Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

OGRES PAGASTS
Cēsu apriņķis

Brīvības pieminekļa Ogres pagasta komiteja * 28.01.1930.

Cēsu apriņķa „Ogres” meliorācijas sabiedrība * 15.05.1930.

Ogres bibliotēkas biedrība * 19.12.1908. + 31.03.1936.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk „Ogres maksas tautas lasītava”

Ogres krājaizdevu sabiedrība * 17.10.1923.

Ogres lauksaimniecības biedrība * 10.03.1909. + 31.01.1938.

Ogres lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 30.09.1925. + 30.07.1930.

Ogres lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Lauksaimnieks un rūpnieks”
                                * 30.01.1929. + 29.10.1930.

Ogres I lopkopības pārraudzības biedrība * 1924. + 04.09.1939.
                04.09.1939. iekļauta „Ogres pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ogres maksas tautas lasītava
                Sk. „Ogres bibliotēkas biedrība”

Ogres otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 21.04.1926. + 04.09.1939.
04.09.1939. iekļata „Ogres pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ogres otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 21.04.1926. + 04.09.1939.
                 04.09.1939. iekļauta „Ogres pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ogres mājturības veicināšanas biedrība „Brīnums” * 23.01.1924. + 08.05.1937.

Ogres 112. Mazpulks * 07.03.1933. + 1940.

Ogres pagasta aizsargu nodaļa * 06.09.1919. + 07.07.1940.

Ogres pagasta lauksaimniecības biedrība * 23.03.1937.
                04.09.1939. pievienota „Ogres I lopkopības pārraudzības biedrība”
                04.09.1939. pievienota „Ogres otrā lopkopības pārraudzības biedrība”
                04.09.1939. pievienota „Vecogres lopkopības pārraudzības biedrība”

Ogres patērētāju biedrība * 03.03.1920.
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Ogres patērētāju biedrība „Vārpa”

Ogres patērētāju biedrība „Vārpa”
Sk. „Ogres patērētāju biedrība”

Ogres piensaimnieku sabiedrība "Straume" * 07.03.1923.
21.05.1935. pievienota „Katrīnas piensaimnieku sabiedrība”

Ogres savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.09.1884. + 18.10.1940.
                09.08.1923.pārdēvēta agrāk „Ogres un apkārtnes vispārīgā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                19.10.1930.pārdēvēta agrāk „Ogres un apkārtnes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Ogres Taurupes zirgaudzētāju biedrība * 25.09.1929. + 31.12.1940.

Ogres un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ogres savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Taurupes Ogres piensaimnieku sabiedrība * 11.03.1925. + 26.11.1930.

Vecogres lopkopības pārraudzības biedrība * 27.08.1924. + 04.09.1939.
                19.01.1937. pārdēvēta agrāk „Ogres otrā lopkopības pārraudzības biedrība”
                04.09.1939. iekļauta „Ogres pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Ogres nodaļa * 21.01.1925.

Progresīvā jaunatne biedrība * 10.03.1931. + 29.10.1935.
Vecogres nodaļa * 26.11.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Ogres nodaļa * 15.09.1921.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti