Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MILZKALNES PAGASTS
Tukuma apriņķis
[01.01.1924. pievienots Cērkstes, līdz 01.09.1925. Šlokenbekas]

Apšuciema zvejniecības biedrība „Zvaigzne” * 16.10.1908. + 30.11.1940.

Apšuciema zvejas motoru pārraudzības biedrība
                Sk. „Milzkalnes jūrmalas zvejnieku sabiedrība”

Cērkstes lauksaimniecības biedrība „Valgums”
                Sk. „Lauksaimniecības biedrība „Valgums”

Cērkstes pagasta aizsargu nodaļa * 07.09.1919. + 1924.
                1924. iekļauta „Šlokenbekas pagasta aizsargu nodaļā”

Cērkstes Šlokenbekas bēru kase * 17.09.1890. + 1915.

Cērkstes Šlokenbekas savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība * 31.07.1909. + 1915.

Lauksaimniecības biedrība „Valgums” * 17.03.1921. + 02.06.1939.
                04.03.1926. pārdēvēta agrāk „Cērkstes lauksaimniecības biedrība „Valgums”

Klapkalnciema zvejnieku kooperatīvs „Lasis” * 17.06.1937. + 07.12.1938.
                07.12.1938. iekļauta „Slokas jūrmalas zvejnieku sabiedrībā”

Meliorācijas sabiedrība „Dzimtene” * 01.07.1927.

Meliorācijas sabiedrība „Kaļķu liekņa” * 01.02.1929.

Milzkalnes Apšuciema 881. Mazpulks * 24.10.1935. + 1940.

Milzkalnes jūrmalas zvejnieku sabiedrība * 21.01.1937.
                07.09.1939. pārdēvēta agrāk „Apšuciema zvejas motoru pārraudzības biedrība”

Milzkalnes lauksaimniecības biedrība * 14.04.1934. + 20.01.1938.

Milzkalnes lopkopības pārraudzības biedrība * 12.05.1930. + 30.11.1940.

Milzkalnes pagasta aizsardžu pulciņš * 21.04.1927. + 07.07.1940.

Milzkalnes pagasta aizsargu nodaļa * 04.05.1919. + 07.07.1940.
                1924. pievienota „Cērkstes pagasta aizsargu nodaļa”
                1925. pārdēvēta agrāk „Šlokenbekas pagasta aizsargu nodaļa”

Milzkalnes pagasta lauksaimniecības biedrība * 21.12.1937.

Milzkalnes pagasta meliorācijas sabiedrība * 28.12.1934.

Milzkalnes pagasta meliorācijas sabiedrība „Melnais grāvis” * 28.09.1934. + 08.05.1941.

Milzkalnes pagasta meliorācijas sabiedrība „Niedru lanka” * 12.04.1930. + 18.03.1942.

Milzkalnes pagasta meliorācijas sabiedrība „Pulkaine” * 12.04.1930. + 18.03.1942.

Milzkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 30.01.1922. + 18.10.1940.
                14.02.1939. pārdēvēta agrāk „Milzkalnes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Milzkalnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Milzkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Šlokenbekas biškopības biedrība * 19.10.1920. + 20.05.1938.

Slokas jūrmalas zvejnieku sabiedrība * 07.12.1938.
                07.12.1938. izveidota apvienojot:
                                „Klapkalnciema zvejnieku kooperatīvu „Lasis”
                                „Zvejnieku sabiedrību „Jūra”
                                „Sabiedrību „Zvejnieks”

Šlokenbekas pagasta aizsargu nodaļa
                Sk.  „Milzkalnes pagasta aizsargu nodaļa”

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Apšuciema nodaļa * 27.03.1922.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Milzkalnes nodaļa * 27.08.1932.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Milzkalnes nodaļa * 07.01.1927.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Cērkstes nodaļa * 07.12.1921.

 

 
Izmainas 05.08.2013 Kontakti