Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

NOGALES PAGASTS
Talsu apriņķis

Nogales_1939

Brīvības pieminekļa Nogales pagasta komiteja * 04.06.1930.

Kaltenes 1003. Mazpulks * 11.04.1937. + 1940.

Kaltenes zvejniecības biedrība “Kaija” * 07.02.1920. + 24.03.1941.

Kaltenes zvejnieku kooperatīvs “Dzintarkrasts”
Sk. „Nogales – Kaltenes jūrmalas zvejnieku biedrība”

Nogales izglītības biedrība “Vairāk gaismas” * 23.01.1910. + 13.12.1937.

Nogales jaunsaimnieku krājaizdevu sabiedrība * 21.03.1925. + 15.04.1933.

Nogales Kaltenes jūrmalas zvejnieku biedrība * 10.08.1933.
14.03.1939. pārdēvēta agrāk “Kaltenes zvejnieku kooperatīvs “Dzintarkrasts”

Nogales lauksaimniecības biedrība * 15.07.1937.

Nogales lopkopības pārraudzības biedrība “Brūnaļa” * 15.08.1929. + 09.07.1936.
09.07.1936. iekļauta ”Vandzenes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Nogales lopkopības pārraudzības biedrība “Raža” * 10.12.1925. + 06.02.1930.

Nogales 469. Mazpulks * 19.11.1934. + 1940.

Nogales meliorācijas sabiedrība “Spars” * 09.01.1928.

Nogales meliorācijas sabiedrība “Spilva” * 06.04.1929. + 18.03.1942.

Nogales pagasta aizsardžu pulciņš * 17.04.1934. + 07.07.1940.

Nogales pagasta aizsargu nodaļa * 10.08.1919. + 07.07.1940.

Nogales pagasta meliorācijas sabiedrība “Tīra pūņa” * 19.05.1933.

Nogales patērētāju biedrība * 26.10.1920. + 03.10.1929.

Nogales piensaimnieku sabiedrība * 28.05.1923. + 28.05.1936.
28.05.1936. iekļauta “Ārlavas piensaimnieku sabiedrībā”

Nogales savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.09.1922.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Nogales savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Nogales savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Nogales savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Kaltenes nodaļa * 04.09.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Kaltenes nodaļa * 13.09.1921.

Lauku strādnieku ārodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
Nogales nodaļa * 16.10.1929.

Pretalkohola biedrība “Klints” * 20.03.1929. + 23.08.1935.
Nogales nodaļa * 18.02.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920. +12.12.1940.
14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku savienība”
10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
Nogales nodaļa * 19.07.1921. +15.10.1935.

 

 
Izmainas: 05.10.2015 Kontakti