Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

OĻU PAGASTS
Madonas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Oļu Apeltienes]

Apeltienes saviesīgā biedrība * 31.03.1900. + 1916.

Brīvības pieminekļa Oļu pagasta komitēja * 10.02.1930.

Cesvaines Grašu Kārzdabas Oļu Patkules pašvaldība veselības aizsardzības saviienība * +18.02.1941.

Kārzdabas Apeltienes mūzikas palīdzības biedrība * 05.07.1907. + 1916.

Oļu Apeltines lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Oļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Oļu Apeltines pagasta aizsargu nodaļa
                Sk. „Oļu pagasta aizsargu nodaļa”

Oļu Apeltienes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Oļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Oļu Apeltienes patērētāju biedrība * 08.12.1920. + 23.05.1937.

Oļu Apeltienes piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Oļu piensaimnieku sabiedrība”

Oļu Apeltienes viesīgā biedrība  * 1887. + 30.10.1939.
30.10.1939. iekļauta „Oļu lauksaimniecības biedrībā”

Oļu Apeltienas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku atgadījumos
Sk. „Oļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Oļu biškopības un dārzkopības biedrība * 09.07.1924. + 02.01.1941.

Oļu lauksaimniecības biedrība * 14.08.1912. + 1915.

Oļu lauksaimniecības biedrība * 20.04.1937.
                30.10.1939. pievienota „Oļu Apeltienes viesīgā biedrība”

Oļu 534. Mazpulks * 13.01.1935. + 1940.

Oļu meliorācijas sabiedrība „Līsmans” * 13.05.1929.

Oļu pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 07.07.1940.
                1925. pārdēvēta agrāk „Oļu Apeltines pagasta aizsargu nodaļa”

Oļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 10.12.1924.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk: „Oļu Apeltines lopkopības pārraudzības biedrība”

Oļu piensaimnieku sabiedrība * 24.01.1923.
                14.03.1928. pārdēvēta agrāk „Oļu Apeltienes piensaimnieku sabiedrība”

Oļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 16.10.1884.+ 18.10.1940.
                24.10.1923.pārdēvēta agrāk „Oļu Apeltienas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku atgadījumos”
                26.04.1938.pardēvēta agrāk „Oļu Apeltienes savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti