Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

NABES PAGASTS
Valmieras apriņķis

Nabes_1930

Igates Nabes piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Vidrižu piensaimnieku sabiedrība”

Lēdurgas Nabes zemkopības biedrība * 23.04.1884.+1915.
05.07.1899. pārdēvēta agrāk  “Nabes zemkopības biedrība”

Nabes krājaizdevu sabiedrība * 04.06.1924.
                25.05.1938. pārdēvēta agrāk “Nabes pagasta krājaizdevu sabiedrība”

Nabes lauksaimniecības biedrība * 31.08.1937.

Nabes lauksaimniecības mašīnu koplietošānas biedrība * 30.09.1925. + 14.07.1939.

Nabes 93. Mazpulks * 06.05.1932. + 1940.

Nabes pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Nabes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 30.04.1885. + 18.10.1940.
                23.01.1924. pārdēvēta agrāk “Nabes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk “Nabes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Nabes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Nabes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Nabes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
Sk. „Nabes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Nabes spirta kopdedzinātava * 31.08.1938.

Nabes un apkārtnes biškopības biedrība “Zieds” * 09.02.1921. + 11.02.1930.

Nabes un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība * 04.11.1925.

Nabes zemkopības biedrība
Sk. „Lēdurgas Nabes zemkopības biedrība”

Vidrižu piensaimnieku sabiedrība *
16.11.1938. pārdēvēta agrāk „Igates Nabes piensaimnieku sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Nabes nodaļa * 24.02.1930.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Nabes nodaļa * 04.11.1924. + 19.01.1932.     

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
Nabes nodaļa * 08.01.1925. 
Izmainas: 02.03.2014 Kontakti