Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

OBERST Jēkabs Pētera d. * 15.07.1899. + 23.11.1925.
                Jelgavas virsmežniecības 2. iecirkņa Guša apgabala mežsargs,
                Brāļu kapu komitejas Garozes nodaļas sekretārs.
                Skrabu kapos Garozas pag., dz. Garozes pag. „Siliņos“.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 266. 26.11.1925.

OBŠTEINS Fridrihs * + 02.01.1938.
                Kuldīgas valsts ģimnāzijas direktors.
                Jāņu kapos Kuldīgā.
                                                                „Brīvā Zeme” # 2. 04.01.1938.

ODIŅŠ Fridrihs * + 21.02.1942.
                Konditors
                Torņakalna kapos; dz. Vaiņodes 2-2.
                                                               „Tēvija” # 47. 26.02.1942.

ODIŅŠ Pēteris *  + 1929.
                Rīgas apavu piegādātāju arodbiedrības biedrs.
                12.05.1929. Matīsa kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 104. 11.05.1929.

OGRIŅŠ Eduards * 30.09.1875. + 26.11.1939.
                Kr. Valdemāra jūrskolas inspektors,
                Biržas valdes darbinieks.
                Cēsu lauciņu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 269. 27.11.1939.

OLAVS Kārlis * + 26.01.1922.
                Latvijas tirdzniecības un rūpniecības bankas padomes loceklis.
                Ģimenes kapos pie Bauskas Olavās; dz. Marijas 26, Olava skolā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 23. 30.01.1922.

OLAVS Vilis * + 16.03.1917. Viborgā, Somijā
                Mācītājs,
                Rīgas Olava skolas priekšnieks,
                Ceturtās Rīgas savstarpīgās kredītbiedrības valdes loceklis,
                Talaviaš filistrs,
                Lettonia’s filistrs,
                Teoloģijas un tirdzniecības zinātņu kandidāts,
                Baltijas bēgļu apgādības komitejas valdes loceklis,
                22.03.1917. kapos Pēterpilī.
                05.06.1921. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 122. 03.06.1921.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 77. 19.03.1917.

OLIŅŠ Oskars * + 08.07.1925.
                Latvijas bankas Cēsu nodaļas darbinieks,
                Cēsu viesīgās biedrības valdes loceklis,
                Cēsu teātra darbinieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 149. 10.07.1925.

OLIŅŠ Oskars Rūdolfs * 22. g. v. + 03.03.1927.
                Stud. silv.
                Bērtuļu kapos Rūjienā; dz. Baznīcas 3, Rūjienā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 52. 05.03.1927.

OLIŅŠ Vilis * + 17.01.1937.
                Rīgas kuģniecības A/S valdes loceklis.
                Meža kapos; dz. Vasaras 8.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 15. 20.01.1937. 

OLMANIS Ansis * 75. g. v. + 04.04.1924.
                Kuģu mašīnists.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 83. 09.04.1924.     

OLTE Jānis * + 07.10.1937.
                Lieljumpravas bij. skolotājas.
                10.10.1937. Maskavas kapos.
                                                                „Brīvā Zeme” # 244. 27.10.1937. 

OLTE Pēteris * 68. g. v. + 28.02.1917.
                Tirgotājs.
                Jēzus kapos R.; dz. Maskavas 203.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 64. 05.03.1917.

OLTE Zelma Antonija dz. Zariņš * + 23.01.1944.
                Rīgas aizsargu pulka aizsardžu pulciņa aizsardze,
                Nacionālās līgas darbiniece.
                Meža kapos R.
                                                                “Tēvija” # 21. 26.01.1944.

OPMANIS HOFMANIS Jānis * 28.03.1872. + 01.11.1942.
                Tālbraucēju kapteinis,
                Papes bākas uzraugs.
                                                              „Tēvija” # 257. 05.11.1942.

OPSS Otto * + 1930. Alūksnē
                Alūksne pagasta darbvedis.
                14.05.1930. izvadīšana.
                                                                „Jaunākās Ziņas ” # 108. 15.05.1930.

ORE Ādams * + 10.06.1927.
                Komponists.
                Mazsalacas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 127. 10.6.1927.

ORE Jānis * + 07.05.1942.
                Mazsalacas pagasta Ores māju īpašnieks.
                Mazsalacas kapos.
                                                               „Tēvija” # 108. 12.05.1942.

ORMANIS Jānis * + 15.02.1940.
                Saukas pagasta sekretārs,
                Saukas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Saukas savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis.
                                                               „Brīvā Zeme” # 40. 19.02.1940.

OSIPUKS OSIPOVS Mihails * + 22.02.1944.
                Virsmežzinis.
                Pokrova kapos R.
                                                                “Tēvija” # 45. 23.02.1944.

OSIS Augusts * 73.g.v. + 01.02.1940.
                Allažu pagasta Zvirgzdu māju īpašnieks,
                Allažu lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Allažu ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                Allažu krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Allažu meliorācijas sabiedrības Dūņupe valdes loceklis,
                Allažu savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Allažu pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                Allažu pagasta pamatskolas padomes loceklis.
                Allažu kapos.
                                                               „Brīvā Zeme” # 27. 02.02.1940.

OSIS Ernests * 13.12.1895. + 23.02.1944. Austrumu frontē
                Dzelzs Krusta kavalieris,
                Vecais latviešu strēlnieku leitnants.
                01.03.1944. Brāļu kapos R.
                                                                “Tēvija” # 47. 25.02.1944.

OSIS Jānis Jāņa d. * + 06.12.1925. Kursīšos
                Būvmeistars,
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 284. 17.12.1925.

OSIS Jānis * + 12.12.1925. R.
                Agronoms,
                Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības zemkopības nodaļas vadītājs,
                Baldones lauksaimniecības biedrības krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis.
                20.12.1925. Bernieku kapos Baldones pag.: dz. Baldones pag. „Spindzelēs“.
                                                                Jaunākās Ziņas” # 281. 14.12.1925.

OSIS Jūlija dz. Kārkliņš * + 26.04.1942.
                Namīpašniece Upes # 12.
                Meža kapos R.
                                                               “Tēvija” # 99. 30.04.1942.

OSIS Juris * 09.07.1869. + 28.11.1937.
                Frizieru amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības frizieru sekcijas biedrs.
                Torņakalna kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 272. 30.11.1937.

OSIS Kārlis * + 07.03.1924.
                Ķīšu Juglas ezeru zvejnieku biedrības biedrs zvejnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 61. 14.03.1924.

OSIS Kārlis * + 04.11.1931. Jelgavā
                Jelgavas stacijas priekšnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 249. 05.11.1931.

OSIS Mārtiņš * + 28.01.1931.
                Namīpašnieks Šauļu 10, Rīgā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 24. 31.01.1931.

OSIS Mārtiņš * + 18.06.1943.
                Ādažu Garkalnes baznīcas priekšnieks,
                Ādažu pagasta Ošu Veidiņu māju īpašnieks.
                                                               „Tēvija” 147. 26.06.1943.

OSIS Pēteris * 16.10.1868. + 11.11.1937.
                Rūpnieks.
                Elku kapos Kandavā; dz. Kandavas pag., „Upesjāņios“.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 259. 13.11.1937.

OSIS Viktors * + 08.02.1937.
                Rīgas V aizsargu pulka Ikšķiles aizsargu nodaļas orķestra vadītājs.
                                                                „Brīvā Zeme” # 33. 10.02.1937.

OSĪTIS Ernests * 1894. + 12.11.1943.
                Kara invalīds.
                20.11.1943. Strēlnieku kapos R.
                                                               „Tēvija” # 271. 18.11.1943.

OSITS Juris * + 14.03.1925.
                Korporācijas „Selonija“ palīdzības biedrības konfilistrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 65. 21.03.1925.

OSTASEVIČS Stepans * 07.04.1877. + 18.10.1930.
                Firmas „P. Meļņikovs” līdz darbinieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 239. 21.10.1930.

OSTVALDS Eižens * 04.11.1851. + 12.02.1932.
                Dr. h. c.,
                Profesors,
                Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātes Mežkopības
                               nodaļas dibinātājs,
                Latvijas Universitātes studentu biedrības Šalkone goda biedrs,
                Latvijas mežzinātņu biedrības goda biedrs.
                Dzīvo Ģertrūdes 4.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 35. 13.02.1932.

OSTVALDS Jānis * + 20.09.1937.
                Galdnieka amata meistars.
                Baložu kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 214. 22.09.1937.

OSTVALDSS Otto * + 06.11.1931.
                Seržants,
                Lidotājs motorists.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 252. 09.11.1931.

OSVALDS Gotfrīds * 13/26.09.1860. + 16.08.1925.
                Lielo kapu pārvaldnieks.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 182. 18.08.1925.

OŠA Jānis * + 07.10.1942. Cēsīs
                Tirgotājs.
                Cēsu kapos.
                                                               „Tēvija” # 233. 08.10.1942.

OŠENIEKS Alīde dz. Jirgensons * + 11.09.1939.
                K/S ‚V. Ošenieks“ līdzīpašniece.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 207. 13.09.1939.

OŠIŅŠ Aleksandrs * 21.12.1891. + 01.08.1930.
                Grāmatrūpnieks,
                Latvijas grāmatrūpnieku biedrības valdes priekšnieks,
                Latvijas grāmatrūpniecības uzņēmēju krājaizdevu sabiedrības valdes
                                priekšsēdētājs,
                Firmas „A. Ošiņš & P. Mantnieks” līdzīpašnieks.
                Meža kapos, Ģertrūdes draudzes nodalījumā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 172. 04.08.1930.

OŠIŅŠ Jēkabs * 66. g. v. + + 24.08.1928.
                Sv. Jāņa ģildes kalēja meistars.
                28.08.1928. Aderkašu pareizticīgo draudzes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 192. 27.08.1928.

OŠIŅŠ Milija * + 20.11.1935.
               Rīgas pilsētas 38. Pamatskolas skolotāja.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #267. 23.11.1935.

OŠLEJS Nikolajs * 28.02.1896. + 21.10.1936.
                Atvaļināts kapteinis.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 242. 23.10.1936.

OŠIŅŠ Oskars * + 20.11.1935.
               Dzelzceļu valdes mašīnu un materiālu direkcijas Noreķinu nodaļas vadītājs,
               Venedia’s komilitonis,
               Latvijas makšķernieku sportsmeņu biedrības valdes priekšsēdētājs.
               24.11.1935. Meža kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #266. 22.11.1935.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #267. 23.11.1935.

