Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ODZIENAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Odzienas_1925

Bites Latvijas brūno sugas lopu audzētāju biedrība
Sk. „Bites un apkārtnes Latvijas brūno sugas lopu audzētāju biedrība”

Bites un apkārtnes Latvijas brūno sugas lopu audzētāju biedrība * 19.10.1928. +12.09.1939.
10.11.1931. pārdēvēta agrāk „Bites Latvijas brūno sugas lopu audzētāju biedrība

Brīvības pieminekļa Odzienas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Brīvības pieminekļa Pērses pagasta komitēja * 10.02.1930.

Odzienas bēru kase * 16.03.1915. +1917.

Odzienas bibliotēkas biedrība * 11.04.1933. + 29.07.1938.

Odzienas lauksaimniecības biedrība * 20.04.1937.

Odzienas lopkopības pārraudzības biedrība „Īpatnība” * 28.04.1926. + 02.01.1941.

Odzienas 688. Mazpulks * 08.04.1935. + 1940.

Odzienas mednieku biedrība „Žagata”
Sk. „Sausnejas mednieku biedrība”

Odzienas pagasta meliorācijas sabiedrība „Pelava” * 21.01.1927.

Odzienas patērētāju biedrība * 15.07.1940.

Odzienas piensaimnieku sabiedrība * 04.10.1922.
05.10.1938. pārdēvēta agrāk „Otrā Vietalvas Odzienas piensaimnieku sabiedrība”
12.07.1939. pievienota „Iršu kolonijas piensaimnieku sabiedrība”

Odzienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 04.02.1883. + 18.10.1940.
                09.08.1923. pārdēvēta agrāk „Odzienas savstarpīgā palīdzības biedrība pret
                                uguns nelaimes gadījumiem”
                21.12.1938.pārdēvēta agrāk „Vietalvas Odzienas un Iršu pagastu savstarpējā
                                uguns apdrošināšanas biedrība”

Odzienas savstarpīgā palīdzības biedrība pret uguns nelaimes gadījumiem            
                Sk. „Odzienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Odzienas Vietalvas pagasta aizsargu nodaļa * 02.09.1919. + 07.07.1940.

Odzienas Vietalvas piensaimnieku sabiedrība * 02.01.1921.
15.12.1926. pārdēvēta agrāk „Vietalvas Odzienas piensaimnieku sabiedrība”
16.11.1938. pārdēvēta agrāk „Pirmā Vietalvas Odzienas piensaimnieku sabiedrība „Bite”

Otrā Vietalvas Odzienas piensaimnieku sabiedrība
Sk.” Odzienas piensaimnieku sabiedrība”

Otrā Vietalvas Odzienas lopkopības pārraudzības biedrība * 11.06.1924. +02.01.1941.

Pirmā Vietalvas Odzienas lopkopības pārraudzības biedrība * 11.06.1924. + 02.01.1941.

Pirmā Vietalvas Odzienas piensaimnieku sabiedrība „Bite
Sk. „Vietalvas Odzienas piensaimnieku sabiedrība”

Pļaviņu Odzienas lopkopības pārraudzības biedrība * 01.09.1936.
                01.09.1936. izveidota apvienojot:
                               „Vietalvas Odzienas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrību”
                               „Pļaviņu lopkopības pārraudzības biedrību”

Sausnējas mednieku biedrība * 17.10.1928.
                24.10.1938. pārdēvēta agrāk „Odzienas mednieku biedrība „Žagata”

Savienas Ļaudonas Odzienas krājaizdevu sabiedrība * 16.12.1925.

Vietalvas labdarības biedrība
Sk. „Vietalvas un Odzienas labdarības biedrība”

Vietalvas Odzienas biškopības biedrība * 03.03.1920. + 02.01.1941.

Vietalvas Odzienas krājaizdevu sabiedrība * 23.08.1893. + 25.04.1936.

Vietalvas Odzienas krājaizdevu sabiedrība * 23.01.1924.
22.10.1935. pievienota „ Vietalvas draudzes krājaizdevu sabiedrība”
06.07.1938. pārdēvēta agrāk „ Odzienas un Vietalvas krājaizdevu sabiedrība”

Vietalvas Odzienas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrības * 11.04.1923.

Vietalvas Odzienas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrības „Jaunsaimnieks”
                                * 30.07.1924. + 28.02.1939.

Vietalvas Odzienas III lopkopības pārraudzības biedrība * 09.04.1930. + 14.12.1938.
14.12.1938.iekļauta „Vietalvas lauksaimniecības biedrībā”

Vietalvas Odzienas IV lopkopības pārraudzības biedrība * 23.07.1930. + 14.12.1938.
14.12.1938.iekļauta „Vietalvas lauksaimniecības biedrībā”

Vietalvas Odzienas piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Odzienas Vietalvas piensaimnieku sabiedrība”

Vietalvas Odzienas mašīnu koplietošanas biedrība * 11.04.1923. + 10.12.1938.

Vietalvas Odzienas patērētāju biedrība * 25.07.1896. +1915.

Vietalvas Odzienas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība * 20.09.1922. +01.09.1936.
01.09.1936.iekļauta  „Pļaviņu Odzienas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vietalvas Odzienas un Iršu pagastu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk.” Odzienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vietalvas un Odzienas krājaizdevu sabiedrība
Sk. „Vietalvas Odzienas krājaizdevu sabiedrība”

Vietalvas un Odzienas labdarības biedrība * 1860. +12.10.1940.
05.03.1923. pārreģistrēta

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Vietalvas Odzienas nodaļa * 01.12.1920.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Odzienas nodaļa * 19.04.1928.

Odzienas_1935

 

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti