Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MĒTRIENAS PAGASTS
Madonas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Ļaudonas Odzienas]

Metrienas_1935

Brīvības pieminekļa Mētrienas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Āres mājturības veicināšanas biedrība * 24.02.1931.
                25.01.1938. iekļauta “Mētrienes lauksamniecības biedrībā”

Ļaudonas ceturtā dārzkopības un biškopības biedrība *

Ļaudonas ceturtā lopkopības pārraudzības biedrība * 21.04.1926.

Ļaudonas mednieku biedrība
                Sk. Mētrienas mednieku biedrība

Ļaudonas Odzienas piensaimnieku sabiedrība “Pamats”
                Sk. Mētrienas piensaimnieku sabiedrība

Ļaudonas Odzienas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. Mētrienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība

Ļaudonas Odzienas viesīgā biedrība
                Sk. Mētrienas viesīgā biedrība

Ļaudonas otrā dārzkopības un biškopības biedrība *

Ļaudonas otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 1909.
                23.12.1922. reģistrēta Saikavas pagastā

Meliorācijas sabiedrība “Rāksala” * 22.10.1926.

Mētrienas lauksaimniecības biedrība * 12.01.1937.
                25.01.1938. pievienota “Āres mājturības veicināšanas biedrība”
                25.01.1938. pievienota “Mētrienas viesīgā biedrība”

Mētrienas lopkopības pārraudzības biedrība * 21.04.1926.

Mētrienas 108. Mazpulks * 26.02.1933. + 1940.

Mētrienas mednieku biedrība * 20.10.1926. + 18.03.1941.
                14.04.1939. pārdēvēta agrāk “Ļaudonas mednieku biedrība”

Mētrienas meliorācijas sabiedrība “Dobupe” * 30.03.1933.

Mētrienas meliorācijas sabiedrība “Isliena” * 15.02.1927.

Mētrienas meliorācijas sabiedrība “Joša” * 06.08.1928.

Mētrienas meliorācijas sabiedrība ”Odze” * 02.11.1929.

Mētrienas meliorācijas sabiedrība „Raksala” * 21.04.1928. + 15.01.1943.

Metrienas patērētāju biedrība * 08.02.1939.

Mētrienas piensaimnieku sabiedrība * 1910.
                01.06.1926. pārdēvēta agrāk “Ļaudonas Odzienas piensaimnieku
                                sabiedrība “Pamats”
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk “Mētrienas piensaimnieku sabiedrība “Pamats”

Mētrienas piensaimnieku sabiedrība “Pamats”
                Sk. Mētrienas piensaimnieku sabiedrība

Mētrienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1882. + 18.10.1940.
                18.01.1928. pārdēvēta agrāk “Ļaudonas Odzienas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk “ Mētrienas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Mētrienas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. Mētrienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība

Mētrienas viesīgā biedrība * 05.08.1908. + 25.01.1938.
                16.03.1927. pārdēvēta agrāk “Ļaudonas Odzienas viesīgā biedrība”
                25.01.1938. iekļauta “Mētrienes lauksamniecības biedrībā”

Saikavas Ļaudonas Odzienas dārzkopības un biškopības biedrība “Ozols”
                                * 17.07.1921. + 02.01.1941.
                14.01.1925. pārdēvēta agrāk “Saikavas Ļaudonas Odzienas dārzkopības un
                                biškopības biedrība”

                P. S. 14.11.1938. paredzēja apvienoties ar:
                                                „Mētrienas lauksaimniecības biedrību”
                                                „Ļaudonas otro dārzkopības un biškopības biedrību”
                                                „Ļaudonas ceturto dārzkopības un biškopības biedrību”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Mētrienas nodaļa * 26.09.1928.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Mētrienas nodaļa * 05.08.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
               Ļaudonas Odzienas nodaļa * 21.12.1923.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
              Ļaudonas Odzienas nodaļa   * 05.09.1924.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Mētrienas nodaļa * 04.05.1926.

 

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti