Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

NĪCAS PAGASTS
Liepājas apriņķis

Nicas_1907

Brīvības pieminekļa Nīcas pagasta komiteja * 19.01.1930.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība pie Nīcas apdrošināšanas biedrības * 01.03.1933.

Dunikas Sīkšņu izglītības biedrība “Lāpa” * 21.02.1911.+07.05.1938.
23. 12.1924. pārdēvēta agrāk “Nīcas Sīkšņu izglītības biedrība “Lāpa”
07.05.1938. iekļauta “Dunikas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Jūrmalciema 1156. Mazpulks * 21.01.1940. + 1940.

Klampju Sīmaņciema zvejnieku kooperatīvs * 08.03.1934. + 07.11.1935.

Nīcas dziedāšanas biedrība * 21.07.1893. + 1915.

Nīcas Jūrmalciema zvejniecības biedrība * 10.05.1921. + 24.05.1940.

Nīcas Jūrmalciema patērētāju biedrība “Zvejnieks”
Sk. „Nīcas patērētāju biedrība “Zvejnieks”

Nīcas krājaizdevu sabiedrība * 1903.

Nīcas lauksaimniecības biedrība * 32.05.1908. + 05.04.1938.
08.05.1924. pārdēvēta agrāk „Nīces lauksaimniecības biedrība”

Nīcas Lejnieku bibliotēkas biedrība “Gaisma” * 15.04.1924. + 13.04.1940.

Nīcas lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Nīcas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Nīcas lopkopības pārraudzības biedrība “Nākotne” * 18.12.1930.+ 03.02.1936.
03.02.1936. iekļauta “Nīcas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Nīcas lopkopības pārraudzības biedrība “Raža” * 29.06.1926.+ 03.02.1936.
03.02.1936. iekļauta “Nīcas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Nīcas mājturības veicināšanas biedrība “Spīdums” * 1927. + 28.05.1938.

Nīcas 139. Mazpulks * 14.04.1933. + 1940.

Nīcas medību biedrība * 20.05.1921. + 18.03.1941.

Nīcas meliorācijas sabiedrība * 10.07.1926. + 18.03.1942.

Nīcas meliorācijas sabiedrība “Līdumi” * 07.12.1933.

Nīcas meliorācijas sabiedrība “Tīreļi” * 25.10.1930.

Nīcas Otaņķes izglītības biedrība “Stars”.
Sk. „Nīcas – Otaņķu izglītības biedrība”

Nīcas Otaņķu izglītības biedrība * 18.06.1919. + 20.11.1940.
16.06.1928. pārdēvēta agrāk “Nīcas Otaņķes izglītības biedrība “Stars”
10.11.1938. pārdēvēta agrāk “Otaņķes izglītības biedrība “Stars”

Nīcas Otaņķes meliorācijas sabiedrība “Purvupe” * 04.09.1930.

Nīcas Otaņķes patērētāju biedrība “Pumpurs” * 15.12.1920. + 21.03.1936.

Nīcas pagasta aizsargu nodaļa * 13.09.1919. + 1940.

Nīcas pagasta lauksaimniecības biedrība * 29.07.1937.

Nīcas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.02.1936.
                03.02.1936. izveidota apvienojot:
                                “Nīcas lopkopības pārraudzības biedrību “Raža”
                                “Nīcas lopkopības pārraudzības biedrību “Nākotne”
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk “Nīcas lopkopības pārraudzības biedrība”

Nīcas pagasta meliorācijas sabiedrība “Avots” * 19.12.1930. + 18.03.1942.

Nīcas pagasta meliorācijas sabiedrība “Vanagi” * 21.08.1934.

Nīcas pārtikas biedrība * 28.01.1920. + 28.05.1930.

Nīcas patērētāju biedrība “Bite” * 15.12.1920.
10.03.1938. iekļauta “Rucavas patērētāju biedrībā”

Nīcas patērētāju biedrība “Zvejnieks” * 14.07.1921. + 17.08.1935.
07.12.1933. pārd. agrāk “Nīcas – Jūrmalciema patērētāju biedrība “Zvejnieks”
17.08.1935. iekļauta “Liepājas rajona zvejnieku kooperatīvā”

Nīces piensaimnieku sabiedrība * 29.07.1913. + 07.11.1935.

Nīcas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 31.01.1883. + 18.10.1940.
                27.10.1921. pārdēvēta agrā” Nīces savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                28.01.1937. pārdēvēta agrāk “Nīcas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Nīcas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Nīcas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Nīcas seklaudzētāju sabiedrība * 09.02.1939. + 11.06.1941.

Nīcas Sīkšņu izglītības biedrība “Lāpa”
Sk. „Dunikas Sīkšņu izglītības biedrība “Lāpa”

Nīcas Tautas nama biedrība * 07.08.1923. + 20.11.1940.

Nīces bibliotēkas biedrība * 23.01.1910. + 1915.

Nīces lauksaimniecības biedrība
Sk. „Nīcas lauksaimniecības biedrība”

Nīces Lejnieku zvejniecības biedrība * 09.10.1923. + 10.02.1940.

Nīces savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
Sk. „Nīcas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Otaņķes Dorupes darba jaunatnes kultūras biedrība * 31.01.1929. + 30.12.1936.

Otaņķes izglītības biedrība “Stars”
Sk. „Nīcas Otaņķu izglītības biedrība”

Sporta biedrība „Ausma” * 02.03.1922. + 03.05.1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Nīcas nodaļa * 17.07.1928. + 15.02.1929.
                Raipasciema nodaļa * 04.09.1930.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Nīcas nodaļa * 21.12.1926.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                Nīcas Betanijas draudzes nodaļa * 08.03.1923.
                Nīcas Klamja ciema nodaļa * 08.03.1923.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Nīcas nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Nīcas nodaļa * 02.03.1928.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Nīcas nodaļa * 26.05.1928.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Nīcas nodaļa * 21.04.1921.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Jūrmalas ciema nodaļa * 01.02.1929.

 

 
Izmainas: 14.02.2016 Kontakti