Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MĒMELES PAGASTS
Ilūkstes apriņķis

Brīvības pieminekļa Mēmeles pagasta komiteja * 23.01.1930.

Gricgales meliorācijas sabiedrība * 05.12.1927.

Liel Mēmeles lopkopības pārraudzības biedrība * 28.04.1930. + 31.12.1940.

Liel Mēmeles meliorācijas sabiedrība * 30.03.1926.

Lielsusejas un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība * 08.01.1923. + 10.07.1937.

Mēmeles bezmaksas tautas bibliotēkas biedrība * 30.06.1909. + 1915.

Mēmeles izglītības biedrība * 1920. + 31.12.1940.

Mēmeles krājaizdevu sabiedrība * 30.08.1923.

Mēmeles lauksaimniecības biedrība * 09.12.1911. + 11.04.1935.

Mēmeles lauksaimniecības biedrība * 08.04.1937.

Mēmeles lopkopības pārraudzības biedrība „Rīts” * 30.08.1923. + 31.12.1940.

Mēmeles 365. Mazpulks * 04.05.1934. + 1940.

Mēmeles Mazzalves un Zalves pagastu meliorācijas sabiedrība „Līčupe” * 21.10.1929.

Mēmeles patērētāju biedrība * + 31.01.1927.

Mēmeles piensaimnieku sabiedrība „Nākotne” * 07.12.1925. + 21.03.1935.

Mēmeles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.05.1922. + 18.10.1940.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Mēmeles savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Mēmeles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mēmeles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
               Mēmeles nodaļa * 17.01.1928.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Mēmeles nodaļa * 04.08.1932.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Mēmeles nodaļa * 18.02.1926.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Mēmeles nodaļa * 05.01.1922.

 

 
Izmainas 11.10.2015 Kontakti