Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

OZOLU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Ozolu_1904

Ozolu Dikļu Puikeles pagastu meliorācijas sabiedrība „Ozols” * 23.05.1932.

Ozolu lauksaimniecības biedrība* 20.07.1937.

Ozolu lauksaimniecības kooperatīvs * 12.08.1925. + 26.06.1929.

Ozolu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība ”Eglīte” * 05.03.1924. + 30.07.1930.

Ozolu lopkopības pārraudzības biedrība * 19.03.1930. + 12.12.1940.

Ozolu 964. Mazpulks * 15.04.1937. + 1940.

Ozolu pagasta aizsargu nodaļa * 11.08.1919. + 1940.

Ozolu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Ozolu pagasta savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                                * 17.02.1894. + 21.10.1930.

Ozolu patērētāju biedrības kooperatīvs „Ozols” * 13.04.1921. + 16.06.1936.

Ozolu piensaimnieku sabiedrība * 18.03.1925. + 26.05.1936.

Ozolu Puikules lopkopības pārraudzības biedrība * 02.04.1930. + 12.12.1940.

Ozolu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 13.09.1929. + 18.10.1940.
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk „Ozolu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ozolu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk.” Ozolu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ozolu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 17.02.1894. + 1916.

Biedrību nodaļas:

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Ozolu nodaļa * 25.08.1928.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Ozolu nodaļa * 14.02.1922. + 16.10.1935.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Ozolu nodaļa * 27.10.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
Ozolu nodaļa * 24.10.1931.

 

 
Izmainas 06.02.2016 Kontakti