Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MĒRDZEMES PAGASTS
Ludzas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Mihailovas]

Merdzemes_1930

Aizgaršu 862. Mazpulks * 04.04.1936. + 1940.

Bērzgales meliorācijas sabiedrība „Bedejs”
                Sk. „Mērdzenes un Bērzgales meliorācijas sabiedrība „Klajais purvs”

Brīvības pieminekļa Mērdzenes pagasta komiteja * 08.01.1930.

Cēru 463. Mazpulks * 15.11.1934. + 1940.

Deglavas 1045. Mazpulks * 09.03.1937. + 1940.

Goliševas lauksaimniecības biedrība „Trud” * 29.12.1927. + 16.05.1933.

Goliševas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Zerno”
                                * 04.08.1931. + 25.02.1939.

Jurisdikas meliorācijas sabiedrība * 14.05.1925. + 18.03.1942.

Krievu Stiglovas kultūras un izglītības biedrība * 13.03.1929. + 21.01.1941.

Meliorācijas sabiedrība „Stiglovo” * 01.02.1929.

Mērdzenes Dzēru 521. Mazpulks * 12.12.1934. + 1940.

Mērdzenes lopkopības pārraudzības biedrība „Atmoda” * 17.07.1929. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Mērdzenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mērdzenes I 124. Mazpulks * 1932. + 1940.

Mērdzenes II 181. Mazpulks * 05.03.1934. + 1940.

Mērdzenes meliorācijas sabiedrība „Draugs”
                Sk. „Mērdzenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Draugs”

Mērdzenes meliorācijas sabiedrība „Kriču purvs”
                Sk. „Mērdzenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Kreiču purvs”

Mērdzenes meliorācijas sabiedrība „Līdums” * 19.06.1928.

Mērdzenes meliorācijas sabiedrība „Loči” * 01.02.1929.

Mērdzenes meliorācijas sabiedrība „Strauts”
                Sk. „Mērdzenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Strauts”

Mērdzenes pagasta krievu kultūras veicināšanas biedrība „Iskra” * 21.02.1929. +12.03.1935.

Mērdzenes pagasta lauksaimniecības biedrība * 08.07.1937.

Mērdzenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.06.1939.
                 26.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Mērdzenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrību „Ausma”
                                „Mērdzenes lopkopības pārraudzības biedrību „Atmoda”
                                „Stiglavas I lopkopības pārraudzības biedrību”
                               
Mērdzenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrību „Ausma” * 05.04.1927. +26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Mērdzenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mērdzenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Arājs” * 11.06.1930.

Mērdzenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Draugs” * 15.02.1929.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Mērdzenes meliorācijas sabiedrība „Draugs”

Mērdzenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Kreiču purvs” * 19.04.1929.
                11.03.1940. pārdēvēta agrāk „Mērdzenes meliorācijas sabiedrība „Kreiču purvs”

Mērdzenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Orojs” * 06.02.1931.

Mērdzenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 12.09.1928.
                11.03.1940. pārdēvēta agrāk „Mērdzenes meliorācijas sabiedrība „Strauts”

Mērdzenes patērētāju biedrība * 27.12.1940.

Mērdzenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.10.1938. + 18.10.1940.

Mērdzenes un Bērzgales meliorācijas sabiedrība „Klajais purvs” * 02.05.1929.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Bērzgales meliorācijas sabiedrība „Bedejs”

Mērdzenes un Kārsavas meliorācijas sabiedrība „Straume” * 06.08.1928.

Mihailovas krājaizdevu sabiedrība * 14.03.1924. + 30.04.1930.

Mihailovas lauksaimniecības biedrība „Kopdarbība” * 21.03.1923. + 14.04.1934.

Mihailovas pagasta aizsargu nodaļa * 08.03.1920. + 07.07.1940.

Mihailovas pagasta lauksaimniecības biedrība „Orajs” * 31.12.1923. + 21.01.1941.

Mihailovas patērētāju biedrība * 09.06.1920. + 26.06.1935.

Mišenskas meliorācijas sabiedrība * 13.03.1929. + 02.03.1939.

Pušmucovas krājaizdevu sabiedrība * 14.03.1924. + 09.08.1935.
                09.08.1935. iekļauta „Ludzas krājaizdevu sabiedrībā „Kopdarbība”

Pušmucovas 205. Mazpulks * 21.03.1934. + 1940

Pušmucovas patērētāju biedrība „Zemnieks” * 08.05.1929. + 23.09.1935.

Stiglavas I lopkopības pārraudzības biedrība * 22.04.1933. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Mērdzenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Stiglavas patērētāju biedrība „Atspaids” * + 03.03.1930.

Strauju 1047. Mazpulks * 20.03.1937. + 1940.

Tereku 173. Mazpulks * 17.02.1934. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
13.11.1936. iekļauta “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”
                Mērdzenes nodaļa *  + 25.03.1936.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Mērdzenes nodaļa * 30.06.1933. + 04.04.1940.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Goliševas nodaļa * 16.09.1926.

Latvijas baltkrievu jaunatnes biedrība * 25.04.1928. + 03.04.1936.
                Pudinovas nodaļa * 21.12.1932. + 12.06.1933.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Pušmucovas nodaļa * 17.02.1925.
                Stiglovas nodaļa * 18.06.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Mērdzenes nodaļa * 26.04.1927.

 

 
Izmainas 08.05.2016 Kontakti