Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

NĀGELIS Artūrs Anša d., skolotājs.
                *1882. XI 30. Rīgā; M. Karolīne, S. Jevdokija dz. Skorovarovs
                                + 1959. VII 13. Rīgā
                1904/1908. Tērbatas Universitātes medicīnas nodaļas students,
                1905/1907. skolotājs Vidzemē,
                1908/1913. skolotājs Krievijā,
                1913/1916. beidzis Maskavas Universitāti, cand. math.,
                1916/1917. beidzis Kara skolu,
                1920/1934. Rīgas pilsētas II vidusskolas skolotājs,
                1934. Rīgas pilsētas vidusskolas direktors,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1863,
                1939/1940. Latvijas profesijas kameras loceklis,
                1939/1940. Latvijas skolotāju biedrības priekšnieks,
                1940. Izglītības darbinieku krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1632-2-357-6.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Austrālijas Latvietis” #507/1959.

NĀGELIS Viktors Artūra d., ierēdnis.
                * 1899. IX 14. Ķemeros.; M. Elizīne.
                1919/1920. Latvijas brīvības cīņās.
                1922/1928. Auto tanku pulka rakstvedis,
                1928. VI 30. Rīgas muitnīcas vecākais kancelejas ierēdnis,
                1928. XII 15. darbvedis,
                1929. X 01. Muitas departamenta kandidāts uz eksperta amatu,
                1929. XII 01. jaunākais eksperts,
                1932. XII 01. eksperts,
                1934. VII 12. Daugavpils muitnīcas priekšnieks,
                1936. XII 01. iec. par Muitas departamenta revidentu,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 19.   
                Avots:       LVVA 1303-3-17-55.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

NĀGELIS Vilis, ārsts.
                * 1911. V 08. Rīgā + 2004. Fluorīdā, ASV
                1939. IX 12. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1939/1941. Alūksnes Ziemeru Alsviķu rajona ārsts,
                1941/1944. Valsts I slimnīcas ārsts ordinators,
                1941. dzīvo Kalnciema 4/6-3.
                Avots:       LVVA P1423-2-15-2.

NAGLIŅŠ Jēkabs, ārsts virsleitnants.
                * 1900. VII 25. Raunas pag. + 1975. III 20. Palm Beach, ASV
                1922. Beidzis Cēsu L. Ausēja skolu,
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1928/1929. Nautrēnu rajona ārsts,
                1929. Rīgas kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1930. I 09. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1930/1932. Vilces rajona ārsts,
                1932/1944. Vaives Rāmuļu rajona ārsts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 21. Cēsu X aizsargu pulka karoga rotas ārsts,
                1935. X 24. ieskaitīts aktīva kara dienesta Atsevišķā artilērijas divizionā,
                1936/1940. Cēsu slimnīcas ārsts,
                1935/1940. Atsevišķā artilērijas diviziona ārsts,
                1938/1940. Cēsu karavīru sanatorija pārzinis,
                1938. dzīvo Cēsīs, Rīgas 37,
                1939/1940. Gaujas Līču bērnu sanatorijas ārsts,
                1941/1944. Cēsu pilsētas ambulances ārsts.
                Avots:       LVVA P-1423-2-15-1, 1640-1-525.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.;
                               „Latvijas Kareivis” # 31/1938.

NAGOBADS Teodors Reihnolda d., virsleitnants.
                * 1896. XII 02. Vecgulbenes pag. [arī Nogobod Fedors]
                Beidzis Cēsu pilsētas skolu,
                1916. VIII 26. Rezerves 122. kājnieku pulka karavīrs,
                Rezerves 38. kājnieku pulka Sakaru mācības komandas karavīrs,
                1916. XII 20. beidzis Sakaru komandu,
                1917. I 10. Divīzijas 138. štāba Sakaru komandas karavīrs,
                1917. V 05. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 28. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 30. hospitalizēts,
                1918. I 20. atvaļināts,
                1919. VI 25. Atsevišķā IV bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks, leitnants,
                1919. VIII 12. Ventspils kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1919. XI 30. Latgales partizāņu pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1920. IV 08. par kaujās nopelniem paaugstināts virsleitnants pakāpē
                                izd. 1920. II 02.,
                1921. IV 09. Rotas (I) vada komandieris,
                1921. XI 23. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1922. III 01. atvaļināts,
                1923. apbalvots: Latvijas Atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1929/1940. Gulbenes virsmežniecības Gulbenes pagasta mežsarga v.i.,
                1949. III 25. izsūtīts uz Tomskas apgabalu, dzīvo Gulbenes pagastā, Dziesniekos,
                1957. II 07. atbrīvots.
                Avots:       LVVA 3407-1-83-21, 5601-1-4422.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #294/1917., #391/1917.:
                                „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepājā, 1936.;
                                „Meža dzīve” #49/1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 5423.;
                                www.nekropole.lv

NAGS Rūdolfs Jānis, farmaceita palīgs.
                * 1917. X 31. Smolenskā, Krievijā + 2005. VIII 17. Capē Cod, ASV
                1937. VI 18. Beidzis P. Dzeņa ģimnāziju Rīgā,
                1939/1940. Rīgas kara slimnīcā,
                1940/1942. Krēsliņa un Gulbja aptiekās, praktikants,
                1942. VII 31. ieguva farmaceita palīga grādu,
                1942/1943. Gulbja aptiekā, farmaceita palīgs,
                1943. IV 13. Ikšķiles aptiekas pārvaldnieks.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.;
                                „Rīkojuma Vēstnesis” #152/1942.;
                                „Laiks” #41/2005.

NAGUJEVSKIS Broņislavs, senators.
                * 1874. VIII 10. Rīgā.; S. Zofija dz. Vojakovskis. + 1942. XI 02. Rīgā
                1896. beidzis Kazaņas Universitātes juridisko fakultāti,
                1896/1915. Kazaņas apgabaltiesas  tiesu amata kandidāts, Kazaņas
                                palātas sekretāra palīgs, Kazaņas apgabaltiesas sekretārs,
                                miertiesnesis Čistopolē, Ufas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1915/1917. Rīgas apgabaltiesas loceklis,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Poļu rada,
                1918. XII 19. Iecelts par Tiesu palātas loceklis,
                1919/1935. Senāta Krimināla kasācijas  departamenta senators,
                1920. Kara Virs tiesas loceklis,
                1929. Augstākās disciplinārās tiesas loceklis,
                1930. XI 13. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 550,
                Augstākās izglītības veicināšanas biedrības priekšsēdētājs,
                Rīgas komercinstitūta saimniecības komisijas priekšsēdētājs.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                „Triju zvaigžņu gaisma”, R., 1997.;
                                „Latvijas senāts 1918-1940”, R., 2008.;
                                „Tēvija” # 256/1942.

NAIHINS Frīda, ārste.
                * 1900.
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti, , Nervu slimības un psihiatrijā,
                1938. Ausekļa 6a.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

NAMATĒVS Pēteris, skolotājs.
                * 1896. IX 03.
                1914. ieguva skolotāja tiesības pie Līvānu pilsētas skolās,
                1914/1915. Krustpils zemstes skolā – skolotājs,
                1919/1920. Latvijas brīvības cīņās,
                1921/1923. Muižnieku pamatskolā, Jaunjelgavas apriņķī,
                1923/1924. Černolesjas pamatskolā, Jaunlatgales apriņķī,
                1923. piešķirta Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīme,
                1924/1937. Gauru pagasta krievu pamatskolā,
                1928. piešķirta Latvijas Republikas brīvības cīņu 10. g. jubilejas medaļa,
                1937/1940. Gauru pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 428.
                Gauru izglītības biedrības dibinātājs,
                Gauru ugunsdzēsēju biedrības priekšnieka vietnieks,
                Gauru pagasta padomes loceklis,
                Gauru lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Gauru mazpulka vadītājs,
                Latvijas Aerokluba dalībnieks.
                Avots: LVVA 1632-2-363-67.

