Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

OMUĻU PAGASTS
Valkas apriņķis

Omulu_1903

Brīvprātīgā ugunsdzēsēju biedrība pie Omuļu pagasta savstarpējās uguns
                                apdrošināšanas biedrībās * 14.11.1934.

Omuļu Ērģemes meliorācijas sabiedrība * 20.02.1930.

Omuļu lauksaimniecības biedrība * 02.03.1937.
19.07.1939. pievienota” Omuļu pirmā lopkopības pārraudzības biedrība”

Omuļu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība ” Zemturis      
                Sk. „Omuļu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Omuļu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 1931.
                05.04.1939. pārdēvēta agrāk „Omuļu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas
                                biedrība ” Zemturis”

Omuļu 860. Mazpulks * 14.01.1936. + 1940.

Omuļu I meliorācijas sabiedrība * 16.08.1928.

Omuļu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Omuļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Omuļu pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 28.04.1926. + 19.07.1939.
19.07.1939. iekļauta „Omuļu lauksaimniecības biedrībā”

Omuļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.04.1891.
                01.02.1928. pārdēvēta agrāk „Omuļu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                03.08.1938.pārdēvēta agrāk „Omuļu pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Omuļu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
Sk. „Omuļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Omuļu patērētāju biedrība „Cerība” * 20.03.1926. + 26.06.1929.

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Omuļu  nodaļa * 16.10.1920.

 

 
Izmainas 17.03.2010 Kontakti