OŠS Hugo * + 12.07.1937.
                Zaubes pagasta padomes loceklis.
                                                                „Brīvā Zeme” # 155. 15.07.1937.

OŠS Jānis * 06.09.1890. + 30.04.1937.
                Kapteinis,
                Rakstnieks un žurnālists,
                Rīgas pilsētas XVII pamatskolas skolotājs,
                Latvijas preses biedrības biedrs.
                03.04.1937. Brāļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 71. 01.04.1937.

OŠS Kārlis * + 04.06.1943. Grāvemīlenā, Vācijā.
                Liepājas drāšu fabrikas vecākais grāmatvedis.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 148. 28.06.1943.

OTAŅĶIS Anna dz. Svēte * 64. G. v. + 07.07.1942.
                Otaņķu ciema „Otaņķu” māju īpašniece,
                Otaņķu kapos, Nīcas pag.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 156. 10.07.1942.

OTAŅĶIS Jānis * 27.03.1861. + 27.08.1943.
                Otņķu ciema „Otaņķu” māju īpašnieks.
                Otaņķu ciema kapos.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 201. 29.08.1943.

OTTERSBERGS Kristaps Jāņa d.  * 18.12.1886. + 15.08.1926.
                Rīgas Vidzemes tirgus gaļas tirgotājs.
                Matīsa kapos R.; dz. L. Maskavas 74.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 183. 19.08.1926.

OTTISONS Gustavs * 1874. + 24.05.1919. Maskavā
                Dārznieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 190. 21.08.1920.

OZERS Herberts Bruno * 24. g. v. + 30.11.1936.
                I Valmieras novada vanags.
                05.12.1936. Garnizona kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 275. 03.12.1936.

OZERS Jānis Jēkaba d. * + 27.09.1924.
                Stud. agr.,
                Latvijas lauksaimniecības centrālbedrības augu aizsardzības institūta
                Malnavas nodaļas vadītājs.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 223. 01.10.1924.

OZERS Jāzeps * + 29.05.1917.
                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka kasieris.
                01.06.1917. Lielajos kapos R., Pētera draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 134. 01.06.1917.

OZERS Tekla * 32.g.v. + 07.02.1931.
                Dr.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 31. 09.02.1931.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 32. 11.02.1931.

OZOLANTS Jānis * + 08.04.1939.
                Provizors,
                Staiceles aptiekas īpašnieks,
                Latvijas farmaceitu biedrības biedrs,
                Lettgalia’s dibinātājs.
                Meža kapos R., Lettgalia’s nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 81. 12.04.1939.

OZOLIŅŠ Aleksandrs * 31.07.1871. + 16.11.1941.
                A/S „Rīgas manufaktūra” direktors un līdz dibinātājs.
                Lielajos kapos R.
                                                                „Tēvija” # 120. 18.11.1941.

OZOLIŅŠ Aleksandrs * + 03.01.1942.
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris,
                Atvaļinātais kapteinis.
                11.01.1942. brāļu kapos rīgā.
                                                                „Tēvija” # 3. 05.01.1942.

OZOLIŅŠ Alfrēds Jāņa d. * 30. g. v. + 26.07.1925.
                Rīgas transportstrādnieku arodsavienības biedrs.
                Trīsvienības kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 165. 29.07.1925.

OZOLIŅŠ Andrejs * + 10.08.1923.
                Doles pagasta Pilbāržu māju saimnieks.
                Doles kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 176. 13.08.1923.

OZOLIŅŠ Andrejs Pētera d. * 31.05.1877. + 25.08.1925. R.
                Latvijas tirgotāju savienības Jēkabpils nodaļas biedrs.
                                                                „Jēkabpils vēstnesis” # 32. 28.08.1925.

OZOLIŅŠ Andrejs * + 26.11.1931.
                Rubenes pagasta pamatskolas priekšnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 272. 03.12.1931.

OZOLIŅŠ Andrejs * 21.04.1893. + 22.01.1933. Dzelzavas pag.
                Rīgas valsts tehnikuma audzinātājs.
                Dz. Vecpiebalgas pag, „Rozos“.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 23. 30.01.1933.

OZOLIŅŠ Andrejs * + 13.10.1942.
                Pļaviņu pilsētas pamatskolas pārzinis.
                                                               „Tēvija” # 246. 23.10.1942.

OZOLIŅŠ Andrejs * + 16.10.1942.
                Pensionēts skolotājs.
                Litaskalna kapos Praulienas pag.; dz. Praulienas pag. Stukās.
                                                               „Tēvija” # 242. 19.10.1942.

OZOLIŅŠ Anna dz. Kronbergs * + 04.04.1926.
                Tirdzniecības un rūpniecības sabiedrības „Piena eksports“ dibinātāja.
                Jāņa kapos R.; dz. Lāčplēša 23.
                                                                “Jaunākās Ziņas” 76. 08.04.1926.