NAMGRAUDS Pauls Kārlis Žaņa d., mācītājs.
                * 1909. III 22. Kursīšu pag.; M. Ženija, S. Erna dz. Ozoliņš.
                Beidzis Teoloģijas institūtu Rīgā,
                1932. XII 11. ordinēts par Kandavas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1933. II 27. Nurmuižas draudzes mācītājs,
                1933/1942. Nurmes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1934/1940. Talsu aizsargu pulka Bataljona (I) mācītājs,
                1942. III 02. pieteicas pltn. Veisa Brīvprātīgo vienībā.       
                Avots:       LVVA 1640-1-520-96.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 7/1942.

NAMNIEKS Jānis Jāņa d., virspriesteris.
                * 1881. X 08. Mēdzulas pag.; M. Marija dz. Dāvids, S. Valentīna dz. Zariņš.
                Beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 2056,
                1939.V 01. apbalvots ar Atzinības Krusta ordeņa IV šķīru,
                Rīgas metropolīta Katedrāles virspriesteris,
                Rīgas iecirkņa latviešu draudžu prāvests,
                Apbalvots ar Zelta amata krustu.
                Avots:       LVVA 1370-1-2648-38.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

NARBUTOVICS Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                  * 1891. IX 15. Zebrenes pag.
                  1914/1917. Krievijas armijas karavīrs,
                  1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                  1922/1940. Tukuma aizsargu pulka Zebrenes nodaļas priekšnieks,
                  1927. XII 22. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par centību”,
                  1935. XI 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi,
                1938. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                  Zebrenes pagasta valdes loceklis,
                  Zebrenes krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                  Zebrenes savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                  Zebrenes pagasta „Sniķeru” māju īpašnieks.
                  Avots:     LVVA 1640-1-525.

NATČISS Aleksandrs, priesteris.
                  *1908. X 12.
                  1939. bijis Krustpils Sv. Nikolajs un Jēkabpils Sv. Gara draudžu priesteris.
                  Avots:     „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

NATČISS Jēkabs, priesteris.
                  *1912. I 12.
                  1939. bijis Sausnejas Sv. Nikolaja un Vestienas Tolkas Sv. Krusta Pacelšanas
                            draudžu priesteris.
                  Avots:     ”Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

NĀTIŅŠ Jēkabs Jāņa d., būvinženieris.
                * 1874. XII 08. Ēdoles pag.; M. Marija, S. Zelma dz. Lejnieks.
                Beidzis Kuldīgas ministrijas skolu,
                1891/1895. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1895/1902. Gudenieku ministrijas skolas skolotājs,
                1903/1905. Studējis Rīgas politehnikuma būvinženieru nodaļā,
                1905/1907. Emigrējis uz Somiju,
                1907/ 1913. Rīgas Pārdaugavas labdarības biedrības skolotājs,
                1915/1920. Krievijas armijas būvinženieris,
                1920/1929. būvuzņēmējs,
                1929. V 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1351,
                1929/1940. bijis Šoseju un zemesceļu departamenta vecākais inženieris,
                1940. pensionēts,
                Apbalvots ar Atzinības Krustu,
                Atjaunoja Rīgas veco dzelzceļu tiltu, Saeimas nama un Daugavgrīvas
                                cietokšņa atjaunošana.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

NATOKO Sergejs, būvinženieris.
                * 1909. VII 02. Krievijā.
                1938. IX 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

NĀZERS Undīne, ārste.
                * 1915. IX 24. Rīgā
                1942. VI 20. Beigusi Universitāti Rīgā,
                1942/1944. Ēveles rajona ārste.
                Avots:       LVVA P 1423-2-15-3.

NEANDERS Vilhelms, mācītājs.
                * 1892. I 04. Černigovas gub.; S. Magdalēna dz. Vinklers.
                1909/1916. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1919. I 19. 0rdinēts,
                1919. Kuldīgas apriņķa vikārs,
                1919/1921. Jelgavas Sv. Trīsvienības vācu pilsētas draudzes vikārs,
                1921/1939. Jelgavas Sv. Trīsvienības vācu pilsētas draudzes mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-163.;
                                „Baznīcas kalendārs”, R., 1935.

NĒDERS Jānis Jāņa d., agronoms.
                * 1892. VII 27. Taurenes pag.; M. Ede, S. Zinaīda dz. Salieneiks.
                1920. v 15. Zemkopības Ministrijas I privātu zemju nodaļas III šķiras darbvedis,
                1922/1924. Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātes asistents,
                1923. beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1924/1928. Zemkopības Ministrijas Lauksaimniecības skolas pārzinis,
                1928/1929. Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības Dundagas rajona agronoms,
                1931/1935. Madonas apriņķa agronoms,
                1935/1940. Latvijas Lauksaimniecības kameras Madonas apriņķa agronoms,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4173.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-114.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

NEDUMOVS Sofija, arhitekte.
                Sk. Vīgants Sofija.

NEIBERGS Aleksandrs Zāmeļa d., ārsts.
                * 1883. IX 22. Zaļenieku pag.; M. Grieta, S. Laura dz. Gulbis.
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1911. beidzis Kazaņas Universitāti, ķirurģijā,
                1919/1925. Latvijas SarkanāKrusta slimnīcas vecākais asistents,
                1925/1940. Sarkanā Krusta Rīgas slimnīcas un Želsird’igo māsu skolas direktors,
                1929. XI 13. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 944,
                1941/1944. Pilsētas IV slimnīcas direktors
                Ieguva Dr. Med grādu Berne.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.;
                               „Tēvija” # 180/1942.

NEIBERGS Emma Matilde Krišjāņa m., zobārste.
                * 1883. XI 20. Zaļenieku pag.       
                1920. dz. Meistaru 6.
                1920/1928. dz. Sētas 1-3.
                Avots:       LVVA 2142-1-12264.

NEIBERGS Kristaps, ārsts.
                * 1875. III 19. Zaļenieku pag.; S. Leonija, ārste + 1950. IV 19. Ansbahā, Vācijā
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1900. beidzis Kijevas Universitāti, Nervu slimības un psihiatrijā,
                1900/1902. ārsts Dobelē,
                1902/1906. ārsts Rundālē,
                1906/1907. ārsts Lauzanā, Šveicē,
                1908/1915. Rundāles pagasta ārsts,
                1916/1917. Maskavas Zemstes centrālās savienības ārsts,
                1917. Bēgļu komitejas ārsts Rīgā,
                1917/1920. Aleksandra augstumu slimnīcas ārsts,
                1920/1940. Ģintermuižas slimnīcas direktors, Jelgavā,
                1940. II 16. pensionēts,
                1941/1944. Centrālā rajona poliklīnikas ārsts,
                1941. dzīvo Pleskavas 52-3,
                Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-4.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NEIBERGS Laura Dāvja d. dz. Gulbis, ārste.
                * 1886. III 27. Zaļenieku pag.: M. Anna, V. Aleksandrs, ārsts.
                1912. beigusi Kijevas Universitāti,
                1932. XI 16. apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi # 1871,
                1938. Marijas 50.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

NEIBERGS Leonija dz. Triguts, ārste.
                * 1880. IV 05. Dobelē; V. Kristaps, ārsts. + 1976. V 14. Indianopolē, ASV
                1906. beigusi Harkovas Universitāti,
                1908/1915. ārste Rundālē,
                1915/1916. Bēgļu komitejā, Pleskavā,
                1916/1917. Baltijas bēgļu bērnu slimnīcas ārste,
                1919. Aleksandra augstumu slimnīcas ārste,
                1920/1940. Ģintermuižas slimnīcas ārste, Jelgavā,
                1941/1944. Rīgas pilsētas i poliklīnikas ārste,
                1941. dzīvo Pleskavas 52-3.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-5.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NEIBERGS Lidija dz. Romanis, ārste.
                * 1912. II 04. Harkovā; V. Pauls, ārsts.
                1936. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1938/1941. Centrālā slimo kases ārste,
                1940/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste.
                1941. dzīvo Aizsargu 5-70,
                2007. dzīvo Minnesotā, ASV
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-7.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

NEIBERGS Milda, ārste.
                * 1880. XI 27. Zaļenieku pag.
                1912. Beigusi Cīrihes Universitāti,
                1913/1914. Marijas dzemdības iestādes ārste, Petrogradā,
                1914/1915. Uralas pilsētas savienoto hospitāļa ārste,
                1915/1916. Orlas zemstes hospitāļa ārste,
                1916/1918. Maskavas latviešu bēgļu komitejas slimnīcas ārste,
                1919/1920. Maskavas kara hospitāļa ārste,
                1921/1922. Dzelzceļu Jelgavas ambulances ārste,
                1922/1941. Rīgas aizgādes pārvaldes rajona ārste,
                1941/1944. Rīgas pilsētas I Centrā rajona poliklīnikas ārste,
                1942. dzīvo Blaumaņa 17-9.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-8.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NEIBERGS Pauls, ārsts.
                * 1912. I 04. Zaļenieku pag. + 2007. V 29. Minnesotā, ASV
                1936. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1937/1938. Latvijas Universitātes Centrālā rentgenoloģijas institūta brīvprātīgais,
                1938/1944. Latvijas Universitātes Centrālā rentgenoloģijas institūta ārsts,
                1940/1941. Jelgavas I slimo kases rentgenologs,
                1941/1944. Rīgas kaulu tuberkulozes slimnīcas rentgenologs.
                1941. dzīvo Aizsargu 5-70.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-7.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NEIBERGS Pāvils Krišjāņa d., skolotājs.
                * 1885. II 01. Zaļenieku pag.
                1920. dz. Meistaru 6.
                1920/1928. dz. Sētas 1.
                Avots:       LVVA 2142-1-12264.

NEIBERGS Žano Maksimiliana d., provizors.
                * 1885. XI 04. Rīgā
                1903/1906. Aptiekas māceklis Rīgā,
                1906. Beidzis Kazaņas Universitāti, aptiekas palīgs,
                1917. V 25. Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1925/1933. Puikeles aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                1934/1944. Kalnciema pagasta „Lielupes” aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                1935/1937. Balvu aptiekas īpašnieks.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.

NEIBERTS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1910. XII 25. Glūdas pag.
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1934. Ventspils kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1935. IV 27. Jelgavas XVI aizsargu Glūdas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Bramberģes sadraudzīgās biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-201.

NEIBURGS Fricis Ēvalda d., farmaceits leitnants.
                * 1891. VIII 31. Liepājā; S. Emma dz. Jansons + 1941. VIII Krievijā
                1908. Beidzis Liepājas Nikolaja ģimnāziju,
                1909/191o. Rīgas Torņakalna aptiekā, aptiekas māceklis,
                1910/1912. Liepājas „Zaļas” aptiekā, aptiekas māceklis,
                1912. VII 27. Ieguva aptiekas palīga grādu Kijevas Universitātē,
                1912. X 28. Artilērijas 40. brigādes lazaretes aptiekas feldšeris,
                1913. IV 13. Suvalkas kara lazaretes aptiekā,
                1914. VIII 06. Lauku 42. rezerves hospitāļa farmaceits, aptiekas pārzinis,
                1916. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1918. III 04. atvaļināts,
                1918/1919. Liepājas „Zaļa” aptiekā,
                1919. XI 24. Latgales papildu bataljona kara farmaceits,
                1920. I 22. Zemgales divīzijas lazaretes saimniecības pārzinis,
                1921. I 19. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1914. VIII 06.,,
                1921. I 26. Daugavpils kara slimnīcas saimniecības priekšnieks,
                1921. VIII 31. atvaļināts,
                1924/1941. Vaiņodes aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. XI 08. Liepājas XV aizsargu pulka bataljona (III) farmaceits,
                1939. III 20. apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. I 31. apcietināts,
                Apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigznes medaļu,
                Latvijas Aerokluba Liepājas nodaļas priekšnieks,
                Vaiņodes pagasta padomes priekšsēdētājs,
                Vaiņodes un apkārtnes tirgotāju krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Vaiņodes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības virsnieks,
                Drogu preču veikala īpašnieks Vaiņodē.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-328, 4958-1-2772, 5601-1-4431.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6500.;
                                www.nekropole.lv

NEIBURGS Ļubovs Jāņa m. dz. Malkojedovs, farmaceite.
                * 1909. VII 04. Rīgā
                1927. VI 17. Beigusi Valsts Rīgas krievu vidusskolu,
                1940/1943. Šampetera aptiekā, aptiekas praktikante,
                1943. X 27. Šampetera aptiekas farmaceita palīdze.
                1943. X 27. ieguva farmaceita palīga grādu.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.

NEIBURGS Ludvigs Andreja d., būvuzņēmējs.
                *1871. II 20. Volguntes pag.; M. Lavīze, S. Anna dz. Einbergs.
                Beidzis pilsētas vācu amatnieku skolu,
                1911/1940. namīpašnieks Antonijas 20,
                1934. XI 15. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa III šķiru # 889.
                Hipotēkas bankas padomes priekšsēdētājs,
                Rīgas Latviešu biedrības runas vīrs,
                Būvējis Finansu pili Rīgā un trīs cukurfabrikas Latvijā.
                Avots:       LVVA 1615-4-220.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

NEIBURGS Žanis, lauksaimnieks.
                * 1899. I 20. Liepājā
                Beidzis Liepājas tirdzniecības skolu,
                1921/1925. Liepājas kājnieku pulka virsseržants,
                1929/1931. Aizputes VI aizsargu pulka Kazdangas aizsargu nodaļas aizsargs,
                1931/1936. Aizputes VI aizsargu pulka Jātnieku vada komandieris,
                1936/1940. Aizputes VI aizsargu pulka jātnieku diviziona komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 91,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 151,
                Cukurbiešu audzētājs Kazdangas pagasta „Lejas Dzirkaļos“.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-246, 1640-1-798-147.

NEIDERS Alberts Jāņa d., būvinženieris.
                * 1893. IX 09. Taurenes pag.; M. Ede, S. Ženija dz. Mauriņš.
                1926. V 21. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1939. bijis Šoseju un zemesceļu departamenta rajona inženieris.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

NEIDERS Kārlis, ārsts.
                * 1903. IX 20. Taurenes pag. + 1963. II 10. Milvokos, ASV
                1930. Beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1930/1933. Latvijas Universitātes asistents,
                1933/1939. Līvānu slimnīcas ārsts,
                1939/1944. Bauskas slimnīcas ārsts.
                1941. dzīvo Dārza 6, Bauskā.
                Avots:      LVVA P-1023-2-15-9.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NEILANDS Alfons, ārsts.
                * 1897. IV 17. Rīgā + 1954. Vācijā
                1919/1920. Armijas saimniecības pārvaldes darbvedis,
                1927. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. III 15. Rīgas V aizsargu pulka Bataljona (III) Rotas (XII) ārsts,
                1938. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Latvijas Sarkanā Krusta pļaviņu nodaļas priekšnieks,
                Latvijas Vanagi Pļaviņu nodaļas priekšnieks,
                Pļaviņu ev. lut. draudzes valdes loceklis,
                Pļaviņu rajona ārsts,
                Lauku un mazpilsētu ārstu biedrības Pļaviņu nodaļas valdes loceklis,
                Korporācijas Fraternitas Lettika filistrs,
                Namīpašnieks dzelzceļu 11, Pļaviņās.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-239.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NEILANDS Artūrs Jāņa d., farmācijas maģistrs.
                * 1891. V 25. Šķībes pag. + 1973. VIII 17. Rīgā
                1906. beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1907/1910.aptiekas māceklis „Herteļa” aptieka Vec Aucē,
                1910. ieguva aptiekas palīga grādu Kazaņas Universitātē,
                1922/1924. Latvijas Universitātes aptiekā,
                1929. X 07. ieguva aptiekas koncesiju Augšpilī,
                1930/1932. Latvijas Sarkanā Krusta ārstnieciskās līdzekļu noliktavā,
                1930. V 26. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1932/1938. Pļaviņu aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                1938/1944. Dobeles „Vanaga” aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                1938/1943. Freiberga minerālūdeņu iestādes pārvaldnieks Dobelē,
                1939. X 23. Farmācijas maģistrs,
                1944. XII 01. Ziloņu aptiekas pārvaldnieks Rīgā,
                1973. VIII 30. apbedīts Meža kapos Rīgā,
                Korporācijas „Lettgalia” filistrs.
                Avots:       LVVA 4958-1-277.;
                                www.nekropole.lv

NEILANDS Eduards, farmaceits.
                * 1904. III 26. Kuldīgā
                1925/1926. Liepājas kara slimnīcas dižkaravīrs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 26. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Kuldīgas pilsētas aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1937. V 15. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medalu Par Centību,
                1938. II 01. Štāba rotas saimniecības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-93.

NEILANDS Kārlis Eduarda d., provizors.
                * 1858. VIII 15. Dundagas pag. + 1939. V
                Beidzis Kuldīgas  ģimnāziju,
                1875/1877. aptiekas m’aceklis Carskoje Selo aptieka,
                1877. beidzis Tērbatas Universitāti, aptiekas palīgs,
                1888. IV 16. beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1914/1918. Andižanas pilsētas aptiekas īpašnieks un provizors, Turkestanā,
                1918/1924. Rīgas Foka aptiekas provizors,
                1924/1939. Aknīstes aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                1939. V 14. apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Latvijas farmaceitu biedrības biedrs,
                Avots:       LVVA 4958-1-2772;
                                „Jaunakās Ziņas” 325/1939.;
                                „Latvijas Farmaceitu Žurnāls” #5/1939.

NEILANDS Kristaps, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. VI 19. Svētes pag.
                1923/1924. Jelgavas Bauskas kara apriņķa pārvaldes vecākais rakstvedis,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. II 10. Jelgavas XVI aizsargu pulka Zaļenieku pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Zaļenieku pagasta valdes darbvedis,
                Zaļenieku pagasta sadraudzīgās biedrības valdes loceklis,
                Zaļenieku pagasta pamatskolas padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-204.

NEILANDS Visvaldis, ārsts.
                * 1914. XII 30. Liepājā
                1943. beidzis Universitāti Rīgā,
                1943. dzīvo Liepājas 9-23.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-10.

NEILANDS Zelma dz. Strupkājs Sīmaņa m., farmācijas maģistrs.
                * 1895. VIII 18. Vecgulbenes pag.; V. Artūrs, farmaceits.
                1921. I 11. Latvijas Augstāko skolu, aptiekas palīgs,
                1922/1932. Dzelzceļu aptiekā,
                1932/1938. Pļaviņu „Jaunā” aptiekā,
                1938. pārvaldniece,
                1934. I 13. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1938/1944. Dobeles „Vanaga” aptiekā,

                1939. X 23. Farmācijas maģistre,
                1945. GAP aptiekas Nr.3 pārvaldniece.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.;
                                „Farmaceiti Latvijā“.

NEIMANIS Augusts Jānis, ārsts.
                Sk. Silarājs Jānis Augusts

NEIMANIS Edīte, ārste.
                * 1912. VI 04. Valmierā
                1939. beigusi Latvijas Universitāti,
                1939/1944. Valsts Ķemeru sēravotu iestādes ārste,
                Vēlāk ASV.
                Avots:       LVVA p-1023-2-15-11.

NEIMANIS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. II 05. Ēdoles pag.
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. X 11. Ventspils II aizsargu pulka Ēdoles pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Ēdoles ūdensdzirnavu vadītājs,
                Ēdoles pagasta Tīrumu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-237.

NEIMANIS Johans Kārļa d., provizors.
                * 1884, XI 17. Rīgā [arī Neumann]
                1902. beidzis Nikolaja ģimnāziju Rigā
                1902/1905. aptiekas māceklis Gulbju aptieka Rīgā,
                1906. beidzis Maskavas Universitāti, aptiekas palīgs,
                1906/1911. Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1911. Rīgas Centālās Homeopātiskās aptiekas pārvaldnieks,
                1917/1933. Gulbju aptiekas provizors,
                1924/1925. A/S Brāļi Hoziasons pārstavis,
                1933/1939. Rīgas Elizabetes aptiekas līdzīpašnieks un pārvaldnieks,
                1939. izbrauca uz Vāciju.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.

NEIMANIS Ludvigs Kriša d., ārsts.
                * 1900. XI 07. Dunalkas pag.; S. Made dz. Rolis. + 1957. X 11. Saugerties, ASV
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1927/1928. Latvijas Sarkanā Krusta ārsts,
                1928/1929. Remtes un Zentenes rajona ārsts,
                1929/1941. Latvijas dzelzceļu darbnīcu vecākais ārsts Liepājā,
                1941/1944. Liepājas pilsētas veselības daļas vadītājs,
                1941. Avotu 4, Liepājā.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-12.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NEIMANIS Milda, ārste.
                * 1896. VII 18. Pastendes pag. + 1986. I 30. Rīgā
                1924. Beigusi Latvijas Universitāti, Bērnu slimībās,
                1927/1944. Rīgas pilsētas Bērnu slimnīcas ārste,
                1939. Dr. Mildas Neimanes zviedru masāžas un veselības vingrošanas
                               skolas vadītāja,
                1938. Baznīcas 1/3.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-13.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NEIMANIS Paulis Teodora d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1884. X 05. Džūkstes Pienavas pag.; M. Emīlija, S.Antoņina dz. Filipovs
                               + 1966. I 26. Glenkovā, ASV
                Beidzis Mangaļu tālbraucēju jūrskolu,
                Beidzis Jūras skolotāju institūtu Pēterpilī,
                1919. studentu bataljona karavīrs,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1929. XI 09. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1866,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1299,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 10. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona stūrmanis,
                1941/1944. Krišjāņa Valdemāra jūrskolas direktors,
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                Krišjāņa Valdemāra jūrskolas skolotājs,
                Skolas kuģa „Jūrnieks” kapteinis,
                Kuģu A/S „Kaija” valdes loceklis,
                A/S „Šķiedra” valdes loceklis,
                Lauksaimniecības un labības tirgotāju kredītsabiedrības valdes loceklis,
                Dzīvo Gānu 2-18.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-242.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

NEIMANIS Valida Roberta m., Aptiekas palīgs.
                * 1888. V 12. Vecpils pag. + 1972. III Latvijā
                1907. Beigusi Aizputes meiteņu skolu,
                1908/1911. Aizputes Lihtenšteina aptiekas mācekle,
                1911. I 03. ieguva aptiekas palīgs grādu Tērbatas Universitātē,
                1927. Pārdaugavas slimo kases aptiekā,
                1927/1928. Latgales slimo kases aptiekā,
                1928/1937. Brīvības ielas rajona slimo kases aptiekā,
                1937/1940. Latvijas slimo kases aptiekā, Tērbatas ielā Nr.4,
                1941/1944. Vircavas aptiekas nomnie4ce un pārvaldniece,
                1972. mirusi Latvijā, mag. pharm, korporācijas Selga filistre.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.;
                                „Laiks” #70/1972.

NEIMANIS Vilis Rūdolfa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1910. IV 02. Mazzalves pag.; M. Minna, S. Alīse dz. Pētersons.
                1931. Beidzis Jelgavas valsts skolotāju institūtu,
                1931/1932. Saukas pamatskolas skolotājs,
                1932/1933. Latgales artilērijas pulka virsnieka vietnieks,
                1933/ 1936. Kārzdabas pamatskolas pārzinis,
                1933/1936. Kārzdabas 262. Mazpulka vadītājs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933/1936. Madonas aizsargu pulka Kārzdabas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1937. I 01. Jēkabpils IV aizsargu pulka Mēmeles pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1938. X 27. Rotas (V) komandieris,
                1939. III 28. Rotas (IV) komandieris,
                1939. X 27. Iecelts par Viesītes pilsētas vecāko,
                1941/1944. Viesītes pilsētas birģermeistars,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                1936/1938. Mēmeles pamatskolas un papildu skolas pārzinis,
                1936/1938. Mēmeles 365. Mazpulka vadītājs,
                1938/1940. Viesītes pagasta pamatskolas pārzinis,
                1938/1940. Sunākstes draudzes Revīzijas komisijas loceklis,
                Viesītes lauksaimniecības biedrības dibinātājs un valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-212.;
                               „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                               „Daugavas Vēstnesis” # 123/1939.

NEIMANIS Zoja dz. Beļajevs, aptiekas palīgs.
                * 1898. II 22. Harkovas gub.
                1912. VI 08. Beigusi Slavjanskas sieviešu proģimnāziju,
                1913/1916. Jekaterinoslavļas Brjanskas fabrikas aptiekas mācekle,
                1916. XI 04. ieguvusi: aptiekas palīga grādu Harkovas Universitātē,
                1916/1919. Jekaterinoslavļas Brjanskas fabrikas aptiekas palīdze,
                1924/1939. Liepājas aptiekas palīdze,
                1939/1941. Saukas aptiekas palīdze,
                1939. ieguva Saukas (Lones) aptiekas koncesiju,
                1941/1944. Ezernieku aptiekas palīdze,
                1944/1948. Neretas aptiekas pārvaldniece.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.;
                                „Valdības Vēstnesis” #87/1939.

NEIŠULIS Geršuns, ārsts.
                * 1886.
                1917. beidzis Maskavas Universitāti, ,
                1938. Makašēnu pag., Rēzeknes apr.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

NEĻĶE Pēteris, amatnieks.
                * 1860. II 04.
                Kalējs un mehāniķis Valmierā,
                Valmieras latviešu biedrības biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 212.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-504.

NEMIRO Leonards, sabiedrisks darbinieks.
                * 1902. II 26. Priedulajas pag.
                1923/1924. Rēzeknes kājnieku pulka karavīrs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. I 01. Ludzas III aizsargu pulka Rundānu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Rundānu pagasta darbveža palīgs,
                Rundānu pagasta dzimts rakstu nodaļas pārzinis,
                Latvijas kultūras veicināšanas biedrības Rundānu nodaļas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-65.

NEPPERTS Alfrēds Teodora d., farmaceits.
                * 1894. VIII 19. Rīgā
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1919/1920. Latvijas armijas leitnants,
                1922. V 24. ieguva aptiekas palīga grādu Latvijas Augstskolā,
                1925/1925. Rīgas Ganību dambja aptiekas farmaceits,
                1925/1926. Rīgas Vecpilsētas aptiekas farmaceits,
                1926/1927. Rīgas Lielas Maskavas aptiekas farmaceits,
                1929/1930. Piedrujas aptiekas īpašnieks,
                1929/1932. Trapenes aptiekas pārvaldnieks,
                1929/1932. Trapenes aptiekas līdzīpašnieks,
                1930/1931. Rīgas Anniņmuižas aptiekas līdzīpašnieks,
                1932/1939. Trapenes aptiekas īpašnieks,
                1939. XI 17. izbrauca uz Vāciju.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.;
                                „Valdības Vēstnesis” #32/1927., #195/1929., #123/1932.,
                                                #263/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2766.

NEPPERTS Teodors Alfrēds Teodora d., farmaceits.
                * 1894. VIII 08. Rīgā; S. Ģertrūde dz. Obrams
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1913/1915. Rīgas Foka aptiekā, māceklis,
                1919. Latviešu vācu zemessargu virsnieks,
                1920. IV 01. Tukuma kājnieku pulka virsnieks,
                1921. III 30. atvaļināts,
                1921. VI 17. ieguva aptiekas palīga grādu Latvijas Augstskolā,
                1921/1930. Rīgas Foka aptiekā, farmaceits,
                1922. II 28. apstiprināts leitnants pakāpē,
                1925/1928. Mētraines aptiekas īpašnieks,
                1929/1932. Trapenes aptiekas līdzīpašnieks,
                1930/1939. Anniņmuižas aptiekas līdzīpašnieks,
                1939. XI 16. izbrauca uz Vāciju, dzīvoja Jūrmalas gatvē Nr. 8-1.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.;
                                „Valdības Vēstnesis” #32/1927., #195/1929., #123/1932.,
                                                #262/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2767.

NESAULE Pēteris Andreja d., mācītājs.
                * 1907. XII 09. Mangaļu pag.; M. Trīne, S. Valda dz. Kņežinskis.
                               + 1996. IX 18. ASV
                1929. beidzis Valmieras pilsētas komercskolu,
                1935. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1935. IX 22. ordinēts par Rīgas apriņķa prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935. XII 01. apstiprināts par Nītaures un Jaunpils draudžu mācītāju,
                1935/1944. Jaunpils [Zaubes] un Nītaures ev. lut. draudzes mācītājs,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VIII 10. Rīgas V aizsargu pulka bataljona (II) Rotas (VII) mācītājs,
                1944/1951. Vācijā,
                1951/1996. Indianopoles latviešu draudzes mācītājs,
                Latvijas Universitātes studentu kristīgās biedrības vecbiedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-240.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 40/1935., # 51/1935.;
                               „Baznīcas gada grāmata 1998.”, R., 1997.

