Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MEŽOTNES PAGASTS
Bauskas apriņķis

Mezotnes_1939

Brīvības pieminekļa Mežotnes pagasta komiteja * 30.12.1929.

Codes Mežotnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 02.12.1929.

Codes Mežotnes krājaizdevu kase
                Sk. „Codes Mežotnes krājaizdevu sabiedrība”

Codes Mežotnes krājaizdevu sabiedrība * 04.09.1882.
                29.10.1923. pārdēvēta agrāk „Codes Mežotnes krājaizdevu kase”

Codes Mežotnes lauksaimnieku meliorācijas sabiedrība „Cēde” * 19.01.1931.

Codes Mežotnes piensaimnieku sabiedrība „Nākotne”
                Sk. „Piensaimnieku sabiedrība „Code Mežotne”

Codes Mežotnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mežotnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Codes Mežotnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mežotnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Grāvendāles piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Mežotnes piensaimnieku sabiedrība”

Lielupnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Mežotnes Rundāles mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Lielupnieku mašīnu koplietošanas sabiedrība
                Sk. „Mežotnes Rundāles mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Mežotnes apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * 19.05.1930. + 23.11.1940.

Mežotnes biškopības biedrība * 13.02.1930. + 08.02.1938.
                08.02.1938. iekļauta „Mežotnes lauksaimniecības biedrībā”

Mežotnes Codes meliorācijas sabiedrība „Malais” * 02.04.1930.

Mežotnes cukurbiešu audzētāju biedrība
                Sk. „Mežotnes patērētāju biedrība”

Mežotnes izglītības biedrība * 08.01.1909.
                19.05.1921. pārreģistrēta

Mežotnes Jāņa Bisenieka 1094. Mazpulks * 03.03.1938. + 1940.
                26.04.1940. pārdēvēts agrāk „Mežotnes lauksaimniecības vidusskolas
                                Viestura 1094. Mazpulks”

Mežotnes lauksaimniecības biedrība * 08.04.1937.
                08.02.1938. pievienota „Lauksaimniecības biedrība „Garoza”
                08.02.1938. pievienota „Mežotnes biškopības biedrība”

Mežotnes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 16.091926. + 16.07.1931.

Mežotnes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Grāvendalieši”
                Sk. „Mežotnes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Mežotnes lauksaimniecības vidusskolas Viestura 1094. Mazpulks.
                Sk. „Mežotnes Jāņa Bisenieka 1094. Mazpulks”

Mežotnes lopkopības pārraudzības biedrība * 06.07.1922. + 03.06.1939.
                09.11.1937. pievienota „Mežotnes II lopkopības pārraudzības biedrība”
                09.11.1937. pievienota „Mežotnes lopkopības pārraudzības biedrība „Centība”
                03.06.1939. iekļauta „Mežotnes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mežotnes II lopkopības pārraudzības biedrība * 31.03.1924. + 09.11.1937.
                09.11.1937. iekļauta „Mežotnes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mežotnes lopkopības pārraudzības biedrība „Centība” * 31.03.1924. + 09.11.1937.
                09.11.1937. iekļauta „Mežotnes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mežotnes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 11.06.1931.
                18.04.1939. pārdēvēta agrāk „Mežotnes lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība „Grāvendalieši”

Mežotnes 78. Mazpulks * 12.04.1932. + 1940.

Mežotnes meliorācijas sabiedrība „Pujekslis” * 02.03.1929.

Mežotnes meliorācijas sabiedrība „Sidrabe” * 25.09.1929.

Mežotnes pagasta aizsardžu pulciņš * 18.07.1926. + 07.07.1940.

Mežotnes pagasta aizsargu nodaļa * 14.08.1919. + 07.07.1940.

Mežotnes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Mežotnes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Lopkopības pārraudzības biedrību pie lauksaimniecības biedrības „Garoza”

Mežotnes pagasta patērētāju biedrība * 30.03.1920. + 05.12.1935.

Mežotnes patērētāju biedrība * 23.02.1933.
                23.11.1937. pārdēvēta agrāk „Mežotnes cukurbiešu audzētāju biedrība”

Mežotnes piensaimnieku sabiedrība * 23.04.1925.
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk „Grāvendāles piensaimnieku sabiedrība”

Mežotnes Rundāles mašīnu koplietošanas sabiedrība * 19.07.1923.
                15.06.1939. pārdēvēta agrāk „Lielupnieku lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”
                30.10.1939. pārdēvēta agrāk „Lielupnieku mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Mežotnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.02.1923. + 18.10.1940.
                20.03.1933. pārd. agr. „Codes Mežotnes savstarpējā ugaunsapdrošināšanas biedrība”
                22.09.1938. pārdēvēta agrāk „Codes Mežotnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mežotnes un apkārtnes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                * 21.12.1922. + 17.03.1932.

Mežotnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.02.1923. + 18.10.1940.
                20.03.1933. pārdēvēta agrāk „Codes Mežotnes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                22.09.1938. pārdēvēta agrāk „Codes Mežotnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Valsts Mežotnes lauksaimniecības skolas absolventu biedrība * 26.05.1932. + 23.11.1940.

Biedrību nodalas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Mežotnes nodaļa * 17.01.1928.

Latvijas vanagi biedrība *11.07.1923. + 1940.
                Mežotnes 54. novads * 06.12.1932.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Mežotnes nodaļa * 23.03.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Mežotnes nodaļa * 25.03.1926. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Mežotnes nodaļa * 21.08.1920.

 

 
Izmainas 22.11.2015 Kontakti