Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

OZOLNIEKU PAGASTS
Jelgavas apriņķis
[līdz 29.12.1939. Ozolmuižas]

Ozolnieku_1910

Brīvības pieminekļa Ozolnieku pagasta komiteja * 15.02.1930. + 26.05.1937.

Garozas Pēternieku Ozolnieku meliorācijas sabiedrība „Birziņa” * 12.08.1929. +29.04.1941.

Meijenieku cukurbiešu audzētāju biedrība
                Sk.” Svētes Meijenieku mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Meijenieku kūdras ražošanas sabiedrība * 29.03.1928. + 08.04.1937.

Meijumuižas I lopkopības pārraudzības biedrība * 10.06.1929. + 06.12.1939.

Meliorācijas sabiedrība „Meijenieki” * 17.08.1928.

Ozolnieku biedrība „Darbs” * 23.03.1920. + 31.12.1940.

Ozolnieku cukurbiešu audzētāju biedrība * 12.12.1932. + 22.02.1939.

Ozolnieku lauksaimniecības biedrība * 20.05.1937.
30.04.1938. pievienota „Ozolnieku pagasta sadraudzīgā biedrība”

Ozolnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Līdumnieks”
                                * 21.08.1924. + 02.12.1937.

Ozolnieku lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Ozolnieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Ozolnieku 318. Mazpulks * 24.02.1934. + 1940.

Ozolnieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 18.05.1925.
28.10.1938.pārdēveta agrāk „Ozolnieku lopkopības pārraudzības biedrība”

Ozolnieku mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 12.05.1927.+ 04.05.1937.

Ozolnieku meliorācijas sabiedrība * 10.07.1926.

Ozolnieku meliorācijas sabiedrība „Atvase” * 20.02.1930. + 18.03.1942.

Ozolnieku meliorācijas sabiedrība „Melezers” * 03.02.1930.

Ozolnieku pagasta meliorācijas sabiedrība „Ozolnieki” * 09.05.1927.

Ozolnieku pagasta meliorācijas sabiedrība „Unkas” * 25.03.1929.

Ozolnieku pagasta I pamatskolas absolventu biedrība * 28.04.1927. + 31.12.1940.

Ozolnieku pagasta sadraudzīgā biedrība * 1920. + 30.04.1938.
                *30.04.1938. iekļauta ”Ozolnieku lauksaimniecības biedrībā”

Ozolnieku pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība „Ozols”
                Sk.” Ozolnieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ozolnieku patērētāju biedrība * 27.01.1920. + 18.07.1929.

Ozolnieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 05.03.1923. + 18.10.1940.
                14.03.1939. pārdēvēta agrāk „Ozolnieku pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība „Ozols”

Ozolnieku sadraudzīgā biedrība * 12.06.1910. + 1915.

Ozolnieku Skuju 366. Mazpulks * 04.05.1934. + 1940.

Ozolnieku Skuju pamatskolas absolventu biedrība „Skujas” * 11.12.1933. + 31.12.1940.

Svētes Meijenieku mašīnu koplietošanas sabiedrība * 24.04.1933.
                01.08.1940. pārdēvēta agrāk „Meijenieku cukurbiešu audzētāju biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Ozolnieku nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Ozolnieku nodaļa * + 26.01.1932.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Ozolnieku nodaļa * 02.07.1921.

Nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 31.07.1929. + 25.04.1940.
                Dalbes nodaļa * 22.08.1929. + 25.08.1937.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Dalbes nodaļa * 15.07.1925.

Ozolnieku_1935

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti