Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MISAS PAGASTS
Bauskas apriņķis

Brīvības pieminekļa Misas pagasta komiteja * 28.12.1929.

Dunduru apkārtnes meliorācijas sabiedrība * 25.09.1929.

Izglītības biedrība „Rasa” * 08.01.1909. + 1915.

Kroņa Misas dziedāšanas biedrība * 1894. + 27.04.1937.

Kroņa Misas krājaizdevu sabiedrība * 18.02.1924. + 18.04.1937.

Lambartes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Misas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Lambartes Misas pagasta meliorācijas biedrība „Balodis” * 06.04.1929.

Lambartes patērētāju biedrība „Kodols” * 21.07.1927. + 18.01.1936.

Lambartes un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība * 19.07.1923.

Misas aizsardžu pulciņš * 17.07.1927. + 1940.

Misas aizsargu nodaļa * 13.08.1919. + 1940.

Misas Dugānes 360. Mazpulks * 14.04.1934. + 1940.

Misas Lambartes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Misas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Misas Lambartes meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 28.05.1927.

Misas lauksaimniecības biedrība * 08.05.1922. + 20.05.1937.

Misas lopkopības pārraudzības biedrība * 10.11.1924. + 23.11.1940.

Misas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 28.5.1925.
                18.04.1939. pārdēvēta agrāk „Lambartes lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Misas pagasta lauksaimniecības biedrība * 04.06.1938.
                24.05.1940. pievienota „Misas un apkārtnes biškopības biedrība”

Misas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 23.01.1928.
                09.05.1939. pārdēvēta agrāk „Misas Lambartes lopkopības pārraudzības biedrība”

Misas piensaimnieku sabiedrība * 18.08.1927. + 16.05.1938.

Misas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 08.05.1922. + 18.10.1940.
                04.10.1938. pārdēvēta agrāk „Misas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Misas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Misas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Misas un apkārtnes biškopības biedrība * 09.10.1922. + 24.05.1940.
                24.05.1940. iekļauta „Misas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Stelpes un Misas meliorācijas sabiedrība * 27.02.1929.

Vecmuižas Stelpes un Misas meliorācijas sabiedrība * 27.05.1926.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Misas nodaļa * 27.01.1930.

Jaunatnes biedrība “Darbs un sports” * 10.04.1929. + 15.03.1937.
                Misas nodaļa * 05.08.1931.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Misas Lambartes nodaļa * 27.03.1922. + 11.08.1928.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Misas nodaļa * 08.12.1924. + 19.01.1932.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Misas nodaļa * 13.04.1927.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Kroņa Misas nodaļa * 23.02.1923. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 30.10.2015 Kontakti