Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

NĪKRĀCES PAGASTS
Aizputes apriņķis
[līdz 01.09.1925. Briņķu]

Nikraces_1927

Briņķu apkārtnes mednieku biedrība * 10.08.1922.

Briņķu bibliotēkas biedrība * 1889. + 19.07.1938.
19.07.1938. iekļauta “Nīkrāces lauksaimniecības biedrībā”

Briņķu biškopības biedrība “Zieds” * 20.08.1925. + 19.07.1938.
19.07.1938. iekļauta “Nīkrāces lauksaimniecības biedrībā”

Briņķu krājaizdevu sabiedrība * 17.04.1925. + 17.12.1931.

Briņķu lopkopības pārraudzības biedrība * 24.03.1925. + 03.02.1936.
03.02.1936. iekļauta “Nīkrāces lopkopības pārraudzības biedrībā”

Briņķu pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Briņķu palīdzības biedrība “Progress” * 08.01.1924. + 31.12.1938.

Briņķu piensaimnieku sabiedrība * 22.03.1912. + 03.03.1938.
                03.03.1938. iekļauta “Bakūzes piensaimnieku sabiedrībā”

Briņķu un apkārtnes mednieku biedrība * 10.08.1922. + 28.02.1938.

Brīvības pieminekļa Nīkrāces pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Dzelzgales zivkopju biedrība * 12.02.1925.

Nīkrāces Embūtes meliorācijas sabiedrība  “Šķilupe” * 19.07.1929.
23.04.1940. pārdēvēta agrāk “Nīkrāces meliorācijas sabiedrība “Jaun – Šķilupe”

Nīkrāces laukkopības pārraudzības biedrība * 22.05.1930.   + 30.10.1937.

Nīkrāces lauksaimniecības biedrība * 18.03.1937.
19.07.1938. pievienota “Briņķu biškopības biedrība “Zieds”
19.07.1938. pievienota “Briņķu bibliotēkas biedrība”

Nīkrāces lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Nīkrāces pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Nīkrāces 7. Mazpulks * 12.04.1930. + 1940.

Nīkrāces meliorācijas sabiedrība “Jaun – Šķilupe”
Sk. „Nīkrāces – Embūtes meliorācijas sabiedrība  “Šķilupe”

Nīkrāces meliorācijas sabiedrība “Ozoliene” * 17.01.1930. + 18.03.1942.

Nīkrāces meliorācijas sabiedrība “Rugaja” * 17.01.1930.

Nīkrāces meliorācijas sabiedrība “Šķerdule” * 21.10.1929.

Nīkrāces pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 04.05.1926.
03.02.1936. pievienota “Briņķu lopkopības pārraudzības biedrība”
08.11.1938. pārdēvēta agrāk “Nīkrāces lopkopības pārraudzības biedrība”

Nīkrāces pagasta meliorācijas sabiedrība “Ventas leja” * 04.09.1930. + 18.03.1942.

Nīkrāces savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 22.09.1938. + 18.10.1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Briņķu nodaļa * 07.10.1924.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Nīkrāces nodaļa * 15.02.1930.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Nīkrāces nodaļa * 02.07.1927.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Briņķu  nodaļa * 07.06.1920. + 04.12.1931.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Nīkraces nodaļa * 17.01.1929.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Briņķu nodaļa * 25.08.1924. + 15.12.1924.

Nikraces_1928

 

 
Izmainas: 12.11.2015 Kontakti