Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

NĪGRANDAS PAGASTS
Liepājas apriņķis

Nigrandas_1910

Brīvības pieminekļa Nīgrandes pagasta komiteja * 19.01.1930.

Nigrandas krājaizdevu sabiedrība * 23.01.1904.
                04.12.1923. pārdēvēta agrāk “Nigrandes Ventmalas zemkopības biedrības krāšanas un aizdošanas sabiedrība”
                24.04.1938. pārdēvēta agrāk “Nigrandes Ventmalas krājaizdevu sabiedrība”

Nigrandas lauksaimniecības biedrība * 21.07.1937.
                19.07.1939. pievienota “Nigrandas lopkopības pārraudzības biedrība”
                30.03.1940. pārdēvēta agrāk “Nigrandes pagasta lauksaimniecības biedrība”

Nigrandas lopkopības pārraudzības biedrība * 17.04.1925. + 19.07.1939.
19.03.1936. pievienota “Nigrandas lopkopības pārraudzības biedrība “Pamats”
19.07.1939. iekļauta “Nigrandas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Nigrandas lopkopības pārraudzības biedrība “Pamats” * 01.06.1933. + 19.03.1936.
19.03.1936. iekļauta “Nigrandas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Nigrandas II lopkopības pārraudzības biedrība * 04.10.1928. + 20.11.1940.

Nigrandes 535. Mazpulks * 1935. + 1940.

Nigrandes mednieku biedrība * 16.03.1922.  + 12.01.1937.
12.01.1937. iekļauta “Ventmales mednieku biedrībā”

Nigrandas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Nigrandes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Nigrandes meliorācijas sabiedrība “Ģirupe” * 21.10.1929. + 18.03.1942.

Nigrandes pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Nigrandes pagasta lauksaimniecības biedrība
Sk. „Nigrandes lauksaimniecības biedrība”

Nigrandes patērētāju biedrība “Venta” * 31.01.1921. + 20.02.1928.

Nigrandes piensaimnieku sabiedrība * 21.09.1911. + 08.11.1934.

Nigrandes sadraudzīgā biedrība * 08.05.1910. + 20.11.1940.

Nigrandes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 16.03.1922. + 18.10.1940.
                10.11.1938. pārdēvēta agrāk “Nigrandas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Nigrandes Ventmalas krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Nigrandas krājaizdevu sabiedrība”

Nigrandes Ventmalas zemkopības biedrības krāšanas un aizdošanas sabiedrība
                Sk. „Nigrandas krājaizdevu sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Nigrandes nodaļa * 26.08.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Nigrandes nodaļa * 15.09.1921.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Nigrandes nodaļa * 05.09.1924.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Nigrandes nodaļa * 23.03.1929.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Nigrandes nodaļa * 23.02.1928.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Nigrandes nodaļa * 09.02.1921. + 16.10.1936.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”
                Dziras nodaļa * 15.02.1933.

Vācu vecāku  biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Nigrandes nodaļa * 01.02.1926. 

 

Nigrandas_1928

 

 
Izmainas: 01.10.2015 Kontakti