NESAULE Voldemārs, dārzkopis.
                * 1907. I 15. Valmierā + 1978.
                Beidzis Buldura dārzkopības skolu,
                1922. Skautu X pulciņa vadītājs Valmierā,
                1932. II 15. Skautu Tālavas novada priekšnieks,
                1935. XII 14. Skautu štāba skautu inspektors,
                1936. IX 25. Skautu Tālavas novada priekšnieks,
                1936/1940. Latvijas lauksaimniecības kameras daiļdārzniecības
                                nozares vadītājs,
                1936. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4023,
                1939. IV 30. Allažu dārzkopju rūpniecības sabiedrības pārvaldnieks,
                1958. Ogres izmēģinājuma stacijas zinātniskais līdzstrādnieks,
                1958. apbalvots: ar LPSR Augstākās Padomes Goda rakstu,
                Apbalvots ar baltas Lilijas ordeņi.
                Avots:       LVVA 1303—2-34-67.;
                                „Valdības Vēstnesis” #97/1939.

NĪBURGS Ābrams Nikolaja d., aptiekas palīgs.
                * 1886. X 28. Daugavpilī
                1906. Aptiekas māceklis Brīža aptieka Rīgā,
                1906/1907. aptiekas māceklis Tīrmaņa aptieka Bauskā,
                1907. V 30. ieguva aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1926 IX 03./1932. VIII 04. Mārsnēnu aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                1930. III 05./1932. III 13. Slokas Pētersona aptiekas nomnieks.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772.

NICMANIS Jānis Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1881. XII 13.; M. Līze, S. Amālija dz. Kalniņš
                Beidzis Liepupes draudzes skolu,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924/1940. Duntes pagasta vecākais,
                1934. IX 01. Valmieras VIII aizsargu pulka Duntes pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi # 1800,
                1936/1940. Duntes lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3981,
                1938. V 15. apbalvots ar aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. bijis Duntes lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1939. bijis Duntes apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                A/S „Kaija” valdes loceklis,
                Apbalvots ar Atzinības Krustu,
                Duntes pagasta Vanagu māju īpašnieks,
                Namīpašnieks Ģertrūdes ielā 103, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-29, 1640-1-524-415.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

NĪDERS Albertīna Pētera m., provizore.
                * 1891. XII 10. Ņēķenes pag. + 1924. IX 03. Rīgā
                Beidza vidusskolu Petrogradā,
                1914. VII 05.-1916. Saratova Šmidta aptiekas mācekle,
                1916. XII 31. Saratovas Universitāte ieguva aptiekas palīga grādu,
                1922. III 31. beigusi Latvijas Augstskolu, provizore,
                1923. II 05. Latvijas Universitātes aptiekā, dzīvo A. Pumpura 3-9.
                avots:       LVVA 4958-1-2772.

NĪDERS Alfrēds Kārļa d., farmaceits leitnants.
                * 1887. IX 02. Alsviķu pag. [arī Nieders] + 1925. XII 25.
                Beidzis Pētera Pāvila skolu Rīgā,
                1908/1910. aptiekas māceklis Ģertrūdes aptieka Rīgā,
                1911. I 12. ieguva aptiekas palīga grādu Tērbatas Universitātē,
                1911./1917 aptiekas palīgs Rīgā,
                1917. III 14. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka,
                1917. VII 10. Kara sanitārā vilciena Nr.67b vecākais aptiekas feldšeris,
                1918. I 23. saimniecības pārzinis,
                1919. III 01. atvaļināts,
                1919. XII 05. Armijas sanitāra transporta medicīnas feldšeris,
                1920. I 18. Vidzemes divīzijas lazaretes aptiekas pārzinis,
                1920. XI 17. atvaļināts,
                1920. XII 24. apstiprināts farmaceits leitnants pakāpē izd. 1917. VII 01,
                1924./1925. Rīgas slimo kases aptieka Tērbatas ielā #4, aptiekas palīgs.
                Avots:       LVVA 4958-1-2772, 5601-1-4475.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6003.

NIEDRA Andrievs, mācītājs, rakstnieks.
                * 1871. II 08. Tirzas pag. + 1942. IX 25.
                Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1919. pret latviskas valdības vadītājs,
                1942. mācītājs ēmerits,
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.

NIEDRA Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. V 16. Lielplatones pag.
                1921/1923. Robežsargu III pulka rakstvedis,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. II 28. Jelgavas XVI aizsargu pulka Lielplatones pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Lielplatones pagasta Revīzijas komisijas loceklis,
                Lielplatones pagasta Struņķu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-202.

NIEDRA Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1891. III 01. Lindes pag.
                1919/1920. Armijas Virspavēlnieka štāba topogrāfs,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1924. II 16. Rīgas V aizsargu pulka Rembates pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1930. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi # 80,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                Rembates pagasta Jaunpītes māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-246.

NIEDRA Oskars, sabiedrisks darbinieks.
                * 1892. XI 24. Skaņkalnes pag.
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. IX 28. Madonas IX aizsargu pulka Gulbenes aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Virsmežniecības IX virsmežzinis,
                Gulbenes pilsētas Revīzijas komisijas loceklis,
                Gulbenes mednieku biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Mežkopju un mežu darbinieku biedrības Gulbenes nodaļas priekšnieks,
                Gulbenes apdrošināšanas biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Gulbenes biškopības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-141.

NIEDRE Austrums, būvinženieris.
                * 1905. III 20. Līvu pag.
                1940. X 18. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

NIEDRE VALTERS Jānis Jēkaba d., namīpašnieks
                *1877. I 17. Lieliecavas pg. + 1941. VII 12. Rīgā.
                1915/1940. Namīpašnieks Brīvības 75, Gr. 23/57.
                Spiestuves „Latvija“ un „Liepājas burtnieks“ īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1615-4-1314.

NĪGALS Mārtiņš, ārsts.
                * 1884. IX 07. Krapes pag.
                1914/1919. Krievijas armijas kara ārsts,
                1917. beidzis Tērbatas Universitāti, Iekšķīgas slimībās,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. XI 21. Rīgas V aizsargu pulka rotas (XI) ārsts,
                Skrīveru rajona ārsts,
                Namīpašnieks Mellužu pr. 50, Jūrmalā,
                Pēc kara Zviedrijā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-245.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NIKANOROVS Pavels, ārsts.
                * 1870. I 25. Rīgā
                1895. beidzis Kara medicīnas akadēmiju, Acu slimībās,
                1915/1918. Krievijas armijas kara ārsts,
                1922/1925. Rēzeknes slimnīcas ārsts,
                1925/1934. Jaunlatgales rajona ārsts,
                1934. XII 04. Pensionēts,
                1941/1944. Daugavpils dzelzceļu ambulances ārsts,
                1941. dzīvo Daugavpils, Veticībnieku 39.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-16.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

NIKLAS Aleksandrs, ārsts.
                * 1895. XI 20. Viļķenes pag.
                1923. Beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgas un bērnu slimībās,
                1924/1931. Liepājas pilsētas slimnīcas ārsts,
                1926/1941. Liepājas pilsētas slimo kases ārsts,
                1931/1945. Liepājas dzelzceļu ambulances ārsts,
                1934/1940. Latvijas Sarkanā Krusta ambulances ārsts,
                1938. Liepājā, Vītolu 5.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-17.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NIKOLAJEVS Vladimirs, Dr. med.
                * 1903. XII 22. Rīgā
                1921. beidzis Valsts vācu klasisko ģimnāziju,
                1921/1927. beidzis Latvijas Universitāti, , Nervu slim. un psihiatrijā,
                1927. volontieris Strenču slimnīcā,
                1927. volontieris Rīgas pilsētas I slimnīcā,
                1927/1940. Ģintermuižas slimnīcas nodaļas vadītājs Jelgavā,
                1937. I 20. ieguva Dr. med. grādu.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.;
                                „Students“ # 8/1937.

