Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

OLAINES PAGASTS
Rīgas apriņķis

Olaines_1903

Brīvības pieminekļa Olaines pagasta komiteja * 07.01.1930.

Olaines biškopības biedrība * 07.02.1923. + 14.05.1936.

Olaines krājaizdevu sabiedrība * 07.02.1923.

Olaines lauksaimniecības biedrība * 04.04.1905. + 09.08.1937.

Olaines lopkopības pārraudzības biedrība * 19.10.1927. + 31.12.1940.

Olaines 622. Mazpulks * 21.02.1935. + 1940.

Olaines mednieku biedrība * 01.11.1922. + 31.12.1940.

Olaines meliorācijas sabiedrība „Olainīte” * 19.03.1926.

Olaines meliorācijas sabiedrība „Plakanciems” * 23.09.1933.

Olaines pagasta aizsardžu pulciņš * 06.06.1927. + 07.07.1940.

Olaines pagasta aizsargu nodaļa * 01.07.1919. + 07.07.1940.

Olaines pagasta lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.

Olaines pagasta mednieku biedrība * 20.03.1926.
20.02.1939. pārdēvēta agrāk „Otrā Olaines mednieku biedrība”

Olaines pagasta meliorācijas sabiedrība „Čīkstene” * 20.08.1930.

Olaines patērētāju biedrība * 23.12.1940.

Olaines saviesīgā biedrība * 11.05.1905. + 1917.

Olaines savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.09.1892. + 18.10.1940.
                21.03.1923. pārdēvēta agrāk „Olaines savstarpīgā palīdzības biedrības
                                ugunsgrēkā gadījuma”
                30.11.1938. pārdēvēta agrāk „Olaines savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Olaines savstarpīgā palīdzības biedrības ugunsgrēkā gadījuma
Sk. „Olaines savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Olaines savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Olaines savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Otrā Olaines mednieku biedrība
Sk. „Olaines pagasta mednieku biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Olaines nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas sieviešu atturības biedrība “Balta lenta” * 30.01.1924. + 16.11.1940.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk “Sieviešu atturības biedrība “Balta lenta”
                Olaines nodaļa * 22.05.1928. + 28.05.1936.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Olaines nodaļa * 17.05.1921.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Olaines nodaļa * 01.03.1932.

 

 
Izmainas 29.09.2015 Kontakti