Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ONDRUPENES PAGASTS
Rēzeknes apriņķis

Skaties
Andrupenes pagasts

 

 
Izmainas 20.12.2009 Kontakti