Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

Pauluks

PABĒRZIŅŠ Jānis * + 29.11.1941.
                Tabakas fabrikas „Rīga” nodaļas vadītājs.
                Braslas kapos R.
                                                                „Tēvija” # 130. 29.11.1941.

PABĒRZIŅŠ Vilhelms * 14.07.1923. Kaplavas pag. + 16.08.1943. Austrumu frontē
                Dižkaravīrs,
                Dzelzs krusta kavalieris.
                Brāļu kapos Austrumu frontē.
                                                               „Tēvija” # 212. 10.09.1943.

PABĒRZS Jānis * 11.05.1893. + 16.08.1943.
                Latviešu leģiona hauptšturmfīrers.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 190. 17.08.1943.

PABĒRZS Liza dz Vanags * + 09.07.1944.
                Tadaiķu pagasta „Anuzišu” māju īpašniece.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 160. 12.07.1944.

PABRENCIS Nikolajs * + 01.12.1941.
                K. Pagasta būvgaldniecības meistars.
                                                                „Tēvija” # 134. 04.12.1941.

PADĒLS Kārlis * + 17.10.1921.
                Aizsargāšanas un slēgšanas sabiedrības ierēdnis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 241. 22.10.1921.

PAEGLE Gustavs *61.g.v. +09.12.1933.
                Sedlinieks.
                17.12.1933. Matīsu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 280. 12.12.1933.

PAEGLE Jūlijs * + 22.05.1937.
                Mežzinis,
                Mālpils pagasta bij. revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Mālpils labdarības biedrības valdes loceklis,
                Mālpils mednieku biedrības valdes loceklis.
                Mālpils kapos.
                                                                „Brīvā Zeme” # 111. 23.05.1937.

PAEGLE Kārlis * 17.01.1913. + 04.03.1943.
                Ārsts,
                Lettonias filistrs.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 54. 05.03.1943.

PAEGLE Kārlis * + 06.10.1943.
                Inženieris,
                Ogres pilsētas ev. lut. draudzes baznīcas priekšnieks.
                10.10.1943. Suntažu kapos.
                                                               „Tēvija” # 237. 09.10.1943.

PAEGLE Leons * + 28.01.1926.
                Rakstnieks,
                Latvijas ārpusskolas izglītības kongresa valdes loceklis,
                Rīgas skolotāju arodbiedrības biedrs,
                Latvijas skolotāju savienības biedrs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 23. 30.01.1926.

PAEGLIS Ādolfs * 05.03.1918. Mārkalnes pag. + 14.01.1944. Austrumu frontē
                Latviešu rezerves bataljona leitnants.
                                                                “Tēvija” # 25. 31.01.1944.

PAEGLIS Eduards * 03.11.1888. + 13.02.1944.
                Gaujienas piensaimnieku sabiedrības priekšnieks.
                Gaujienas pagasta „Jaunsilgeļu” māju īpašnieks.
                                                                “Tēvija” # 48. 26.02.1944.

PAEGLIS Gustavs * 05.04.1869. + 12.09.1931.
                Ķemeru brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedrs veicinātājs.
                Liepmeža kapos Ķemeros..
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 209. 18.09.1931.

PAEGLIS Jēkabs * 07.03.1883. Launkalnes pag. + 25.02.1942. Alsviķu pag.
                Mūrnieka meistars.
                Alūksnes kapos; dz. Alsviķu pag. Paegļos.
                                                               „Tēvija” # 50. 01.03.1942.

PAEGLĪTS Jēkabs * 93.g.v. + 13.08.1943.
                Sausnējas pagasta Kaukuru māju īpašnieks.
                Vietalvas kapos.
                                                               „Tēvija” # 192. 18.08.1943.

PAEGLĪTIS Mārtiņš * 29. g. v. + 22.04.1921.
                Feldšeris.
                Katlakalna kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 90. 23.04.1921.

PAERNS Herberts * 16/28. 11.1882. + 25.08.1928.
                Rīgas pilsētas valdes statistiskā biroja direktors.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 192. 27.08.1928.

PAFFRRATS Pauls * + 03.11.1925.
                Metāla un čugunlietuves „Stella“ priekšnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 251. 07.11.1925.

