Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

NĪTAURES PAGASTS.
Rīgas apriņķis

Nitaures_1908

Brīvības pieminekļa Nītaures pagasta komiteja * 18.12.1929.

Lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība “Zaube” * 28.01.1925. [1903]
08.07.1925. pārdēvēta agrāk “Nītaures krājaizdevu sabiedrība”

Nītaures biškopības biedrība * 26.02.1898. + 1915.

Nītaures brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 28.03.1928.

Nītaures draudzes trūcīgo skolnieku pabalstīšanas biedrība * 10.02.1899. + 1917.

Nītaures jaunatnes biedrība “Darba rīts” * 28.10.1925. + 31.12.1940.

Nītaures Ķeču Mores krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Nītaures krājaizdevu sabiedrība”

Nītaures krājaizdevu sabiedrība * 09.12.1912.
29.03.1938. pārdēvēta agrāk “Nītaures Ķeču Mores krājaizdevu sabiedrība”

Nītaures krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Lauksaimnieku krājaizdevu sabiedrība “Zaube”

Nītaures kultūras biedrība * 25.02.1925. + 31.12.1940.

Nītaures labdarības biedrība * + 11.04.1894.

Nītaures lauksaimniecības arodbiedrība * 18.07.1928. + 31.12.1940.

Nītaures lauksaimniecības biedrība * 12.05.1899. + 22.07.1938.


Nītaures lopkopības pārraudzības biedrība * 04.11.1925. + 03.01.1940.
03.01.1940. iekļauta “Nītaures pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Nītaures lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 07.02.1923. + 27.10.1936.

Nītaures 51. Mazpulks * 06.05.1931. + 1940.

Nītaures mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 25.11.1925.

Nītaures mednieku biedrība * 03.05.1922. + 26.05.1941.

Nītaures I meliorācijas sabiedrība * 25.03.1927.

Nītaures meliorācijas sabiedrība “Avots” * 19.07.1929.

Nītaures – Mores un apkārtnes biškopības biedrība * 23.02.1921. + 13.07.1938.

Nītaures – Mores un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība *
10.09.1924. pārreģistrēta.

Nītaures pagasta aizsargu nodaļa 26.08.1919. + 07.07.1940.

Nītaures pagasta lauksaimniecības biedrība * 23.03.1928.
03.01.1940. pievienota “Nītaures lopkopības pārraudzības biedrība”

Nītaures patērētāju biedrība * 21.01.1920.

Nītaures piensaimnieku sabiedrība * 13.02.1924.

Nītaures piensaimnieku sabiedrība “Mazsaimnieks” * 20.01.1926. + 19.02.1930.

Nītaures savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.09.1885. +18.10.1940.
                10.05.1922. pārdēvēta agrāk „ Nītaures savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk “Nītaures savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Nītaures savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Nītaures savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Nītaures savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Nītaures savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Nītaures un apkārtnes amatnieku biedrība * 02.05.1923. + 27.11.1936.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Nītaures nodaļa * 17.07.1928.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Nītaures nodaļa * 08.02.1932.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Nītaures nodaļa * 25.03.1926.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
Nītaures nodaļa * 11.12.1920. + 08.02.1934.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Nītaures nodaļa * 21.01.1925.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Nītaures nodaļa * 03.05.1930.

 

 
Izmainas: 15.05.2016 Kontakti