Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MĒRSRAGA PAGASTS
Talsu apriņķis

Mersraga_1922

Brīvības pieminekļa Mērsraga pagasta komiteja * 16.05.1930.

Engures ezera mednieku biedrība
                Sk. „Mērsraga mednieku biedrība” * 14.07.1927.

Engures ezera zvejnieku biedrība „Zvejnieks” * 14.01.1924. + 05.05.1938.
                05.05.1938. iekļauta „Mērsraga pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Engures ezera zvejnieku sabiedrība * 18.04.1939.

Engures mežniecības bēru kase * + 25.02.1892.

Ķūļu ciema lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Mērsraga pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Ķūļu Dzedru 82. Mazpulks * 16.04.1932. + 1940.

Ķūļu ugunsdzēsēju biedrība * 08.11.1933.

Margrafu bibliotēkas biedrība
                Sk. „Mērsraga bibliotēkas biedrība”

Mērsraga mednieku biedrība * 14.07.1927.+ 18.03.1941.
                10.08.1938. pārdēvēta agrāk „Engures ezera mednieku biedrība”

Mērsraga bibliotēkas biedrība * 28.10.1910.
                03.07.1924. pārdēvēta agrāk „Margrafu bibliotēkas biedrība”

Mērsraga krājaizdevu sabiedrība * 05.12.1939.

Mērsraga 372. Mazpulks * 16.05.1934. + 1940.

Mērsraga meliorācijas sabiedrība „Mērsrags” * 03.02.1930.

Mērsraga meliorācijas sabiedrība „Pekle” * 09.01.1928.

Mērsraga pagasta aizsardžu pulciņš * 12.08.1932. + 07.07.1940.

Mērsraga pagasta aizsargu nodaļa * 08.12.1919. + 07.07.1940.

Mērsraga pagasta Kīsteru ciema meliorācijas sabiedrība * 13.05.1929.

Mērsraga pagasta lauksaimniecības biedrība * 18.03.1937.
                05.05.1938. pievienota „Engures ezera zvejnieku biedrība „Zvejnieks”

Mērsraga pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 30.11.1925.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk „Ķūļu ciema lopkopības pārraudzības biedrība”

Mērsraga pagasta meliorācijas sabiedrība „Ķūļi” * 22.10.1926.

Mērsraga piensaimnieku sabiedrība „Plūdons” * 29.10.1925. + 21.03.1935.

Mērsraga savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.02.1939. + 18.10.1940.

Mērsraga zvejniecības biedrība „Gaisma” * 07.02.1920. + 02.01.1939.

Mērsraga zvejniecības biedrība * 21.03.1939.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Mērsraga nodaļa * 17.04.1928.

Latvijas jūras atbrīvotāju un aizsargu biedrība “Vilnis” * 16.01.1926. + 18.07.1940.
                Mērsraga Ragaciema nodaļa * 29.12.1926. + 19.09.1935.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Ķuļciema nodaļa * 05.10.1924.

Pretalkohola biedrība “Klints” * 20.03.1929. + 23.08.1935.
                Mērsraga nodaļa * 18.04.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Mērsraga nodaļa * 04.02.1930.

Strādnieku atturības biedrība * 20.03.1929. + 25.07.1931.
                Mērsraga nodaļa * 06.02.1931.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti