Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MĒDZŪLAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Brīvības pieminekļa Mēdzūlas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Gravas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 23.01.1924. + 14.08.1931.

Gulberes dziedāšanas biedrība * 12.10.1887. + 20.02.1895.

Gulberes lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība * 27.08.1924. + 30.07.1930.

Gulberes piensaimnieku sabiedrība „Druva” * 07.03.1923. + 15.09.1936.
                15.09.1936. iekļauta „Mēdzūlas piensaimnieku sabiedrībā „Zieds”

Gulberes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 14.02.1882. + 1916.

Liedes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Mēdzūlas krājaizdevu biedrība”

Liedes lopkopības pārraudzības biedrība * 23.01.1924. + 02.01.1941.

Liezeres krājaizdevu sabiedrība * 1910. + 26.03.1932.
                10.09.1924. pārdēvēta agrāk „Liezeres Lubejas Mēdzūlas
                                krājaizdevu sabiedrība”

Liezeres Lubejas Mēdzūlas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Liezeres krājaizdevu sabiedrība”

Liezeres Lubejas Mēdzūlas lauksaimniecības biedrība * 15.01.1909. + 1916.

Mēdzūlas bezmaksas bibliotēkas biedrība * 15.04.1924. [1872] + 16.08.1939.

Mēdzūlas Gravas savstarpīgā palīdzības biedrība pie ugunsgrēku atgadījumiem
                Sk. „Mēdzūlas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mēdzūlas Gulberes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Mēdzūlas piensaimnieku sabiedrība”

Mēdzūlas krājaizdevu biedrība * 21.11.1923.
                29.03.1938. pārdēvēta agrāk „Liedes krājaizdevu sabiedrība”

Mēdzūlas lauksaimniecības biedrība * 06.04.1937.
                11.05.1940. pievienota „Mēdzūlas lopkopības pārraudzības biedrība”

Mēdzūlas lopkopības pārraudzības biedrība * 25.02.1925. + 11.05.1940.
                11.05.1940. iekļauta „Mēdzūlas lauksaimniecības biedrībā”

Mēdzūlas mednieku biedrība * 03.11.1926. + 20.03.1937.

Mēdzūlas meliorācijas sabiedrība „Lapsas purvs’ * 26.09.1928.

Mēdzūlas I meliorācijas sabiedrība „Lietuvpurvs’ * 01.08.1928.

Mēdzūlas meliorācijas sabiedrība „Velna purvs” * 01.09.1927.

Mēdzūlas Ozoliņkalna 497. Mazpulks * 12.12.1934. + 1940.

Mēdzūlas pagasta aizsargu nodaļa * 13.11.1919. + 07.07.1940.

Mēdzūlas pagasta piensaimnieku sabiedrība „Aišate” * 9.07.1923. + 04.05.1932.

Mēdzūlas patērētāju biedrība * 22.02.1939.

Mēdzūlas piensaimnieku sabiedrība *
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Mēdzūlas Gulberes piensaimnieku sabiedrība”

Mēdzūlas piensaimnieku biedrība „Zieds * 28.02.1923.
                15.09.1936. pievienota „Gulberes piensaimnieku sabiedrība „Druva”

Mēdzūlas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.11.1880. + 18.10.1940.
                30.07.1924. pārdēvēta agrāk „Mēdzūlas Gravas savstarpīgā palīdzības
                                biedrība pie ugunsgrēku atgadījumiem”
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Mēdzūlas savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Mēdzūlas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mēdzūlas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Dores purvs” * 19.10.1928.

Ogres upes augšgala II meliorācijas sabiedrība „Jaunogre” * 28.12.1928. + 18.03.1942.

Piensaimnieku sabiedrība „Liede” * 20.09.1922. + 09.04.1935.

Vecpiebalgas Mēdzulas meliorācijas sabiedrība „Jaunogre” * 28.12.1928. + 15.01.1943.

Veļķu un Mēdzūlas meliorācijas sabiedrība „Aiša” * 02.05.1929.

Biedrību nodalas:

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Mēdzūlas nodaļa * 08.02.1928.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Mēdzūlas 52. novads * 04.07.1932.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Mēdzūlas nodaļa * 15.10.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Mēdzūlas nodaļa * 13.10.1925. + 10.11.1931.

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti