Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

MORES PAGASTS
Rīgas apriņķis

Mores_1913

Brīvības pieminekļa Mores pagasta komiteja * 20.12.1929.

Mores bezmaksas bibliotēkas biedrība
                Sk. „Mores bibliotēkas biedrība”

Mores bibliotēkas biedrība * 16.05.1911. + 29.07.1938.
                11.02.1926. pārdēvēta agrāk „Mores bezmaksas bibliotēkas biedrība”
                29.07.1938. iekļauta „Mores lauksaimniecības biedrībā”

Mores kūdras ražošanas kooperatīvs * 03.04.1929. + 07.09.1940.

Mores lauksaimniecības biedrība * 31.08.1937.
                29.07.1938. pievienota „Mores bibliotēkas biedrība”

Mores lauksaimniecības mašīnas koplietošanas biedrība
                Sk. „Mores mašīnas koplietošanas sabiedrība”

Mores lopkopības pārraudzības biedrība * 14.05.1924. + 31.12.1940.

Mores lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Mores pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Mores lopkopības pārraudzības biedrība „Austrums” * 04.09.1929. + 31.12.1940.

Mores mašīnas koplietošanas sabiedrība * 1909.
                19.10.1921. pārreģistrēta
                30.11.1938. pārdēvēta agrāk „Mores lauksaimniecības mašīnas
                                koplietošanas biedrība”

Mores 115. Mazpulks * 22.03.1933. + 1940.

Mores I meliorācijas sabiedrība * 23.11.1928.

Mores II meliorācijas sabiedrība „Nākotnes darbs” * 12.11.1929. + 29.07.1943.

Mores pagasta aizsargu nodaļa * 18.08.1919. + 07.07.1940.

Mores pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 27.08.1924.
                25.05.1939. pārdēvēta agrāk „Mores lopkopības pārraudzības biedrība”

Mores patērētāju biedrība * 10.03.1920. + 30.04.1935.

Mores piensaimnieku sabiedrība * 10.01.1923.

Mores sarkanraibo sugas lopu audzēšanas biedrība * 20.01.1931. + 31.12.1940.

Mores savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.10.1888. + 18.10.1940.
                pārdēvēta agrāk „Mores savstarpīga palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                22.11.1932. pārdēvēta agrāk „Mores savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Mores savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Mores savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Mores spirta kopdezinātāva * 08.02.1939.

Mores un Mālpils meliorācijas sabiedrība „Purvupīte” * 17.01.1930.

Nītaures – Ķeču – Mores krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Nītaures krājaizdevu sabiedrība”
               
Nītaures krājaizdevu sabiedrība * 09.12.1912.
                29.03.1938. pārdēvēta agrāk “Nītaures – Ķeču – Mores krājaizdevu sabiedrība”

Nītaures – Mores un apkārtnes biškopības biedrība * 23.02.1921. + 13.07.1938.

Nītaures – Mores un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība *
                10.09.1924. pārreģistrēta.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Mores nodaļa * 14.08.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Mores nodaļa * 24.04.1922.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Mores nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Mores nodaļa * 26.02.1925.

 

 
Izmainas 15.05.2016 Kontakti