Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MEIRĀNU PAGASTS
Madonas apriņķis

Meiranu_1938

Barkavas Meirānu pagastu meliorācijas sabiedrība „Elkšņu upe” * 07.05.1934.

Brīvības pieminekļa Meirānu pagasta komitēja * 10.02.1930.

Lubānas Meirānes linkopju biedrība * 11.04.1923. + 17.12.1935.

Lubānas un Meirānu pagastu meliorācijas sabiedrība „Lubānas klāni” * 27.05.1936.

Meirānes dārzkopības biedrība
                Sk. „Meirānu rūpniecības sabiedrība”

Meirānes lopkopības pārraudzības biedrība * 06.04.1921. [1910] + 06.07.1937.
                06.07.1937. iekļauta „Meirānu I lopkopības pārraudzības biedrībā”

Meirānes Lubānas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Meirānes piensaimnieku sabiedrība”

Meirānes otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 09.05.1923. + 06.07.1937.
                06.07.1937. iekļauta „Meirānu I lopkopības pārraudzības biedrībā”

Meirānes piensaimnieku sabiedrība * 1913.
                22.03.1922. pārdēvēta agrāk „Meirānes Lubānas piensaimnieku sabiedrība”

Meirānes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Meirānu savstarpējā apdrošināsnas biedrība”

Meirānes trešā lopkopības pārraudzības biedrība * 09.05.1923. + 06.07.1937.
                06.07.1937. iekļauta „Meirānu I lopkopības pārraudzības biedrībā”

Meirānu bibliotēkas biedrība
                Sk. „Meirānu kultūras biedrība”

Meirānu Gotlība 912. Mazpulks * 04.04.1936. + 1940.

Meirānu Kalpaka 446. Mazpulks * 04.11.1934. + 1940.

Meirānu ķieģeļu kooperatīvs * 27.05.1925. + 29.01.1931.

Meirānu krājaizdevu sabiedrība * 12.12.1923.

Meirānu kultūras biedrība * 26.04.1912. + 02.01.1941.
                15.12.1939. pārdēvēta agrāk „Meirānu bibliotēkas biedrība”

Meirānu laukkopības pārraudzības biedrība * 16.05.1933. + 02.01.1941.

Meirānu lauksaimniecības biedrība * 06.04.1921. + 24.09.1935.

Meirānu lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība * 25.04.1923. + 28.09.1938.

Meirānu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Zemkopis”
                                * 10.12.1924. + 06.11.1936.

Meirānu I lopkopības pārraudzības biedrība * 06.07.1937. + 14.07.1939.
                06.07.1939. izveidota apvienojot:
                                „Meirānes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Meirānes otro lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Meirānes trešo lopkopības pārraudzības biedrību”
                14.07.1939. iekļauta „Meirānu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Meirānu lopkopības pārraudzības biedrība „Ausma” * 27.02.1929. + 14.07.1939.
                06.04.1937. pievienota „Meirānu lopkopības pārraudzības biedrība „Gaisma”
                06.04.1937. pievienota „Meirānu lopkopības pārraudzības biedrība „Modra”
                14.07.1939. iekļauta „Meirānu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Meirānu lopkopības pārraudzības biedrība „Gaisma” * 20.03.1929. + 06.04.1937.
                06.04.1937. iekļauta „Meirānu lopkopības pārraudzības biedrībā „Ausma”

Meirānu lopkopības pārraudzības biedrība „Modra” * 20.03.1929. + 06.04.1937.
                06.04.1937. iekļauta „Meirānu lopkopības pārraudzības biedrībā „Ausma”

Meirānu mazsaimniecību veicināšanas biedrība „Vārpa” * 17.06.1925. + 17.12.1935.

Meirānu mednieku biedrība * 24.09.1930. + 18.03.1941.

Meirānu meliorācijas sabiedrība „Straume” * 27.01.1928.

Meirānu pagasta lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.
                14.07.1939. pievienota „Meirānu lopkopības pārraudzības biedrība „Ausma”
                14.07.1939. pievienota „Meirānu I lopkopības pārraudzības biedrība”

Meirānes rūpniecības sabiedrība * 27.04.1921. + 02.01.1941.
                11.10.1939. pārdēvēta agrāk „Meirānu dārzkopības biedrība”

Meirānu pagasta aizsargu nodaļa * 08.06.1919. + 07.07.1940

Meirānu pagasta meliorācijas sabiedrība „Arklupe” * 13.07.1930.

Meirānu pagasta meliorācijas sabiedrība „Asna” * 10.07.1926.

Meirānu pagasta meliorācijas sabiedrība „Maršupe” * 18.04.1928.

Meirānu pagasta meliorācijas sabiedrība „Purvajs” * 12.07.1927.

Meirānu pagasta meliorācijas sabiedrība „Sogārde” * 18.04.1928.

Meirānu pagasta piensaimnieku sabiedrība „Centrs” * 09.05.1923. + 02.10.1934.

Meirānu patērētāju biedrība * 14.01.1920.
                15.06.1938. pārdēvēta agrāk „Meirānu patērētāju biedrība „Centība”

Meirānu patērētāju biedrība „Centība”
                Sk. „Meirānu patērētāju biedrība”

Meirānu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.12.1889. + 18.10.1940.
                01.03.1922. pārdēvēta agrāk „Meirānes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                26.10.1938. pārdēvēta agrāk „Meirānu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Meirānu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Meirānu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Meirānu un Lubānes meliorācijas sabiedrība „Maroza” * 27.02.1929.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Meirānu nodaļa * 29.07.1930.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Meirānu nodaļa * 08.02.1934.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Merānu nodaļa * 05.10.1924.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Meirānu nodaļa * 05.09.1924.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Meirānu nodaļa * 22.04.1925.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Lubānes Meirānu nodaļa * 08.11.1926. + 29.11.1939.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk „Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk „Laukstrādnieku apvienība”
                Meirānu nodaļa * 14.01.1921. + 16.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Meirānu nodaļa * 27.02.1932.

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti