Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

NAUTRĒNU PAGASTS
Ludzas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Zaļmuižas]

Nautrenu_1925

Brīvības pieminekļa Nautrēnu pagasta komiteja * 30.12.1929.

Dekteru lopkopības pārraudzības biedrība * 30.12.1924. + 21.01.1941.

Ičas meliorācijas sabiedrība * 14.09.1937.

Līvzemnieku 950. Mazpulks * 26.02.1937. + 1940.

Mežvidu I 488. Mazpulks * 01.12.1934. + 1940.

Mežvidu II 762. Mazpulks * 12.03.1935. + 1940.

Nautrēnu krājaizdevu sabiedrība * 29.05.1922.
                26.03.1938. pārdēvēta agrāk “Rogovas krājaizdevu sabiedrība”

Nautrēnu lauksaimniecības biedrība * 21.09.1937.

Nautrēnu 477. Mazpulks * 27.11.1934. + 1940.

Nautrēnu meliorācijas sabiedrība “Linzenieki” * 23.03.1928.

Nautrēnu pagasta meliorācijas sabiedrība “Briežupīte” * 07.05.1934.

Nautrēnu pagasta meliorācijas sabiedrība “Mežavidi” * 14.06.1929. + 30.10.1940.

Nautrēnu pagasta meliorācijas sabiedrība “Pļava” * 14.03.1927. + 18.03.1943.

Nautrēnu pagasta meliorācijas sabiedrība “Sulīte” * 10.04.1929.

Nautrēnu patērētāju biedrība * 27.12.1940.

Nautrēnu piensaimnieku sabiedrība “Cerība” * 21.05.1931. + 19.10.1933.

Nautrānu piensaimnieku sabiedrība “Strautiņš” * 14.12.1926.

Nautrēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.07.1926. + 18.10.1940.
                17.08.1938. pārdēvēta agrāk “Rogovkas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Nautrēnu spirta kopdedzinātava *  27.01.1940.

Rogovas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 12.09.1923.

Rogovas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Nautrēnu krājaizdevu sabiedrība”

Rogovkas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Nautrēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Saknes 983. Mazpulks * 18.02.1937. + 1940.

Zaļmuižas pagasta aizsargu nodaļa * 08.02.1920. + 07.07.1940.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Nautrēnu nodaļa * 27.05.1927. + 14.03.1933.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Nautrēnu nodaļa * 08.02.1934.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība
                                „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Nautrēnu nodaļa * 29.07.1927.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Nautrēnu nodaļa * 15.11.1933.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Zaļmuižas nodaļa * 14.02.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Zaļmuižas nodaļa * 16.02.1922. + 16.10.1935.

Nautrenu_1926

 

 
Izmainas: 08.05.2016 Kontakti