Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

NIRZAS PAGASTS
Ludzas apriņķis

Brīvības pieminekļa Nirzas pagasta komiteja * 16.12.1929.

Meliorācijas sabiedrība “Kūdra” * 19.11.1928.

Meliorācijas sabiedrība “Līdeksnauka” * 30.08.1928.

Meliorācijas sabiedrība “Sīna purvs” * 27.08.1927.

Meliorācijas sabiedrība “Timuļi” * 23.08.1929.

Nerzas pagasta aizsargu nodaļa * 12.03.1920. + 07.07.1940.

Nerzas pagasta krājaizdevu sabiedrība * 18.04.1925. + 29.04.1929.

Nerzas patērētāju biedrība * 26.05.1920. + 03.12.1935.

Nirzas Cerība 418. Mazpulks * 23.09.1934. + 1940.

Nirzas izglītības biedrība “Auseklis” * 11.06.1926. + 11.02.1936.

Nirzas krājaizdevu sabiedrība * 08.08.1939.

Nirzas meliorācijas sabiedrība * 31.05.1928.

Nirzas meliorācijas sabiedrība “Grīva” * 26.09.1928.
23.04.1940. pārdēvēta agrāk “Nirzas pagasta meliorācijas sabiedrība “Grīva”

Nirzas pagasta lauksaimniecības biedrība “Atmoda” * 18.03.1926. + 20.08.1930.

Nirzas pagasta lauksaimniecības biedrība * 16.03.1937.

Nirzas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 31.08.1927.
29.10.1938. pārdēvēta agrāk “Zilupes lopkopības pārraudzības biedrība “Raibaļa”

Nirzas pagasta meliorācijas sabiedrība “Grīva”
Sk. „Nirzas meliorācijas sabiedrība “Grīva”

Nirzas pagasta meliorācijas sabiedrība “Kornovka” * 14.06.1929.

Nirzas pagasta meliorācijas sabiedrība “Pereļi” * 10.04.1929. + 02.03.1939.

Nirzas pagasta meliorācijas sabiedrība “Pudāni” * 10.04.1929.

Nirzas un Pildas pagastu meliorācijas sabiedrība “Breidaki” * 13.03.1930. + 01.02.1940.

Nirzas un Pildas pagastu meliorācijas sabiedrība „Līdeksnanka” * 28.08.1928.

Nirzas patērētāju biedrība * 27.12.1940.

Nirzas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.09.1938. + 18.10.1940.

Pereļu lauksaimniecības biedrība “Zemkopis” * 02.12.1927. + 09.06.1937.

Raipoles katoļu jaunatnes biedrība * 1931.

Raipoles 1082. Mazpulks * 21.12.1937. + 1940.

Raipoles piensaimnieku sabiedrība "Tauta" * 27.03.1928.

Zilupes lopkopības pārraudzības biedrība “Raibaļa”
Sk. „Nirzas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Raipoles nodaļa * 23.12.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Nirzas nodaļa * 16.02.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas: 08.05.2016 Kontakti