Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

NERETAS PAGASTS
Jēkabpils apriņķis

Neretas_1927

Brīvības pieminekļa Neretas pagasta komiteja * 21.01.1930.

Dienvidu Susējas meliorācijas sabiedrība * 21.12.1932. + 29.04.1941.

Neretas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 1930.

Neretas centrā lopkopības pārraudzības biedrība * 16.04.1931. + 05.12.1935.

Neretas draudzes biškopības biedrība * 18.08.1921. + 31.12.1940.

Neretas kooperatīvs
Sk. „Neretas patērētāju biedrība”

Neretas krājaizdevu sabiedrība * 1909.

Neretas lauksaimniecības biedrība * 11.01.1913. + 15.07.1937.

Neretas lopkopības pārraudzības biedrība * 02.12.1929.+ 19.07.1939.
19.07.1939. iekļauta “Neretas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Neretas I lopkopības pārraudzības biedrība * 13.02.1930. + 19.07.1939.
19.07.1939. iekļauta “Neretas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Neretas mašīnu koplietošānas sabiedrība * 18.04.1929.
                15.09.1939. pārdēvēta agrāk “Vizdarbu lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Neretas 116. Mazpulks * 23.03.1933. + 1940.
                06.01.1937. pievienots „Neretas Riekstiņu 607. Mazpulks”

Neretas mednieku biedrība * 07.05.1931. + 18.03.1941.

Neretas meliorācijas sabiedrība “Cūku purvs” * 09.12.1929.

Neretas meliorācijas sabiedrība “Leišmales” * 12.01.1930.

Neretas meliorācijas sabiedrība “Rēķu purvs” * 14.03.1927.

Neretas meliorācijas sabiedrība “Zaķenu purvs” * 07.10.1929. + 29.04.1941.

Neretas pagasta aizsargu nodaļa * 23.08.1919. + 07.07.1940.

Neretas pagastā lauksaimniecības biedrība * 13.05.1937.
19.07.1939. pievienota “Neretas rajona laukkopības pārraudzības biedrība”
19.07.1939. pievienota ” Neretas lopkopības pārraudzības biedrība”
19.07.1939. pievienota ” Neretas I lopkopības pārraudzības biedrība”

Neretas pagasta meliorācijas sabiedrība *”Neretiņa” * 23.08.1929.

Neretas pagasta meliorācijas sabiedrība “Skārdupīte” * 17.10.1927.

Neretas pagasta meliorācijas sabiedrība “Sutu purvs” * 23.08.1929.

Neretas pagasta meliorācijas sabiedrība “Vīnakalns” * 23.08.1929.

Neretas pagasta meliorācijas sabiedrība “Žīdu purvs” * 23.08.1929.

Neretas patērētāju biedrība
Sk. „Neretas patērētāju biedrība”

Neretas patērētāju biedrība * 16.03.1920.
25.07.1935. pārdēvēta agrāk “Neretas patērētāju biedrība”
07.07.1938. pārdēvēta agrāk “Neretas kooperatīvs”

Neretas Pētera Pāvila 607. Mazpulks
                Sk. „Neretas Riekstiņu 607. Mazpulks”

Neretas piensaimnieku sabiedrība * 28.07.1938.
19.12.1939. pievienota “Medzulas piensaimnieku sabiedrība”

Neretas rajona laukkopības pārraudzības biedrība * 26.06.1930.
19.07.1939. iekļauta “Neretas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Neretas Riekstiņu 607. Mazpulks * 18.10.1934. + 06.01.1937.
                14.10.1935. pārdēvēts agrāk „Neretas Pētera Pāvila 607. Mazpulks”
                06.01.1937. iekļauts „Neretas 116. Mazpulkā”

Neretas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 16.04.1923. + 18.10.1940.
                                29.11.1938. pārdēvēta agrāk “Neretas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Neretas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Neretas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Neretas ugunsdzēsēju biedrība * 26.06.1930.

Neretas un Zalves pagastu meliorācijas sabiedrība “Salas purvs” * 08.10.1931. +29.04.1941.

Neretas zemkopības pārraudzības biedrība “Grauds” * 04.09.1930. + 31.12.1940.

Pilskalnes meliorācijas sabiedrība * 09.11.1928.

Viesītes rajona mājlopu audzētāju biedrība * 18.04.1930.
                29.06.1939. pārdēvēta agrāk „Zalves Neretas sarkanraibo sugas lopu audzētāju biedrība”

Vizdarbu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Neretas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Zalves Neretas sarkanraibo sugas lopu audzētāju biedrība
                Sk. „Viesītes rajona mājlopu audzētāju biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Neretas nodaļa * 05.09.1928.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Neretas nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.

Latvijas lietuvju apvienība * 19.11.1930. + 09.04.1941.
                12.01.1937. pievienota “Lietuviešu jaunatnes biedrība Latvijā “Ruta”
                12.01.1937. pievienota “Lietuvju teātris Latvijā – biedrība”
                19.01.1937. pievienota “Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vytis”
                02.11.1937. pievienota “Apvienotā Latvijas lietuvju skolotāju biedrība”
                12.10.1939. pievienota “Latvijas Universitātes lietuvju studentu biedrība “Viltis”
                12.10.1939. pievienota “Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība “Šviesa”
                Neretas nodaļa * 28.10.1931.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Neretas nodaļa * 29.11.1922. + 26.01.1932.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Neretas nodaļa * 08.12.1924.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Neretas nodaļa * 24.04.1929.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Neretas nodaļa * 14.03.1921.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Neretas nodaļa * 12.02.1926.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Neretas nodaļa * 10.03.1922. + 16.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Neretas nodaļa * 03.05.1929.

 

 
Izmainas: 04.04.2016 Kontakti