Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MEDZES PAGASTS
Liepājas apriņķis

Medzes_1925

Brīvības pieminekļa Medzes pagasta komiteja * 19.01.1930.

Kapsēdes 582. Mazpulks * 25.01.1935. + 1940.

Medzes izglītības biedrība „Dzirkstele” * 31.01.1921. + 11.05.1940.
11.05.1940. iekļauta „Medzes lauksaimniecības biedrībā”

Medzes Kapsēdes un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība * 24.02.1925. + 15.04.1935.

Medzes krājaizdevu sabiedrība * 16.03.1922.
                03.03.1938. pārdēvēta agrāk „Medzes un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība”

Medzes kūdras izmantošanas kooperatīvs „Plocis” * 15.11.1928. + 07.11.1935.

Medzes lauksaimniecības biedrība * 10.08.1922. + 26.04.1934.

Medzes lauksaimniecības biedrība * 29.7.1937.
                11.05.1940. pievienota „Medzes izglītības biedrība „Dzirkstele”

Medzes lopkopības pārraudzības biedrība * 08.01.1924. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Medzes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Medzes lopkopības pārraudzības biedrība „Straume” * 09.07.1936. + 03.06.1939.
                09.07.1936. izveidota apvienojot:
                                „Ziemupes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Medzes un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrību”
                03.06.1939. iekļauta „Medzes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Medzes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 08.12.1925.
                09.02.1939. pārdēvēta agrāk „Saraiķu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas
                                biedrība”

Medzes Mātru lopkopības pārraudzības biedrība * 28.01.1937. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Medzes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Medzes 275. Mazpulks * 30.04.1934. + 1940.

Medzes meliorācijas sabiedrība * 15.10.1926.

Medzes pagasta aizsargu nodaļa * 16.07.1919. + 1940.

Medzes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Medzes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Medzes Mātru lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Medzes un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrību „Straume”

Medzes pagasta Škedes un Mātru ciema meliorācijas sabiedrība „Ezers” * 15.09.1926.

Medzes pagasta un viņa apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Medzes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Medzes piensaimnieku sabiedrība * 05.12.1922. + 25.07.1937.

Medzes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 16.01.1922. + 18.10.1940.
                21.01.1937. pārdēvēta agrāk „Medzes pagasta un viņa apkārtnes savstarpējā
                                uguns apdrošināšanas biedrība”

Medzes un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Medzes krājaizdevu sabiedrība”

Medzes un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība „Straume” * 21.11.1929. +03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Medzes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Medzes un apkārtnes mednieku biedrība * 15.09.1925. + 18.03.1941.

Saraiķu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Medzes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Šķēdes jūrmalas zvejnieku aroda biedrība * 28.06.1923. + 29.04.1929.

Šķēdes 48. Mazpulks * 01.05.1931. + 1940.

Ziemupes lopkopības pārraudzības biedrība * 07.12.1926. + 09.07.1936.
                09.07.1936. iekļauta „Medzes lopkopības pārraudzības biedrībā „Straume”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Medzes Kapsēdes nodaļa * 21.11.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Kapsēdes nodaļa * 09.02.1925. + 19.01.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Kapsēdes nodaļa * 21.01.1930.
                Medzes nodaļa * 30.06.1922.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Medzes nodaļa * 08.08.1923.

Medzes_1925a

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti