Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

OGRESGALA PAGASTS
Rīgas apriņķis

Brīvības pieminekļa Ogresgala pagasta komiteja * 07.01.1930.

Ciemupes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Ogresgala Ciemupes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Ciemupes 573. Mazpulks * 03.02.1935. + 1940.

Dārzkopības pārraudzības biedrība „Ogres dārzs” * 08.09.1926. + 31.12.1940.

Lejas Ogres lauksaimniecības biedrība * 19.01.1921. + 04.05.1939.
19.12.1925.pārdēvēta agrāk „Lielvārdes lauksaimniecības biedrība”
04.05.1939. iekļauta „Ogresgala lauksaimniecības biedrībā”

Lejas Ogres lopkopības pārraudzības biedrība * 20.08.1924. + 16.10.1939.
16.10.1939. iekļauta „Ogresgala pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Lielvārdes lauksaimniecības biedrība
Sk. „Lejas Ogres lauksaimniecības biedrība”

Lopkopības pārraudzības biedrība „Ķilupe” * 28.06.1923. + 16.10.1939.
25.05.1927. pārdēvēta agrāk „Lielvārdes Sprēstiņu lopkopības pārraudzības biedrība”
16.10.1939. iekļauta „Ogresgala pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Lielvārdes Sprēstiņu lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Lopkopības pārraudzības biedrība „Ķilupe”

Ogresgala Ciemupes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 25.02.1925.
                25.02.1936. pārdēvēta agrāk „Sprēstiņu mazsaimniecību veicināšanas biedrība”
                11.01.1939.pārdēvēta agrāk „Ciemupes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas
                                biedrība”

Ogresgala krājaizdevu sabiedrība * 29.10.1924.

Ogresgala lauksaimniecības arodbiedrība * 28.03.1928. + 31.12.1940.

Ogresgala lauksaimniecības biedrība * 23.03.1938.
04.05.1939.pievienota „Lejas Ogres lauksaimniecības biedrība”

Ogresgala lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 31.08.1927. + 03.03.1936.

Ogresgala lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Juvers”
                                * 16.11.1927. + 09.08.1939.

Ogresgala mašīnu koplietošanas sabiedrība * 14.06.1922.
                21.12.1938. pārdēvēta agrāk „Pirmā Lielvārdes Ogres lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Ogresgala 674. Mazpulks * 06.04.1935. + 1940.

Ogresgala pagasta aizsardžu pulciņš * 02.04.1930. + 07.07.1940.

Ogresgala pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 16.10.1939.
16.10.1939. izveidojas apvienojot:
„Lejas Ogres lopkopības pārraudzības biedrību”
„Rankasgala lopkopības pārraudzības biedrību”
„Lopkopības pārraudzības biedrību „Ķilupe”

Ogresgala pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.09.1924. + 18.10.1940.
                28.09.1938.pārdēvēta agrāk „Ogresgala pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Ogresgala pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ogresgala pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ogresgala piensaimnieku sabiedrība * 15.11.1922.
Pārdēvēta agrāk „Lielvārdes Ogres piensaimnieku sabiedrība”

Ogresgala un Rembates pagastu meliorācijas sabiedrība „Lejas Ranka” * 09.05.1927.

Pirmā Lielvārdes Ogres lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Ogresgala mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Pirmā Ogresgala laukkopības pārraudzības biedrība * 21.07.1931. + 31.12.1940.

Sprēstiņu lauksaimniecības biedrība * 29.06.1921. + 19.11.1937.

Sprēstiņu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 12.8.1925. + 30.07.1930.

Sprēstiņu mazsaimniecību veicināšanas biedrība
                Sk. „Ogresgala Ciemupes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Sprēstiņu Ogres palīdzības biedrība * 24.06.1888.+ 26.03.1935.
05.03.1924.pārdēvēta agrāk „Sprēstiņu palīdzības biedrība”
26.03.1935. iekļauta „Ogres kultūras un palīdzības biedrībā”

Rankasgala lopkopības pārraudzības biedrība * 28.04.1926.
16.10.1939. iekļauta „Ogresgala pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Sprestiņu nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas vecāku un audzinātāju biedrība * 23.12.1927.
Ogresgala nodaļa * 09.11.1932.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Ogresgala nodaļa * 12.12.1927.

 

 
Izmainas 15.05.2016 Kontakti