Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

OZOLAINES PAGASTS
Rēzeknes apriņķis

Laizānu 1069. Mazpulks * 28.05.1937. + 1940.

Losu meliorācijas sabiedrība * 31.05.1929.

Luknas un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība * + 04.12.1929.

Maltas un Ozolmuižas pagastu meliorācijas sabiedrība „Mamuļnieki” * 07.12.1933.

Meliorācijas sabiedrība „Kivki” * 01.02.1929.

Ozolaines lauksaimniecības biedrība *09.12.1937.
                03.05.1940. pārdēvēta agrāk „Ozolmuižas lauksaimniecības biedrība”

Ozolaines 737. Mazpulks * 737. + 23.03.1935. + 1940.

Ozolaines meliorācijas sabiedrība „Brūklenājs” * 01.02.1929.
23.04. 1940.pardēveta agrāk „Ozolaines meliorācijas sabiedrība „ Brusņičņiks”

Ozolaines meliorācijas sabiedrība „ Brusņičņiks
Sk.” Ozolaines meliorācijas sabiedrība „Brūklenājs”

Ozolmuižas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 02.11.1936.
                03.02.1939. pārdēvēta agrāk „Ozolmuižas lopkopības pārraudzības biedrība”

Ozolmuižas meliorācijas sabiedrība „Plentovka” * 13.03.1930.

Ozolmuižas meliorācijas sabiedrība „Sarkans purvs” * 19.04.1929.

Ozolmuižas pagasta krievu lauksaimniecības biedrība „Ozolmuiža” * 29.08.1930. + 04.04.1935.

Ozolmuižas pagasta meliorācijas sabiedrība „Kovševo” * 12.04.1934. + 18.03.1943.

Ozolmuižas pagasta meliorācijas sabiedrība „Niedra” * 21.03.1927.

Ozolmuižas pagasta meliorācijas sabiedrība „Slobodinka” * 22.03.1933.

Ozolmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.10.1938. + 18.10.1940.

Upmales Kudravas 1158. Mazpulks * 26.01.1940. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Ozolmuižas nodaļa * 28.02.1936.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Ozolmuižas nodaļa * 01.07.1936.

 

 
Izmainas 05.08.2013 Kontakti