Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

NAUDĪTES PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Brīvības pieminekļa Naudītes pagasta komiteja * 12.02.1930. + 26.05.1937.

Īles, Naudītes, Lielauces un Bēnes meliorācijas sabiedrība “Āžu purvs” * 25.06.1929.

Izglītības biedrība „Kāvi” * 12.06.1910. + 16.12.1910.

Jaunsesavas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījuma * 12.01.1887. + 1915.

Lauksaimniecības biedrība „Arājs” * 31.08.1910. + 1915.

Naudītes dārzkopības pārraudzības biedrība * 26.07.1934. + 24.05.1938.

Naudītes Jaunsesavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Naudītes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Naudītes krājaizdevu sabiedrība * 12.02.1923.

Naudītes lauksaimniecības biedrība * 08.04.1937.

Naudītes lauksaimniecības veicināšanas biedrība “Spars” * 18.08.1932. + 31.12.1940.

Naudītes lopkopības pārraudzības biedrība * 23.02.1922. + 31.12.1940.

Naudītes 345. Mazpulks * 12.03.1934. + 1940.

Naudītes meliorācijas sabiedrība “Sīlene” * 06.03.1928.

Naudītes meliorācijas sabiedrība “Usiņš” * 08.09.1928. + 18.03.1942.

Naudītes otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 06.12.1926. + 31.12.1940.

Naudītes piensaimnieku sabiedrība * 30.03.1925. + 26.05.1937.

Naudītes II piensaimnieku sabiedrība * 27.08.1925. + 04.04.1930.

Naudītes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 30.01.1922. + 18.10.1940.
                14.02.1939. pārdēvēta agrāk “Naudītes Jaunsesavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Naudītes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījuma * 30.01.1887. + 1915.

Naudītes Sesavas izglītības biedrība "Imanta" * 27.04.1920. + 31.12.1940.

Naudītes un apkārtnes lauksaimniecības biedrība * 06.04.1925. + 20.01.1938.

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk „Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk „Laukstrādnieku savienība”
                Naudītes nodaļa * 25.11.1921. + 21.01.1930.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Naudītes nodaļa * 30.10.1925..

Caur 1920. Gadā 18. Marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926.
Naudītes nodaļa * 10.08.1928.

 

 

 
Izmainas: 05.11.2015 Kontakti