OZOLIŅŠ Arvīds * + 05.05.1940.
                Kastrānes krājaizdevu sabiedrības priekšnieks,
                Kastrānes pagasta padomes loceklis,
                Kastrānes lauksaimniecības biedrības Goda tiesas loceklis,
                Kastrānes aizsargu nodaļas pirmais priekšnieks,
                Kastrānes pagasta Jokumu māju īpašnieks.
                Suntažu kapos.
                                                               «Brīvā Zeme” # 103. 08.05.1940.

OZOLIŅŠ Dāvis * + 10.04.1926.
                Rīgas pilsētas 36. pamatskolas padomes loceklis.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” 82. 15.04.1926.

OZOLIŅŠ Dore dz. Kalniņš * 59. g. v. + 11.11.1920.
                Doles pagasta „Pilbaržu“ māju saimniece.
                Doles kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 257. 15.11.1920.

OZOLIŅŠ Eduards * + 22.10.1926.
                Maiznieks.
                Jāņa draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 237. 21.10.1926.

OZOLIŅŠ Ernests * + 10.08.1917.
                Cand. rer. merc.,
                Selonia’s filistrs,
                Rīgas pilsētas savstarpējas kredītbiedrības valdes priekšnieks un direktors,
                Vidzemes guberņas pārtikas komitejas darbinieks,
                Rīgas namīpašnieku savienības sekretārs,
                Korporācijas Selonija palīdzības biedrības biedrs.
                Meža kapos R.
                                                                „Baltijas Vēstnesis” # 106. 12.08.1917.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 195. 12.08.1917.

OZOLIŅŠ Ernests * + 15.03.1928.
                Dārznieks.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 65. 20.03.1928.

OZOLIŅŠ Francis * 47. g. v. + 23.12.1927. Olainē
                Tālbraucēju kapteinis.
                Baltas baznīcas kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 292. 28.12.1927.

OZOLIŅŠ Fricis Julius *72.g.v. + 16.04.1935.
               Tālbraucēju kapteinis.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #90. 17.04.1935.

OZOLIŅŠ Hermanis * + 26.08.1943.
                Jaunpiebalgas pagasta Lejasrocu māju īpašnieks.
                                                               „Tēvija” # 200. 27.08.1943.

OZOLIŅŠ Ignats * 24.01.1868. + 15.01.1943.
                Jaunsvirlaukas pagasta Pārupju māju īpašnieks.
                Jāčunu kapos.
                                                               „Tēvija” 24. 29.01.1943.

OZOLIŅŠ Jānis * 54. g. v. + 18.08.1922. Buldoros
                Rīgas Jūrmalas krājaizdevu sabiedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                Bulduru stacijas priekšnieks.
                22.08.1922. Slokas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 184. 19.08.1922.

OZOLIŅŠ Jānis * + 19.12.1925.
                Rīgas ostas velkoņa „Ārija“ mašīnists.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 289. 23.12.1925.

OZOLIŅŠ Jānis * + 19.12.1925.
                Rīgas ostas velkoņa „Arija“ mašinists.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 289. 23.12.1925.

OZOLIŅŠ Jānis * 19.06.1868. + 10.03.1927.
                Kundziņsalas labierīcības biedrības priekšnieks dibinātājs.
                Kundziņsalas sporta biedrības biedrs.
                Baltas baznīcas kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 58. 14.03.1927.

OZOLIŅŠ Jānis * 24.06.1847. + 16.02.1929.
                Spāres Doles bijušais skolotājs.
                21.02.1929. Araišu kapos; dz. Maiznīcas 3-5, Rīgā.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 41. 19.12.1929.

OZOLIŅŠ Jānis * + 25.11.1930.
                Strādnieku teātra aktieris.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 269. 27.11.1930.

OZOLIŅŠ Jānis * 68.g.v. + 22.06.1931.
                Skolotājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 137. 26.06.1931.

OZOLIŅŠ Jānis * + 1935.
               Rīgas ostas ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.
               01.12.1935. apbedīšana.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #272. 29.11.1935.

OZOLIŅŠ Jānis * + 10.06.1937.
                Kurzemes artilērijas pulka virsleitnants.
                                                                „Brīvā zeme” # 129. 12.06.1937.

OZOLIŅŠ Jānis * 20.11.1883. + 21.07.1939.
                Mūrnieka amata meistars,
                Namīpašnieks Jāņa asara # 12.
                Lielajos kapos R.; dz. A. Briana # 22.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 162. 22.07.1939.

OZOLIŅŠ Jānis * 16.07.1888. + 1941. Baltezerā
                Cand. Theol.,
                Dzelzceļu policijas bijušais priekšnieks.
                23.07.1941. Ādažu kapos.
                                                                “Tēvija” # 27. 31.07.1941.

OZOLIŅŠ Jānis * 26.01.1902. + 04.07.1941. Limbažos
                Cand. Jur.,
                Nodokļu departamenta bijušais vecākais revidents.
                1941. Limbažu kapos.
                03.04.1942. Suntažu kapos.
                                                               “Tēvija” # 76. 01.04.1942.
                                                               „Tēvija” # 14. 16.07.1941.

OZOLIŅŠ Jānis * + 02.05.1942.
                Cesvaines pagasta valdes loceklis.
                                                               „Tēvija” # 102. 05.05.1942.

