Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MEŅĢELES PAGASTS
Rīgas apriņķis

Mengeles_1912

Aderkašu Meņģeles Plāteres krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Plāteres krājaizdevu sabiedrība”

Aderkašu Meņģeles Plāteres lauksaimniecības biedrība * 31.01.1904. + 10.11.1936.

Aderkašu Meņģeles Plāteres lauksaimniecības biedrības krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Plāteres krājaizdevu sabiedrība”

Aderkašu Meņģeles Plāteres lopkopības pārraudzības biedrība * 21.05.1925. + 25.04.1940.
                25.04.1925. iekļauta „Plāteres lauksaimniecības biedrībā”

Aderkašu Meņģeles un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība „Ogre”
                                * 23.10.1929. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Taurupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Brīvības pieminekļa Meņģeles pagasta komiteja * 20.12.1929.

Čaulas purva kūdras ražošanas sabiedrība
                Sk. „Meņģeles kūdras ražošanas sabiedrība”

Dienvid Vidzemes I mednieku biedrība
                Sk. „Meņģeles mednieku biedrība”

Meņģeles bibliotēkas biedrība * 27.07.1908. + 26.08.1913.

Meņģeles biškopības biedrība * 28.11.1923. + 30.09.1937.

Meņģeles krājaizdevu sabiedrība * 02.05.1923.

Meņģeles kūdras ražošanas sabiedrība * 19.03.1930.
                07.02.1940. pārdēvēta agrāk „Čaulas purva kūdras ražošanas sabiedrība”

Meņģeles kultūras biedrība * 23.12.1913. + 30.04.1938.
                30.04.1938. iekļauta „Meņģeles lauksaimniecības biedrībā”

Meņģeles labdarības biedrība * 02.08.1889. + 1916.

Meņģeles lauksaimniecības biedrība * 20.07.1937.
                30.04.1938. pievienota „Meņģeles kultūras biedrība”

Meņģeles lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Meņģeles mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Meņģeles lopkopības pārraudzības biedrība * 29.03.1922. + 31.12.1940.

Meņģeles mašīnu koplietošanas sabiedrība * 01.11.1922.
                07.06.1939. pārdēvēta agrāk „Meņģeles lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Meņģeles 202. Mazpulks * 17.03.1934. + 1940.

Meņģeles mednieku biedrība * 16.03.1921.
                19.01.1937. pārdēvēta agrāk „Dienvid Vidzemes I mednieku biedrība”

Meņģeles meliorācijas sabiedrība * 13.03.1929.

Meņģeles meliorācijas sabiedrība „Aizpurves” * 03.02.1920.

Meņģeles otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 25.06.1924. + 24.07.1939.
                24.07.1939. iekļauta „Meņģeles pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Meņģeles pagasta aizsardžu pulciņš * 28.08.1928. + 07.07.1940.

Meņģeles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 24.07.1939.
                24.07.1939. izveidota apvienojot:
                                „Meņģeles Taurupes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Meņģeles otro lopkopības pārraudzības biedrību”

Meņģeles patērētāju biedrība * 28.01.1920.

Meņģeles piensaimnieku sabiedrība * 11.04.1923.+ 18.10.1940.
                31.03.1936. pievienota „Liepkalnes piensaimnieku sabiedrība”

Meņģeles II piensaimnieku sabiedrība „Eksports” * 17.02.1926. + 20.09.1932.

Meņģeles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.08.1881. + 18.10.1940.
                15.11.1922. pārdēvēta agrāk „Meņģeles savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                26.10.1938. pārdēvēta agrāk „Meņģeles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Meņģeles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Meņģeles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Meņģeles savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Meņģeles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Meņģeles Taurupes lopkopības pārraudzības biedrība * 31.12.1932. + 24.07.1939.
                24.07.1939. iekļauta „Meņģeles pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Meņģeles un apkārtnes sarkanraibo sugas lopu audzētāju biedrība * 25.04.1933. +31.12.1940.

Plāteres krājaizdevu sabiedrība * 1910.
                28.06.1923. pārdēvēta agrāk „Aderkašu Meņģeles Plāteres lauksaimniecības
                                biedrības krājaizdevu sabiedrība”
                11.05.1938. pārdēvēta agrāk „Aderkašu Meņģeles Plāteres krājaizdevu sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas ķīmiskās rūpniecības strādnieku arodu biedrība * 21.12.1910. + 28.11.1928.
25.11.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas ķīmijas rūpniecības strādnieku arodnieciskā biedrība”
Meņģeles nodaļa * 22.03.1922.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Meņģeles nodaļa * 21.11.1927.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Meņģeles nodaļa * 17.07.1928.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Meņģeles nodaļa * 17.09.1927.

Mengeles_1913

 

 
Izmainas 13.05.2016 Kontakti