NIKOLSKIS Aleksandrs, priesteris.
                *1884. XI 05. Krasnoje miestā, Pleskavas gub.
                1908. beidzis Pleskavas garīgo semināru,
                1908/1911. Borisa Gleba baznīcas Pleskavas guberņā, psalmotājs un diakons,
                1911. II 25. Korsovkas draudzes priesteris,
                1939. bij. Korsovkas Dievmātes Piedzimšanas draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-105.;
                                 „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

NIKITINS Georgs, būvinženieris.
                * 1902. X 16.
                1926. XI 05. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

NIKITINS Juliāna, ārste.
                Sk. Lopatņevs Juliāna.

NIKOLAJEVS Vladimirs, Dr. med.
                * 1903. XII 22. Rīgā
                1921. beidzis Valsts vācu klasisko ģimnāziju,
                1921/1927. beidzis Latvijas Universitāti, , Nervu slim. un psihiatrijā,
                1927. volontieris Strenču slimnīcā,
                1927. volontieris Rīgas pilsētas I slimnīcā,
                1927/1940. Ģintermuižas slimnīcas nodaļas vadītājs Jelgavā,
                1937. I 20. ieguva Dr. med. grādu.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.;
                                „Students“ # 8/1937.

NIKOLSKIS Aleksandrs, priesteris.
                *1884. XI 05. Krasnoje miestā, Pleskavas gub.
                1908. beidzis Pleskavas garīgo semināru,
                1908/1911. Borisa Gleba baznīcas Pleskavas guberņā, psalmotājs un diakons,
                1911. II 25. Korsovkas draudzes priesteris,
                1939. bij. Korsovkas Dievmātes Piedzimšanas draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-105.;
                                 „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

NĪKURS Roberts, būvinženieris.
                * 1903. VII 19. Krustpils pag.
                1943. VI 18. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

NĪMANDS Elvīra, ārste.
                Sk. Bušs Elvīra.

NĪMANIS Jēkabs Marča d., ārsts virsleitnants.
                * 1892. VII 22. Cēsu apr.[arī Neimanis]; M. Kristīne dz. Matrozis,
                                S. Helēna dz. Freimanis  + 1979. III 18. Cēsīs
                1917. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1918. beidzis Maskavas Universitāti, Ausu, deguna un kakla un bērnu slimībās.
                1919/1922. Kara ārsts,
                1920. VI 07. Cēsu kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1920. XI 20. Aizputes kājnieku pulka vecākais ārsts,
                1920.XII 24. Apstiprināts ārst virsleitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1922. V 27. Atvaļināts,
                1924/1932. Rīgas valsts zīdaiņu nama vadītājs,
                1925/1936. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas direktors,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1353,
                1935/1940. Majoru valsts bērnu nama konsultants,
                1935/1940. Nīmaņa bērnu klīnikas īpašnieks un vadītājs, Daugavgrīvas ielā #6.
                1944. ieguva Dr. med grādu,
                1945/1951. Ārsts Ventspilī un Rīgā,
                1951/1956. izsūtīts,
                1979. III 24. apbedīts Cēsu, Priekuļu Jāņa kalna kapos.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Tēvija” #82/1944.;
                                „Laiks” #25/1979.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6558.;
                                www.nekropole.lv

NISELOVIČS Boris, ārsts.
                * 1896.
                1923. Beidzis Latvijas Universitāti, ,
                1938. Bauskā, Vienības 33.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NISSE Agnese dz. Berners, ārste.
                * 1888.
                1912. beigusi Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, bērnu slimībās.
                1938. Elizabetes 23.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NOLLE Marija dz. Baidiņš, ārste.
                * 1903.
                1927. Beigusi Latvijas Universitāti, , sieviešu slimībās un dzemdību palīdzībā,
                1938. Brīvības 12.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NOLLE Verners, ārsts.
                * 1900.
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti, , ķirurģijā un sieviešu slimībās.
                1938. Marijas 41.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NOLTENS Sofija, ārste.
                Sk. Jons Sofija.

NOMALIS Magnuss, arhitekts.
                * 1911. X 24. Tveras gub., Krievijā.              
                1942. VI 06. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

NOMALIS Pēteris Jēkaba d., Dr. agr., profesors.
                * 1876. VIII 06. Sēlpils pag.; M. Maija dz. Vecainis, S. Emilija dz. Pētersons.
                Beidzis Jēkabpils pilsētas skolu,
                1984/1900. Bērzgala un Skrīveru pagastu skolās – skolotājs,
                1910. beidzis Rīgas politehnisko institūta ķīmijas nodaļu –
                                                inženieris tehnologs,
                1910/1912. Krievijā,
                1912/1928. Baltijas domeņu valdes hidrotehniskā daļā,
                1918/1920. Zemkopības ministrijas meliorācijas pārvaldē,
                1919/1921. Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātē - docents,
                1921/1930. vecākais docents, profesors,
                1929. IX 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ord. IV šķ. # 850,
                1930. Latvijas Universitāte ieguva Dr. agr. grādu,
                1939. VII 01. Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultātes profesors,
                1939. XI 19. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvots
                                                ar Atzinības Krusta III šķīru.
                Avots:      LVVA 1632-2-366-141.

NONĀCS Otto Andreja d., Saeimas deputāts.
                * 1880. II 29. Bērzaunes pag.; M. Lavīze dz. Vankins. S. Alma dz. Ramans.
                               +1942. Krievijā
                Beidzis Bērzaunes Lipšu pagasta skolu,
                Beidzis Liepājas reālskolu,
                1897/1900. beidzis Valkas skolotāju semināru,
                1900/1901. Vecmīlgrāvja skolas skolotājs,
                1901/1905. Liepājas pilsētas elementārskolas skolotājs,
                1905/1911. beidzis Rīgas politehnikumu, cand. rer. merc.,
                1905. laikraksta „Dzimtene” redaktors,
                1905/1910. Vecmīlgrāvju pamatskolas skolotājs,
                1906/1911. laikraksta „Latvija” redakcijas loceklis,
                1911/1912. laikraksta „Liepājas Atbalss” redaktors,
                1913/1914. laikraksta „Latvija” redaktors,
                1915/1918. laikraksta „Līdums” redaktors,
                1917. Vidzemes zemes padomes deputāts,
                1917. Latviešu pagaidu Nacionālas padomes līdzdibinātājs un dalībnieks,
                1918. XI 18. piedalījies Valsts proklamēšanā,
                1919. laikraksta „Tautas Balss” redaktors,
                1919/1920. laikraksta „Valdības Vēstnesis” redaktors,
                1919/1920. Tautas padomes loceklis,
                1920/1922. Satversmes Sapulces loceklis,
                1922/ 1925. I Saeimas deputāts, prezidija loceklis
                1925/1928. II Saeimas deputāts, ārlietu komisijas sekretārs,
                1922/1933. Lāčplēša 50.;
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru # 205,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1938/1940. Latvijas Rakstu un mākslas kameras loceklis,
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Rakstu un mākslas
                               kameras pārstāvis,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Cīņas 48/50-6,
                Baltijas preses Antantes loceklis,
                Apbalvots ar Igaunijas Ērgļa ordeņa III šķiru,
                Preses biedrības valdes loceklis,
                Latvijas un Igaunijas tuvināšanas biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 2942-1-7906.;
                               LVA 1987-1-13153.;
                               „Album Academicum”, R., 1912.
                               „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               „Valmieras skolotāju seminārs”, R., 1936.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