OZOLIŅŠ Jānis * + 02.05.1942.
                Tautas palīdzības Cēsu iecirkņa valdes loceklis.
                                                               „Tēvija” # 107. 11.05.1942.

OZOLIŅŠ Jēkabs * 74. g. v. + 06.09.1926.
                Tirgotājs.
                Torņakalna pareizticīgo kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 202. 10.09.1926

OZOLIŅŠ Jēkabs * + 07.02.1940.
                Galvaspilsētas amatnieku skolas un tehnikuma skolotājs un audzinatājs,
                Rīgas tekstilfabriku A/S konsultants.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 33. 09.02.1940.

OZOLIŅŠ Jūlijs * + 25.09.1930.
                Elektrotehniķis,
                Rīgas pilsētas tehnikuma absolventu biedrības biedrs,
                Latvijas elektrotehniskās biedrības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 220. 29.09.1930.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 222. 01.10.1930.

OZOLIŅŠ Juris * + 20.01.1933.
                Rīgas eļļas spiestuves A/S mucinieku darbnicas pārzinis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 19. 24.01.1933.

OZOLIŅŠ Justins * 53. g. v. + 21.12.1921.
                Tiešo nodokļu departamenta nodokļu inspekcijas darbinieks.
                Pokrova kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 291. 22.12.1921.

OZOLIŅŠ Kārlis Vilhelms * 38. g. v. + 26.01.1916.
                Inženiera Strausa fabrikas meistars Pētrogradā.
                14.02.1916. Ģertrūdes draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 40. 09.02.1916.

OZOLIŅŠ Kārlis * 36. g. v. + 06.11.1916. Halila sanatorijā, Somijā
                Bij. Pociema uradņiks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 316. 13.11.1916.

OZOLIŅŠ Kārlis * + 03.04.1925. Liepupe
                Mācītājs,
                Bij. Rīgas pilsētas 2. vidusskolas skolotājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 78. 06.04.1925.
               
OZOLIŅŠ Kārlis * + 23.01.1927.
                Rīgas tirgotāju biedrības biedrs,
                Mednieku biedrības „Diana“ biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 20. 27.01.1927.
                                                                „Patstāvība” # 6. 29.01.1927.

OZOLIŅŠ Krišs * 51. g. v. + 05.03.1916.
                Bij. restorānts.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 68. 08.03.1916.

OZOLIŅŠ Marija * 78.g.v. + 15.06.1938.
                Pērses (Odzienas) pagasta Kalna Kalvenu mājas īpašniece.
                Ūsiņu kapos Kokneses pagastā.
                                                                „Brīvā Zeme” # 135. 18.06.1938.

OZOLIŅŠ Martiņš * 06.07.1864. + 13.02.1939.
                Namsaimnieks Augustīnes # 19, # 21, un Pērnavas 38.
                Lielajos kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 38. 15.02.1939.

OZOLIŅŠ Miķelis * + 27.09.1921.
                Sv. Ģertrūdes baznīcas pērminders.
                Ģertrūdes draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 221. 29.09.1921.

OZOLIŅŠ Miķelis * 61. g. v. + 29.03.1933. R.
                Kastrānes pag. „Kuplāju“ māju īpašnieks.
                02.04.1933. Suntažu kapos; dz. Brīvības 174, Rīgā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 74. 31.03.1933.

OZOLIŅŠ Miķelis * 67. g. v. + 16.03.1941.
                Pensionēts mežsargs.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 68. 19.03.1941.

OZOLIŅŠ Oskars * + 23.03.1942. Ogrē
                Ogres pilsētas valdes bijušais sekretārs.
                Ogres pilsētas kapos; dz. Upes 5-2, Ogrē.
                                                               „Tēvija” # 70. 25.03.1942.

OZOLIŅŠ Paulīna * + 30.10.1926.
                Ikšķiles jaunatnes organizācijas līdz dibinātāja.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 248. 03.11.1926.

OZOLIŅŠ Pēteris * + 20.01.1923. Minhenē
                Latvijas skolotāju savienības valdes loceklis,
                Rīgas skolotāju arodbiedrības valdes loceklis,
                Latvijas skolas redaktors,
                Skolas literatūras redaktors.
                11.02.1923. Meža kapos R.; dz. Suvorova 71.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 26. 02.02.1923.

OZOLIŅŠ Pēteris * 05.03.1894. Veckalsnavā + 10.03.1926. Rīgā
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris,
                Kapteinis,
                Vidzemes divīzijas administratīvais adjutants,
                14.03.1926. Brāļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 57. 12.03.1926.

OZOLIŅŠ Pēteris * + 26.07.1932.
                Šoseju un zemes ceļu departamenta vecākais darbvedis,
                Šoseju un zemes ceļu departamenta darbinieku biedrības biedrs.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 165. 27.07.1932.

OZOLIŅŠ Pēteris * 22.01.1859. + 18.05.1937.
                Veterinārārsts.
                Latvijas veterinārārstu biedrības goda biedrs,
                Cēsu pilsētas bij. veterinārārsts,
                Cēsu pilsētas bij. lopkautuves direktors (1884-1921),
                Cēsu lauksaimniecības biedrības goda biedrs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 108. 19.05.1937.
                                                                „Brīvā Zeme” # 108. 19.05.1937.

