvības pieminekļa Ungurmuižas pagasta komiteja * 31.05.1930. + 26.05.1937.

Lauksaimnieku sadraudzīgā biedrība „Meža gals” * + 38.05.1938.

Medņu pagasta lauksaimniecības biedrība * 08.05.1922.
                04.08.1937. pārdēvēta agrāk „Ungurmuižas lauksaimniecības biedrība „Rūķis”
                11.03.1940. pārdēvēta agrāk „Ungurmuižas lauksaimniecības biedrība”
                11.03.1940.pievienota „Ungurmuižas lopkopības pārraudzības biedrība”

Mežāres Līdums 889. Mazpulks
                Sk.  „Saulaines 889. Mazpulks”

Meža Gala krājaizdevu sabiedrība * 17.02.1925.

Piensaimnieku sabiedrība „Asnis” * 30.05.1923. + 24.03.1930.

Ratīšu jaunatnes biedrība * 25.01.1928. + 16.09.1940.
                08.06.1940. pārdēvēta agrāk „Ungurmuižas pagasta jaunatnes biedrība”

Rubeņu piensaimnieku sabiedrība * 18.05.1928. + 29.09.1936.
                29.09.1936. iekļauta „Savienas piensaimnieku sabiedrībā”

Šaškinas meliorācijas sabiedrība * 02.04.1930.

Saulaines 889. Mazpulks * 24.03.1936. + 1940.
                04.03.1937. pārdēvēts agrāk „Zesersalas 889. Mazpulks”
                29.07.1938. pārdēvēts agrāk „Mežāres Līdums 889. Mazpulks”

Taurupes upes meliorācijas sabiedrība * 10.04.1929.

Ungurmuižas krājaizdevu sabiedrība * 08.05.1925.
                27.07.1938. pārdēvēta agrāk „Aiviekstes Ungurmuižas pirmā krājaizdevu
                                sabiedrība”

Ungurmuižas lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Medņu pagasta lauksaimniecības biedrība”

Ungurmuižas lauksaimniecības biedrība „Rūķis”
                Sk. „Medņu pagasta lauksaimniecības biedrība”

Ungurmuižas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                * 02.11.1923. + 25.05.1937.

Ungurmuižas lopkopības pārraudzības biedrība * 17.04.1937. + 11.03.1940.
                11.03.1940. iekļauta „Medņu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ungurmuižas I lopkopības pārraudzības biedrība * 08.01.1923. + 16.12.1940.

Ungurmuižas II lopkopības pārraudzības biedrība * 06.07.1926. + 16.12.1940.

Ungurmuižas mednieku biedrība * 28.02.1928. + 18.03.1941.
                12.10.1938. pārdēvēta agrāk „Ungurmuižas mednieku biedrība „Vanags”

Ungurmuižas mednieku biedrība „Vanags”
                Sk. „Ungurmuižas mednieku biedrība”

Ungurmuižas meliorācijas biedrība „Centība” * 09.05.1927.

Ungurmuižas meliorācijas biedrība „Mežāre” * 06.02.1931.

Ungurmuižas meliorācijas biedrība „Sauku ezers” * 15.07.1930.

Ungurmuižas pagasta jaunatnes biedrība
                Sk. „Ratīšu jaunatnes biedrība”

Ungurmuižas pagasta lauksaimniecības biedrība „Vaga” * 22.11.1920. + 16.12.1940.

Ungurmuižas pagasta meliorācijas sabiedrība „Zesersala” * 16.09.1929.

Ungurmuižas pagasta Ratišu piensaimnieku sabiedrība * 1923.

Ungurmuižas pagasta rūpnieku biedrība * 11.10.1927. + 28.11.1931.

Ungurmuižas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ungurmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ungurmuižas pagasta Trakšu purva meliorācijas sabiedrība * 30.08.1927.

Ungurmuižas patērētāju biedrība * 15.04.1939.

Ungurmuižas piensaimnieku sabiedrība „Darbs” * 29.12.1927. + 25.04.1931.

Ungurmuižas piensaimnieku sabiedrība „Straume” * 19.09.1925. + 25.01.1940.

Ungurmuižas Savienas un Krustpils meliorācijas sabiedrība „Aloksnīte” * 27.05.1926.

Ungurmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.10.1922. + 18.10.1940.
                02.06.1938. pārdēvēta agrāk „Ungurmuižas pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Zesersalas 889. Mazpulks
                04.03.1937. pārdēvēts agrāk „Saulaines 889. Mazpulks”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Ungurmuižas nodaļa * 14.06.1928.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Antužu nodaļa * 05.10.1924.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Aiviekstes Ungurmuižas nodaļa * 04.04.1923. + 26.01.1932.
                10.07.1923. pārdēvēta agrāk „Aiviekstes nodaļa”

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Ungurmuižas nodaļa * 01.11.1923.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Bērzgales 44. novads * 19.01.1931.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Ungurmuižas nodaļa * 15.01.1924.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Ungurmuižas nodaļa * 15.07.1925. + 25.08.1937.

 

 
Izmainas 01.11.2015 Kontakti