Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

OGRE
1928
Rīgas apriņķis

Ogre_1913

Brīvības pieminekļa Ogres pilsētas komiteja * 14.12.1929.

Ikšķiles  Ogres saviesīgā biedrība * 26.05.1909. + 1915.

Jaunā parka labierīcības biedrība * 24.08.1933. + 21.07.1936.
                21.07.1936. iekļauta „Ogres kūrorta biedrībā”

Jaunogres labierīcības biedrība * 01.12.1926. + 21.07.1936.
                03.02.1931. pārdēvēta agrāk „Mālukalna labierīcības biedrība”
                04.04.1933. pārdēvēta agrāk „Ogres II labierīcības biedrība”
                21.07.1936. iekļauta „Ogres kūrorta biedrībā”

Krājaizdevu sabiedrība „Ogre” * 17.02.1940.

Mālukalna labierīcības biedrība
Sk. „Jaunogres labierīcības biedrība”

Ogres brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 14.06.1910.

Ogres Ikšķiles zvejniecības biedrība * 19.12.1919. + 24.05.1938.

Ogres Jaunā parka labierīcības biedrība * 24.08.1933. + 21.07.1936.
                21.07.1936. iekļauta „Ogres kurorta biedrībā”

Ogres kultūras un palīdzības biedrība * 26.03.1935. + 01.06.1939.
                26.03.1935. izveidota apvienojot:
                                „Ogres kultūras veicināšanas biedrību”
                                „Sprēstiņu  Ogres palīdzības biedrību”

Ogres kultūras veicināšanas biedrība * 22.12.1925. + 26.03.1935.
                26.03.1935. iekļauta „Ogres kultūras un palīdzības biedrībā”

Ogres kūrorta biedrība * 21.07.1936. + 21.12.1940.
                21.07.1936. izveidota apvienojot:
                                „Ogres tirgotāju un namsaimnieku biedrība”
                                „Ogres sporta biedrība”
                                „Pārogres labierīcības biedrība”
                                „Jaunogres labierīcības biedrība”
                                „Ogres Jaunā parka labierīcības biedrība”
                                „Ogres un apkārtnes mūzikas biedrība”
                                „Ogres namīpašnieku biedrība”

Ogres II labierīcības biedrība
                Sk. „Jaunogres labierīcības biedrība”

Ogres mednieku biedrība * 24.01.1933. + 04.12.1935.

Ogres namīpašnieku biedrība * 26.08.1925. + 21.07.1936.
                21.07.1936. iekļauta „Ogres kūrorta biedrībā”

Ogres parka vasarnīcu īpašnieku un īrnieku biedrība * 24.05.1912. + 24.01.1937.

Ogres pilsētas 819. Mazpulks * 12.03.1936. + 1940.

Ogres pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība *  10.09.1935. + 18.10.1940.

Ogres skolotāju kooperatīvs * 15.11.1932. + 23.04.1938.

Ogres sporta biedrība * 08.08.1928. + 21.07.1936.
                21.07.1936. iekļauta „Ogres kūrorta biedrībā”

Ogres tirgotāju biedrība
                Sk. „Ogres tirgotāju un namsaimnieku biedrība”

Ogres tirgotāju un namsaimnieku biedrība * 15.05.1929. + 21.07.1936.
                14.06.1932. pārdēvēta agrāk „Ogres tirgotāju biedrība”
                21.07.1936. iekļauta „Ogres kūrorta biedrībā”

Ogres un apkārtnes mūzikas biedrība * 18.06.1927. + 21.07.1936.
                21.07.1936. iekļauta „Ogres kūrorta biedrībā”

Ogres un apkārtnes patērētāju biedrība * 29.12.1929.

Pārogres labierīcības biedrība * 20.10.1931. + 21.07.1936.
                21.07.1936. iekļauta „Ogres kūrorta biedrībā”

Sprēstiņu  Ogres palīdzības biedrība * 24.06.1888. + 26.03.1935.
                26.03.1935. iekļauta „Ogres kultūras un palīdzības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Ogres nodaļa * 05.08.1930.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Ogres nodaļa * 15.08.1933.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Ogres nodaļa * 08.02.1934.

Koru un orķestru apvienība “Dziesmu svētki” * 28.04.1931. + 27.02.1936.
                Ogres nodaļa * 04.03.1932.

Latvijas bērnu draugu biedrība * 24.01.1923.
                14.07.1936. pievienota “Liepājas bērnu draugu biedrība”
                14.07.1936. pievienota „Madonas bērnu draugu biedrība”
                Ogres nodaļa * + 07.04.1932.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Ogres nodaļa * 29.06.1925.

Latvijas kokstrādnieku un kalpotāju arodu biedrība * 07.11.1928. + 1938.
                Ogres nodaļa * 03.03.1930.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Ogres miesta nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
Ogres nodaļa * 24.10.1922.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Ogres nodaļa * 20.08.1931.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Ogres nodaļa * 25.02.1927. + 22.02.1938.

Strādnieku fiziskās kultūras biedrība “Enerģija” * 29.04.1925. + 17.12.1936.
                Ogres nodaļa * 01.02.1926.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Ogres nodaļa * 21.09.1927.

Tautas augstskolu biedrība * 07.01.1925. + 06.09.1934.
                Ogres nodaļa * 19.12.1932.

Ogre_1924

Ogre_1929

Ogre_1930

 

 
Izmaiņas 28.09.2015 Kontakti