OZOLIŅŠ Pēteris * + 24.12.1938.
                Namsaimnieks Daugavpils # 76.,
                Rīgas Latviešu biedrības pirmais teātra direktors.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 1. 02.01.1939.

OZOLIŅŠ Pēteris * 22.06.1872. + 01.04.1939.
                Kapteinis.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 78. 04.04.1939.

OZOLIŅŠ Pēteris * 23.05.1890. + 12.08.1943.
                Tālbraucēju kuģu kapteinis.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 188. 13.08.1943.

OZOLIŅŠ Pēteris * 13.09.1859. + 29.01.1944.
                Doles draudzes pērminders,
                Doles draudzes kapos; dz. Doles pagasta „Pogos”.
                                                                “Tēvija” # 27. 02.02.1944.

OZOLIŅŠ Roberts * + 02.09.1922.
                Restorāna „Gutmaņa ala“ īpašnieks,
                Torņakalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības kārtībnieks.
                Ziepņieku kapos R.; dz. Elizabetes 75.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 197. 04.09.1922.

OZOLIŅŠ Roberts * + 25.04.1930
                Ikšķiles Turkalnes izglītības biedrības Līdums dibinātājs un valdes loceklis.
                Raiņa kapos Rīgā.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 94. 28.04.1930.

OZOLIŅŠ Roberts * + 09.01.1931.
                Apzeltītāju amata meistars.
                Pētera draudzes kapos; dz. Stabu 35.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 6. 09.01.1931.

OZOLIŅŠ Rodions Mārtiņa d. * + 13.11.1924.
                Zemkopības ministrijas Zemkopības departamenta ierēdnis,
                Zemkopības resora darbinieku krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis.
                Lielajos kapos R.; dz. Bruņinieku 52.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 261. 15.11.1924.

OZOLIŅŠ Rūdolfs * + 19.07.1923.
                Cēsu kājnieku pulka atvaļināts kapteinis,
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris.
                Madlienas draudzes kapos; dz. Vērenes mēžsardzenē.
                                                                “Latvijas Kareivis”# 161. 24.07.1923.

OZOLIŅŠ Teodors * + 06.03.1939.
                Rīgas ev. lut. Sv. Jāņa baznīcas padomes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 57. 10.03.1939.

OZOLIŅŠ Teodors * + 03.07.1941. kritis Galgauskas pag
                Leitnants.
                03.07.1941. Cēsu Lejas kapos.
                                                                “Tēvija” # 26. 30.07.1941.

OZOLIŅŠ Teodors * + 03.03.1942.
                Provizors,
                Fraternitas Vesthardiana’s filistrs.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 55. 07.03.1942.

OZOLIŅŠ Viktors * + 20.09.1937.
                Cand. rer. nat.,
                Latvijas Universitātes vecākais asistents,
                Lettonia’s filistrs.
                Meža kapos R.
                                                                „Brīvā Zeme” # 213. 21.09.1937.

OZOLIŅŠ Vilis * + 27.05.1940.
                Jelgavas apriņķa pensionēts sekretārs,
                Latvijas pagastu sekretāru biedrības valdes loceklis.
                                                               «Brīvā Zeme” # 117. 28.05.1940.

OZOLIŅŠ Vladimirs * + 17.02.1937.
                A/S „Rota” grāmatspiestuves grāmatsējējs.
                                                                „Brīvā Zeme” # 40. 19.02.1937.

OZOLIŅŠ Žanis * + 26.09.1937.
                Jaunsaules un Budbergas Sv. Pāvila draudzes padomes loceklis un ērģelnieks,
                Jaunsaules pagasta padomes priekšsēdētājs,
                Jaunsaules pagasta tiesas loceklis,
                Jaunsaules krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Jaunsaules piensaimnieku sabiedrības dibinātājas un valdes loceklis,
                Jaunsaules lopkopības pārraudzības biedrības revīzijas komisijas priekšnieks,
                Jaunsaules patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Jaunsaules savstarpējās uguns apdrošināšanas biedrības valdes loceklis.
                                                                „Brīvā Zeme” # 220. 29.09.1937.

OZOLIŅŠ Žanis * 69.g.v. + 05.04.1938.
                Jelgavas vieglo ormaņu arodbiedrības biedrs.
                Teteles kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 81. 08.04.1938.

OZOLKALNS Heinrihs * + 18.11.1923. Cēsīs
                Tirgotājs.
                Lejas kapos Cēsīs, dz. Raunas 15, Cēsīs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 259. 19.11.1923.

OZOLS Ādolfs * 10.10.1917. + 26.03.1944.
                Unteršturmfīrers.
                10.10.1944. Brāļu kapos Jelgavā.
                                                                „Tēvija” # 87. 14.04.1944.

OZOLS Alfrēds * 03.04.1890. Priekuļu pag.+ 30..04.1928.
                Bij. Lugažu draudzes mācītājs,
                Tirzas draudzes mācītājs.
                03.05.1928. Lejas kapos Cēsīs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 97. 02.05.1928.

OZOLS Andrejs * + 02.09.1932. Kaugurciemā
                Slokas namīpašnieku biedrības biedrs.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 198. 03.09.1932.

OZOLS Andrejs * + 23.12.1944. frontē
                Leģiona oberšturmfīrers Ēdoles rotā,
                Dzelzs krusta I klases kavalieris.
                                                                “Ventas Balss” # 1. 03.01.1945.

OZOLS Arnolds * 26.05.1911. + 26.05.1943.
                Mag. Jur.,
                Fraternita Metropolitana filistrs.
                Bauskas kapos.
                                                               „Tēvija” # 124. 28.05.1943.

OZOLS Augusts Andrejs * + 17.09.1935.
               Bijušais mašīnbūvju tehniķis,
               Hospitāļu ielas 26. namsaimnieks.
               21.09.1935. Sarkandaugavas kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #211. 17.09.1935.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #214. 20.09.1935.

OZOLS Augusts * 78. g. v. + 11.09.1939.
                Podnieks.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 207. 13.09.1939.

OZOLS Augusts * + 1940.
                P/S „Stauvers” štauvers
                                                               «Brīvā Zeme” # 104. 09.05.1940.

OZOLS Austra * 1891. + 02.03.1929.
                Latvju sieviešu nacionālās līgas Rīgas komitejas locekle.
                Meža kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 51. 04.03.1929.

OZOLS Bruno * + 28.02.1919. Liepājā
                Leitnants.
                09.04.1921. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 76. 07.04.1921.

OZOLS Dāvis * + 24.10.1942.
                Latvijas piensaimnieku savienības valdes loceklis,
                Trikātas piensaimnieku sabiedrības priekšnieks,
                Trikātas pagasta Jaunbīrzu māju īpašnieks.
                Trikātas kapos.
                                                               „Tēvija” # 250. 28.10.1942.
                                                               „Tēvija” # 254. 02.11.1942.

OZOLS Eduards * + 30.12.1936.
                Bijušais kara lidotājs,
                Finieru tirgotavas „Jāzeps Bērziņš“ veikalvedis.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 297. 31.12.1936.

OZOLS Eduards * 16.07.1907. + 30.04.1938. Rīga
                Dr.,
                Augšpils rajona ārsts,
                Studentu vienības „Atauga” vecbiedrs,
                Ataugas vecbiedru palīdzības biedrības biedrs,
                Abrenes 19. Aizsargu pulka jātnieku diviziona ārsts.
                Kauguru kapos, dz. Jērnēnos Kauguru pagastā.
                                                                „Brīvā Zeme” # 98. -5.05.1938.

OZOLS Emma * 23. g. v. + 08.08.1917. Slokā
                Pasta telegrāfa ierēdnis.
                13.08.1917. Valmieras kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 195. 12.08.1917.

OZOLS Fricis * 39. G. v. + 17.10.1942. Austrumu frontē
                Vada komandieris, virsnieka vietnieks.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 251. 29.10.1942.

OZOLS Gustavs * + 11.12.1930.
                Daiļkrāsotājs.
                Lacara kapos R.; dz. Anniņmuižas 8. līn. 6.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 282. 12.12.1930.

OZOLS Indriķis * 62.g.v. + 27.02.1943.
                Dzelzceļu vecākais konduktors.
                Matīsa kapos.
                                                               „Tēvija” # 52. 03.03.1943.

OZOLS Jānis * + 27.05.1917.
                Bij. Saikavas skolotājs.
                03.05.1917. Saikavas kapos.
                                                                „Baltijas Vēstnesis” #49. 05.06.1917.

OZOLS Jānis * + 14.08.1920.
                Skujenes pagasta „Šķēpu“ māju saimnieks.
                Skujenes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 188. 19.08.1920.

OZOLS Jānis * + 25.05.1921.
                Politiskās apsardzības uzraugs.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 117. 28.05.1921.

OZOLS Jānis Dāvja d.* + 23.08.1924.
                Pils Raunas patērētāju biedrības „Avots“ veikala vadonis un līdz dibinātājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 195. 29.08.1924.

OZOLS Jānis Indriķa d. * + 14.08.1926.
                Namīpašnieks Ziemeļu 19.
                Trīsvienības kapos R.; dz. Ziemeļu 19.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 180. 16.08.1926.

OZOLS Jānis * 72.g.v. + 14.01.1929.
                Namīpašnieks Rīga, Zaldātu 10.
                Jēzus draudzes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 14. 17.01.1929.

OZOLS Jānis * 41.g.v. + 07.02.1929.
                A/S „Hipodroms” valdes loceklis
                14.02.1929. Daugavpils kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 35. 12.02.1929.

OZOLS Jānis * 52. g. v.+ 24.11.1930.
                Sabiedrības „Enkurnieku artelis“ darbinieks.
                Debesbraukšanas kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 269. 27.11.1930.

OZOLS Jānis * + 25.10.1932.
                Latvijas Republikas lidotāju kluba dibinātājs,
                Kara un jūras lidotājs.
                29.10.1932. Meža kapos Rīgā.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 244. 27.10.1932.

OZOLS Jānis * 28.08.1887. + 26.03.1937.
                Biķernieku 75. namīpašnieks.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 72. 02.04.1937.

OZOLS Jānis * 11.02.1866. + 09.03.1939.
                Bij. vīnrūpnieks Valmierā.
                Pilsētas kapos Valmierā; dz. Rīgas 55, Valmierā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 58. 11.03.1939.

OZOLS Jēkabs * 18.11.1878. + 19.09.1935.
               Cēsu Ģildes kurpnieka amata meistars.
               22.09.1935. Meža kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #214. 20.09.1935.

OZOLS Kārlis * 24. g. v. + 23.12.1916.
                                Praporščiks,
                                Latviešu strēlnieku virsnieks.
                                28.12.1916. Brāļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 3. 03.01.1917.

OZOLS Kristaps * 48.g.v. + 21.05.1937.
                Džūkstes pamatskolas pārzinis,
                Džūkstes draudzes padomes loceklis,
                Džūkstes krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Džūkstes lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Džūkstes biedrību nama komitejas loceklis,
                Džūkstes patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Džūkstes savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Džūkstes sadrudzīgās biedrības valdes loceklis,
                Latvijas skautu Džūkstes nodaļas vadītājs,
                Latvijas Sarkanā Krusta Džūkstes nodaļas biedrs,
                Jelgavas apriņķa skolotāju biedrības biedrs.
                                                                „Brīvā Zeme” # 112. 24.05.1937.
                                                                „Zemgales Balss” # 112. 24.05.1937.

OZOLS Mārcis * + 07.01.1937.
                Kokmuižas agr. Dāķeru pagasta „Stinkas” māju īpašnieks,
                Baltijas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Baltijas lauksaimniecības biedrības krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Baltijas patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Vidzemes tvaika kuļmašīnu īpašnieku biedrības valdes loceklis,
                Valmieras piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Kokmuižas pagasta padomes loceklis,
                Kokmuižas pagasta savstarpējās uguns apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Valmieras Veides draudzes padomes loceklis,
                Valmieras sugas lopu audzētāju biedrības valdes loceklis,
                Valmieras novada lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Zaķu purva kūdras ražotāju sabiedrības valdes loceklis.
                                                                „Brīvā Zeme” # 5. 08.01.1937.
                                                                „Brīvā Zeme” # 6. 09.01.1937.

OZOLS Mārtiņš * + 02.08.1931.
                Pensionēts skolotājs,
                Latvijas pensionāru biedrības biedrs un bēru fonda dalībnieks.
                06.08.1931. Saldus „Čapatāju” kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 171. 05.08.1931.

OZOLS Miķelis * 03.06.1877. + 24.01.1944.
                Dzelzceļu virsvaldes bij. ierēdnis.
                Ziepniekkalna kapos R.; dz. Ģimnastīkas 54.
                                                                “Tēvija” # 23. 28.01.1944.

OZOLS Milda * + 21.03.1937.
                Skolotāja.
                26.03.1937. Priekuļu kapos, dz. Poruka 38 Cēsīs.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 67. 23.03.1937.

OZOLS Mīle dz. Dzeguzis * 77.g.v. + 22.05.1937.
                Mārsnēnu pagasta Dzegužu māju īpašniece.
                Mārsnēnu kapos.
                                                                „Brīvā Zeme” # 113. 25.05.1937.

OZOLS Milija dz. Smilga * + 06.11.1936.
                Durbes Kronvalda pamatskolas skolotāja.
                08.11.1936. Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 254. 07.11.1936.

OZOLS Otto * + 30.11.1927. Valmierā
                Skolotājs.
                07.12.1927. Mazsalacas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 274. 05.12.1927.

OZOLS Pauls * 10.03.1878. Tukumā + 27.08.1930.
                Tukuma viesīgās biedrības krājaizdevu kases direktors rīkotājs,
                Tukuma riteņbraucēju biedrības mūža biedrs,
                Tukuma brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 194. 29.08.1930.

OZOLS Reinis Jāņa d.
                Farmaceits.
                09.10.1922. Ēveles draudzes kapos; dz. Rencēnu pag. Jēkuļos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 226. 07.10.1922.

OZOLS Roberts * + 06.07.1942.
                Koku šķirotājs.
                                                               „Tēvija” # 154. 08.07.1942.

OZOLS Roberts * 25.12.1893. + 05.012.1943.
                Madonas apriņķa I iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis.
                Zanderu kapos Jelgavā.
                                                               „Tēvija” # 8. 11.01.1943.

OZOLS Verners * + 15.06.1920. Liepājā
                Iekšējas izlūkošanas nodaļas leitnants.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 141. 25.06.1920.

OZOLS Voldemārs * + 01.12.1943.
                Dr.,
                Rīgas III ambulances vadītājs.
                Lielajos kapos R.; dzīvo Ģertrūdes 32.
                                                               „Tēvija” # 283. 02.12.1943.

OZOLS Žanis * + 10.05.1939.
                Latvijas lauksaimniecības kameras Ludzas rajona būvtehniķis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 107. 12.05.1939.

OZOLS JĀKOBSONS Verners * 02.07.1904. + 05.02.1942. Austrumu frontē
                Kaprālis,
                Stud. jur.,
                Bijušais Vecākais akcīzes kontrolieris,
                Korporācijas Lettonia’s kommiltonis.
                                                               „Tēvija” # 52. 04.03.1942.

OZOLS OZOLIŅŠ Jēkabs * + 30.03.1939.
                Drēbnieka amata meistars.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 76. 01.04.1939.

 

 
Izmaiņas: 11.09.2022 Kontakti