Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

NAUKŠĒNU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Nauksenu_1912

Juldrudzišu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 17.03.1926. + 23.04.1940.

Naukšēnu izglītības biedrība * 26.11.1924. + 13.06.1938.
13.06.1938. iekļauta “Naukšēnu lauksaimniecības biedrībā”

Naukšēnu Juldurgas lopkopības pārraudzības biedrība * 28.04.1926.
01.02.1930. iekļauta “Naukšēnu lopkopības pārraudzības biedrībā”

Naukšēnu Jurates lopkopības pārraudzības biedrība * 26.10.1921.+ 26.06.1939.
26.06.1939. iekļauta “Naukšēnu pagastā lopkopības pārraudzības biedrībā”

Naukšēnu Ķīves dārzkopības pārraudzības biedrība * 21.06.1930. + 12.12.1940.

Naukšēnu lauksaimniecības biedrība * 12.01.1937.
13.06.1938. pievienota “Naukšēnu izglītības biedrība”
31.08.1937. pievienota “Naukšēnu mājturības veicināšanas biedrība”

Naukšēnu lopkopības pārraudzības biedrība * 09.05.1923.
01.02.1938. pievienota “Naukšēnu – Juldurgas lopkopības pārraudzības biedrība”
26.06.1939. pievienota “Naukšēnu pagastā lopkopības pārraudzības biedrībā”

Naukšēnu II lopkopības pārraudzības biedrība * 10.08.1927. + 12.12.1940.

Naukšēnu III lopkopības pārraudzības biedrība * 10.08.1927. + 12.12.1940.

Naukšēnu lopkopības pārraudzības biedrība  “Rūja” * 12.08.1925. + 12.12.1940.

Naukšēnu lopkopības pārraudzības biedrība “Spars” * 25.05.1927.
26.06.1939. “Naukšēnu pagastā lopkopības pārraudzības biedrībā”

Naukšēnu mājturības veicināšanas biedrība * 09.12.1925.+31.08.1937.
31.08.1937. iekļauta “Naukšēnu lauksaimniecības biedrībā”

Naukšēnu 155. Mazpulks * 24.10.1933. + 1940.

Naukšēnu III  276. Mazpulks * 12.05.1934. + 1940.

Naukšēnu medību biedrība
Sk. „Naukšēnu mednieku biedrība”

Naukšēnu mednieku biedrība * 16.10.1929. + 14.03.1941.
22.08.1938. pārdēvēta agrāk “Naukšēnu medību biedrība”

Naukšēnu meliorācijas sabiedrība “Lauznis” * 04.11.1933.

Naukšēnu meliorācijas sabiedrība “Mežgals” * 09.12.1929.

Naukšēnu meliorācijas sabiedrība ”Stiebru zāle” * 14.06.1934.

Naukšēnu Mežgales lopkopības pārraudzības biedrība * 04.11.1925.
26.06.1939. “Naukšēnu pagastā lopkopības pārraudzības biedrībā”

Naukšēnu Mežgala 199. Mazpulks * 16.03.1934. + 1940.

Naukšēnu mūzikas dziedāšanas biedrība * 03.04.1904. + 1916.

Naukšēnu mūzikas palīdzības biedrība * 04.12.1907. + 1916.

Naukšēnu Nurmu meliorācijas sabiedrība “Kamolzāle” * 23.08.1929.

Naukšēnu Nurmu meliorācijas sabiedrība “Rūķi” * 13.03.1929.

Naukšēnu pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 1940.

Naukšēnu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Naukšēnu pagastā lopkopības pārraudzības biedrība * 26.06.1939.
26.06.1939. izveidota apvienojot:
“Sesto Rūjienas lopkopības pārraudzības biedrību”
“Naukšēnu lopkopības pārraudzības biedrību”
“Naukšēnu – Jurates lopkopības pārraudzības biedrību”
“Naukšēnu – Mežgales lopkopības pārraudzības biedrību”
“Naukšēnu lopkopības pārraudzības biedrību “Spars”
“Nurmu lopkopības pārraudzības biedrību”

Naukšēnu pagastā meliorācijas sabiedrība * 26.03.1931.

Naukšēnu patērētāju biedrība * 06.04.1921.

Naukšēnu piensaimnieku sabiedrība * 21.03.1921. + 19.02.1930.

Naukšēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 02.06.1931. + 18.10.1940.

Naukšēnu savstarpējā palīdzības biedrība * 09.05.1923.

Naukšēnu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 04.11.1895. + 1916.

Naukšēnu sporta biedrība * 20.02.1934. + 31.12.1937.

Naukšēnu spirta kopdedzinātava * 19.10.1938.

Naukšēnu Ternejas piensaimnieku sabiedrība “Mars” * 11.04.1923. + 30.07.1930.

Naukšēnu Ternejas meliorācijas sabiedrība * 27.05.1940.

Nurmu lopkopības pārraudzības biedrība * 04.11.1925. + 26.06.1939.
26.06.1939. iekļauta “Naukšēnu pagastā lopkopības pārraudzības biedrībā”

Piksaru apkārtnes piensaimnieku sabiedrība “Piksari” * 14.02.1923.+ 29.10.1935.
29.10.1935. iekļauta “Kārķu piensaimnieku sabiedrībā”

Piksaru meliorācijas sabiedrība “Karklupe” * 02.04.1930.

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Naukšēnu nodaļa * 01.10.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Naukšēnu nodaļa * 29.03.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas: 06.02.2016 Kontakti