Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

NAUJENES PAGASTS
Daugavpils apriņķis
[līdz 01.09.1925. Maļinovas]

Adamovas 763. Mazpulks * 22.01.1935. + 1940.

Biķernieku krājaizdevu sabiedrība * 02.11.1923.
                23.04.1938. pārdēvēta agrāk “Maļinovas krājaizdevu sabiedrība”

Biķernieku meliorācijas sabiedrība “Auglība” * 03.05.1928.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk “Naujenes pirmā meliorācijas sabiedrība”

Brīvības pieminekļa Naujienes pagasta komiteja * 04.02.1930. + 26.05.1937.

Jezupovas krājaizdevu sabiedrība * 07.08.1929. + 25.06.1936.
                25.06.1936. iekļauta “Krājaizdevu sabiedrībā “Grauds”

Jezupovas Stropu lopkopības pārraudzības biedrība * 17.08.1928.
                10.04.1940. iekļauta “Naujenes lauksaimniecības biedrībā”

Krivošejevas vectīcībnieku krājaizdevu sabiedrība * 04.09.1924. + 29.04.1929.

Kultūras veicināšanas biedrība „Saule” * 1922.

Lāču 1149. Mazpulks * 16.12.1939. + 1940.

Latgales kultūras biedrība “Gaisma”
                Sk. „Naujenes kultūrveicināšanas biedrība”

Liel Baranovskas meliorācijas sabiedrība “Družba” * 13.05.1929. + 31.03.1936.

Maļinovas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Biķernieku krājaizdevu sabiedrība”

Maļinovas kultūrveicināšanas biedrība * 28.02.1926. + 27.10.1936.

Maļinovas lauksaimniecības biedrība “Sejateļ” * 21.03.1923. + 07.05.1938.

Maļinovas meliorācijas sabiedrība “Ekonomija” * 31.05.1929.

Maļinovas savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība * 31.03.1924. + 25.11.1939.

Maz Krivanas meliorācijas sabiedrība “Svet” * 13.05.1929.

Naujenes kultūrveicināšanas biedrība * 22.08.1927. + 16.09.1940.
                23.11.1939. pārdēvēta agrāk  “Latgales kultūras biedrība “Gaisma”

Naujenes lauksaimniecības biedrība * 04.08.1937.
                10.04.1940. pievienota “Jezupovas Stropu lopkopības pārraudzības biedrība”

Naujenes 500. Mazpulks * 01.12.1934. + 1940.

Naujenes III meliorācijas sabiedrība * 29.09.1928.

Naujenes pirmā meliorācijas sabiedrība
                Sk. „Biķernieku meliorācijas sabiedrība “Auglība”

Naujenes meliorācijas sabiedrība “Panu purvs” * 13.05.1929.

Naujenes meliorācijas sabiedrība “Zaļumi” * 14.08.1933.

Naujenes pagastā krievu kultūrizglītības biedrība “Zarja” * 07.08.1929. + 16.12.1940.

Naujenes pagastā krievu lauksaimniecības biedrība “Agronom” * 02.12.1927.

Naujenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.11.1938. + 18.10.1940.

Naujenes spirta kop dedzinātāva * 10.12.1938.

Naujenes un Izvaltas pagastu meliorācijas sabiedrība “Buča” * 28.07.1928.

Naujenes Vecpils 1138. Mazpulks * 29.10.1939. + 1940.

Osinovkas meliorācijas sabiedrība “Zara” * 13.05.1929.

Reinišķu meliorācijas sabiedrība “Pahar” * 13.05.1929.

Vecstupelišku meliorācijas sabiedrība „Trud” * 13.05.1929.

Vec Zaļļa Puščas meliorācijas sabiedrība „Rabotnik” * 13.05.1929.

Biedrību nodaļas:

Adamovas 763. Mazpulks * 22.01.1935. + 1940.
                Gaitiņu nodaļa * 05.03.1938.
                Lāču nodaļa * + 16.12.1939.
                16.12.1939. pārveidota par „Lāču 1149. Mazpulku”
                Vecpils nodaļa * 05.03.1938. + 29.10.1939.
                29.10.1939. pārveidota par „Naujenes Vecpils 1138. Mazpulku”

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pevienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Naujenes nodaļa * 29.01.1937.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 25.09.1924. Rēzeknē + 30.09.1940.
                01.07.1940. pievinota „Bēržu latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu muzikāla biedrība „Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Jezupovas nodaļa * 04.08.1931.

 

 
Izmainas: 01.11.2015 Kontakti