NORGELLO Vikentijs, ārsts kapteinis.
                * 1899. III 26. Rīgā + 1988. X 09. Sioux Falls, ASV
                1928. Beidzis Latvijas Universitāti, Iekšķīgās slimībās,
                1928/1931. Galvenās artilērijas noliktavas ārsts,
                1929. XI 08. Paaugstināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1929. XI 08.,
                1931. VIII 11. Valmieras kājnieku pulka ārsts,
                1931. XI 17. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1931. XI 08.,
                1934/1940. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1936. XI 17. Paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1935. XI 08.,
                1938. Čiekurkalna II gara līn. 28-1,
                1938. XII 24. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru,
                1940. XII 01. atvaļināts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas VII poliklīnikas rajona ārsts,
                Korporācijas „Lettgalia” filistrs.
                Avots:       LVVA P-1023-2-15-18.;
                               „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NOSEVIČS Joanns, priesteris.
                *1881. VIII 09. Nigolovo sadžā, Vitebskas gub.
                1899. IV 22. Dobrovskas baznīcas, Lepeļskas apriņķī, psalmotājs,
                1911. beidzis Vitebskas garīgo semināru,
                1911. III 09. Toporcas baznīcas diakons, Neveļas gub.,
                1912. V 04. Neveļas draudžu rezerves priesteris,
                1913. Aleksanderpoles draudzes priesteris,
                1919. Baltinavas draudzes priesteris,
                1933. t. p. amatā,
                1939. bij. Grišino Goras Sv. Trijadības draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-63.;
                                 „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

NOTELOVIČS Amālija, ārste.
                Sk. Levins Amālija.

NOVICKIS Aleksandrs, profesors.
                *1888. Līksnas pag.
                Beidzis Pēterpils garīgo semināru un akadēmiju, mag. theol.,
                1920. profesors un inspektors Katoļu teoloģijas augstskolā,
                1927. iecelts par monsiņjoru,
                1928/1940. žurnāla „Katoļu Dzīve” redaktors,
                1937. iecelts par prelātu,
                1938. VI 14. ievēlēts par profesoru Romas katoļu teoloģijas
                                fakultātes kanonisko tiesību katedrai.
                Avots:       „Students“ # 1/1938.

NOVINSKIS Izraels Mendeļa d., provizors.
                * 1883. VI 19. Daugavpilī
                1902. Beidzis Nikolaja ģimnāziju Rīgā,
                1908/1911. aptiekas māceklis Lauvas aptieka Rīgā,
                1911. Tērbatas Universitāte ieguva aptiekas palīga grādu,
                1917. VI 05. beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1925/1926. Hermaņa drogu veikala Mārstaļu ielā 15, provizors,
                1926/1934. drogu veikala Rīgā, dzirnavu ielā 31, īpašnieks un pārvaldnieks,
                1926/1934. Šaca laboratorijas pārvaldnieks,
                1934/1937. Kandavas Jaunas aptiekas pārvaldnieks,
                1937. Aizputes Jaunas aptiekas pārvaldnieks,
                1937. Kārsavas Jaunas aptiekas pārvaldnieks,
                1940/1941. Gostiņu aptiekas pārvaldnieks.
                avots:       LVVA 4958-1-2778.
                                „Valdības Vēstnesis” #71/1934.

NUĶIS Arnolds, ārsts.
                * 1897.
                1931. Beidzis Latvijas Universitāti, , Iekšķīgas slimībās,
                1938. Rīgas 1. pilsētas slimnīcā..
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

NUKKE Pauls, inženieris.
                *1890. V 14. Rīgā + 1938. VI 14. Rīgā
                1899. beidzis Iļģuciema elementārskolu,
                1899/1908. Rīgas Nikolaja I ģimnāziju,
                1908/1914. beidzis Rīgas Politehnikuma ķīmijas nodaļu,
                1914/1916. Rīgas Politehnikumā, asistents,
                1916/1918. Krievijas armijā,
                1916. beidzis Kazaņas kara skolu,
                1918/1920. Krievu „Denikina“ brīvprātīgo armijā,
                1920/1921. Galvenā štāba artilērijas pārvaldē.
                1921/1938. Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes asistents,
                                vecākais asistents.
                Korporācijas „Talavija“ filistrs.
                Avots:       „Students“ # 1/1938.;
                                „Universitas“ # 14/1938.

NUKŠA Malvīne, skolotāja.
                  * 1899. VII 30.
                  1918. beigusi Pēterpils rom. kat. “Sv. Katrīnas” sieviešu ģimnāziju,
                  1920. Skolotāju kursus pie Latgales lietu departamentā,
                  1918/1919. Nirzas pagasta “Pereļu” skolā – skolotāja,
                  1919/1940. Pildas pagasta pamatskolas pārzine,
                  1938. XI 14. stādīta no Izglītības ministrijas apbalvots ar
                            Atzinības Krusta V šķīru.
                  Avots:     LVVA 1632-2-363-187.

NUROKS Roza Sabšela m., dz. Sons, farmācijas kandidāte.
                  * 1903. VII 07. Smiltenē; V. Mozus
                  1920. VI 11. Beigusi Rīgas Beatrises vidusskolu,
                  1929. I 18.-IV 03. Rīgas pilsētas I slimnīcas aptiekas praktikante,
                  1929. V 30. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                  1929. VI 01.-1930. II 01. Ogres Šīrona aptiekā,
                  1930. III 01.-1932. VII 29. Cēsu Sarkanā Krusta centrālā Rīgā.
                  Avots:  LVVA 4958-1-2772.

NUSBAUMS Jānis, mācītājs.
                * 1905. II 10. Ropažu pag.
                Beidzis Latvijas Universitāti, cand. theol.,
                1933. I 29. ordinēts par Sēlpils prāvesta iecirkņa prāvestu,
                1933. III 23. Biržu draudzes mācītājs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. VI 08. Jēkabpils IV aizsargu pulka Bataljona (I) mācītājs,
                1939. bijis Biržu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1939. III 23. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. IV 20. Jēkabpils IV aizsargu pulka mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-478, 1640-1-521-213.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.

ŅEKRASOVS Vasilijs, ārsts.
                * 1893.
                1924. Beidzis Latvijas Universitāti, ,
                1938. Daugavpils, Vadoņa 6.
                Avots:       „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R., 1938.

 

 
Izmainas: 15.02.2018 Kontakti