PAGASTS Kārlis * 77.g.v. + 12.08.1942.
                Mūrnieks.
                Brāslas kapos R.
                                                               „Tēvija” # 187. 15.08.1942.

PAGASTS Mārtiņš * 19.04.1851. + 15.06.1923.
                Galdnieku meistars,
                Asociācijas „Mēbeļu magazīna“ priekšnieks,
                Sv. Jāņa ģildes galdnieku amata vecākais,
                Rīgas IV savstarpīgās kredītbiedrības bij. direktors.
                Lielajos kapos R.; dz. Bruņinieku 36.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 129. 16.06.1923.

PAGASTS Pēteris * 78. g. v. + 24.01.1916.
                Ogres dārznieks.
                Ropažu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 26. 26.01.1916.

PAGGE Anna Ģederta m. * + 29.01.1925.
                Aleksandra augstumu slimnīcas nodaļas vadītāja, masa.
                Ģertrūdes draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 24. 31.01.1925.

PAGRODS Jānis * 1900. + 10.07.1943. Austrumu frontē
                Bijušais Aviācijas pulka lidotājs kapteinis.
                18.05.1943. Jaunbebru kapos.
                                                               „Tēvija” # 164. 16.07.1943.

PAJA Emīlija dz. Anapu * 10.02.1886. + 16.02.1943.
                Namīpašniece Kalnciema 73, R.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 40. 17.02.1943.

PAKALNIŅŠ Andrejs * 76.g.v. + 27.12.1941.
                Smiltenes pareizticīgo draudzes mācītājs.
                Smiltenes kapos.
                                                                „Tēvija” # 154. 30.12.1941.

PAKALNS Kārlis * + 12.11.1943. Rēzeknē
                Rīgas latviešu strēlnieku pulka virsleitnants,
                Mag. oek. et. jur,
                Korporācijas Talavija filistrs,
                Daugavpils apgabaltiesas Rēzeknes iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis.
                28.11.1943. Strēlnieku kapos Rīgā.
                                                               „Tēvija” # 273. 20.11.1943.

PAKALNS Pēteris * + 18.03.1922.
                Bij. Rīgas politehnikuma stud. mech,
                Bij. Kurzemes inženieru rotas kapteinis.
                Grazdonas kapos; dz. Grazdonas pag., Brencenos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 66. 22.03.1922.

PAKLONS Aleksandrs * + 15.01.1943. Ludzā
                Stud. oec.,
                Ludzas apriņķa nodokļu inspektora palīgs.
                Sv. Jāzepa kapos R., Mežaparkā.
                                                               „Tēvija” 16. 20.01.1943.

PAKULS Augusts * + 04.01.1943.
                Siguldas Ķempju draudzes pērminderis.
                Siguldas kapos.
                                                               „Tēvija” # 4. 06.01.1943.

PAKULIS Indriķis * + 20.02.1942.
                Rēzeknes apriņķa II iecirkņa tautskolu inspektors.
                                                               „Tēvija” # 46. 24.02.1942.

PAKULS Jānis * + 16.10.1932.
                Drēbnieka amata meistars.
                Matīsa kapos Rīgā, dz. Ģertrūdes 80.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 239. 21.10.1932.

PAKULS Oskars Kārlis * 11.12.1887. + 01.02.1943.
                Atvaļinātais kapteinis.
                09.02.1943. Smiltenes kapos.
                                                               „Tēvija” # 33. 09.02.1943.

PALEJS Aleksandrs * 47.g.v. + 1931.
                Fotogrāfs.
                22.02.1931. Raiņa kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 42. 21.02.1931.

PALEJS Alfrēds * + 20.11.1922.
                Virsleitnants,
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris.
                Ģertrūdes draudzes kapos R.; dz. Aleksandra 158.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 263. 22.11.1922.

PALEJS Pēteris * + 15.09.1930.
                Tirgotājs.
                Miera draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 209. 16.09.1930.

PALENS Kārlis * + 11.09.1928.
                Daugavpils galvenās dzelzceļu darbnīcas  grāmatvedis.
                16.07.1928. Ramuļu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 206. 12.09.1928.

PALLE Kārlis Eduards * 38. g. v. + 18.06.1922.
                Provizors,
                Lettgalijas filistrs.
                Mārtiņa kapos R.; dz. Kurpnieku 1.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 134. 19.06.1922.

PALLO Jānis * + 09.1.1936.
                Mārupes mednieku biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Babītes vietējās mednieku biedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Mārupes kapos; Mārupes pagasta Ozolos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 236. 16.10.1936.

PALMBAHS Aleksandrs * + 27.11.1932.
                Rīgas pilsētas lombarda novērtētājs.
                01.12.1932. Lielajos kapos, dz. Maiznīcas ielā 12, Rīgā.
                                                               „Jaunākās Ziņas” #271. 30.11.1932.

PALMBAHS Emīlija * + 14.02.1942.
                Vecmāte.
                Lielajos kapos R.; dz. Tallinas 26-3.
                                                               „Tēvija” # 40. 17.02.1942.

PALMBAHS Reinholds Dāvja d. * + 08.10.1923.
                7. Siguldas kājnieku pulka leitnants.
                                                                “Latvijas Kareivis”# 231. 12.10.1923.

PALTJ Roberts * + 16.03.1933.
                Direktors rīkotājs A/S „L. W. Goegginger“.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 62. 17.03.1933.

PAMPE Kārlis + 21.01.1940.
                Rīgas Rūdolfa Blaumaņa 27. pamatskolas pārzinis.
                Vecdubultu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 18. 23.01.1940.

PAMPOVS Mārtiņš * 60. g. v. + 28.12.1939.
                Pilsētas ierēdnis,
                Latvijas muziķu biedrības biedrs.
                Matīsu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 295. 29.12.1939.

PANDERS Aleksandrs * + 05.02.1931.
                Vispārējās apdrošināšanas sabiedrības nelaimes gadījumos darbvedis.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 29. 06.02.1931.

PĀNS Emma Kornēlija dz. Freibergs * + 01.09.1931.
                Namīpašniece Dārtas 28, Rīgā.
                Torņakalna kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 197. 04.09.1931.

PĀNS Jānis * + 30.06.1937.
                Jelgavas vieglo ormaņu arodbiedrības biedrs.
                                                                „Zemgales Balss” # 144. 02.07.1937.

PANTALONS Pēteris * + 08.01.1931.
                Drogists.
                Skaistkalnes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 6. 09.01.1931.

PANTALONS Pēteris * 61. g. v. + 29.01.1945. Tukumā
                Daugavpils galveno dzelzceļa darbnīcu bij. biroja pārzinis.
                                                                “Tēvija” # 39. 15.02.1945.

PANTAURS Jānis * 30.09.1881. + 29.07.1936.
                Kuģu mehāniķis.
                Jāņu draudzes nodalījumā, Meža kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 169. 30.07.1936.

PANTEĻEJEVS Leonīds * 29.9.1911. + 11.03.1944.
                Policijas virsleitnants,
                Dzelzs Krusts II klases.
                16.03.1944. Pokrova kapos R.
                                                                „Tēvija” # 63. 15.03.1944.

PANTELOVIČS Vilis * + 05.05.1942.
                Klosteres pagasta pamatskolas pārzinis,
                Klosteres pagasta bijušais revīzijas komisijas loceklis,
                Klosteres pagasta bijušais sekretārs.
                                                               „Tēvija” # 105. 08.05.1942.
                                                               “Kurzemes Vārds” # 111. 15.05.1942.

PARIKAS Teodors * + 02.06.1925. Daugavpilī
                Veclaicenes lauksaimniecības fermas vadītājs,
                Ilūkstes apriņķa lauksaimniecības instruktors.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 122. 05.06.1925.

PĀRIŅŠ Konstantīns * + 07.05.1929.
                Tukuma slimo kases bijušais priekšsēdētājs.
                Tukuma pareizticīgo kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 104. 11.05.1929.

PARRE Kārlis * 77.g.v. + 26.08.1931.
                Bijušais stacijas priekšnieks,
                Latvijas pensionāru biedrības biedrs un bēru kases loceklis,
                Šreinbušas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības kārtībnieks.
                Lielajos kapos R, Doma draudzes nodalījumā; dz. Āgenskalna 6-3.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 191. 28.08.1931.

PĀRSTRAUTS Jānis * 29.08.1858. Dirbes muižā + 03.04.1929.
                Mācītājs emer.,
                Lettonijas dibinātājs un filistrs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 76. 06.04.1929.

PĀRUPS Krišjānis * 17.09.1863. Mežotnes pag. + 02.03.1939.
                Vidzemes savstarpīgās kredītbiedrības valdes locekļa kandidāts.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 51. 03.03.1939.

PASTALNIEKS Reinis * 54. g. v. + 16.08.1925.
                Krustpils rajona veterinārfeldšeris.
                20.08.1925. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 183. 20.08.1925.

PASTS Jēkabs * + 29.01.1945.
                Pērkones pagasta „Krēsliņu” māju īpašnieks.
                Krūmu kapos Pērkones pag.
                                                                “Tēvija” # 27. 01.02.1945.

PASVIKS Aleksandrs Nikolajs * + 06.03.1941.
                Tālbraucēju kapteinis.
                Pokrova kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 60. 09.03.1941.

PAŠKOVSKIS Aleksandrs * + 07.01.1941. Babītē
                Japāņu sūtniecības bijušais ierēdnis.
                24.07.1941. Piņķu draudzes brāļu kapos.
                                                                „Tēvija” # 77. 27.09.1941.

PAUČE Dāvids * 79.g.v. + 11.11.1943.
                Jelgavas namsaimnieks.
                Nikolaja kapos Jelgavā.
                                                               „Tēvija” # 267. 13.11.1943.

PAUKŠIS Kārlis * 30.11.1915. + 12.08.1943.
                Latviešu leģiona unteršturmfīrers,
                Kazdangas valsts ģimnāzijas absolvents.
                Kazdangas kapos.
                                                               „Tēvija” # 193. 19.08.1943.
                                                               “Kurzemes Vārds” # 188. 14.08.1943.

PAUKULS Ernests * + 07.02.1941.
                Profesors, Dr.
                Meža kapos R.; dz. Siguldas pr. 30.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 34. 08.02.1941.

PAUKULS Juliuss * + 11.11.1921. Peterpilī.
                Inženieris.
                Volova kapos Peterpilī.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 277. 06.12.1921.

PAULIŅŠ Alvils * 06.04.1860. + 26.01.1923.
                Amālijas 5 a namīpašnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 21. 27.01.1923.

PAULIŅŠ Jūlijs * + 08.02.1944.
                Bijušais grāmatrūpnieks Valkā.
                Torņakalna kapos.
                                                                “Tēvija” # 35. 11.02.1944.

PAULS Edgars * + 05.11.1942.
                Jāņa Rozes spiestuves iespiedējs,
                Vecais latviešu strēlnieks.
                15.11.1942. strēlnieku kapos R.
                                                               „Tēvija” # 264. 13.11.1942.

PAULSONS Augusts * + 05.08.1943.
                Bebru pagasta Plepju māju īpašnieks.
                Zutēņu kapos.
                                                               „Tēvija” # 185. 10.08.1943.

PAVASARS Eduards * 24.02.1861. + 11.10.1931.
                Valmieras iecirkņa prāvests,
                Valmieras valsts ģimnāzijas skolotājs.
                Valmieras kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 229. 12.10.1931.

PAVĒNIS Jānis * 77.g.v. + 16.11.1943.
                Jaunpils pagasta Pavēnu māju īpašnieks.
                                                               „Tēvija” # 275. 23.11.1943.

PAVLOVS Merceda * 21.g.v. + 03.07.1931.
                Lielgaida.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 145. 06.07.1931.

PAULOVSKIS Kristiāns * + 27.12.1924.
                Tālbraucēju kapteinis,
                Rīgas ostas valdes darbinieks,
                Tvaikoņa „Inženieris“ kapteinis.
                Katrīnas kapos Garozas pag., dz. Garozas pag. „Vareļos“.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 296. 31.12.1924.

PAVLOVSKIS Vasilijs * 16.04.1872. + 16.08.1942. Rīgas Jūrmalā
                Goda tiesnesis.
                19.08.1942. Pokrova kapos R.
                                                               „Tēvija” # 190. 19.08.1942.

PAUKŠENS Ernests * 30.12.1935.
               Zemkopības departamenta vecākais grāmatvedis.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 2. 03.01.1936.

PAULS Antons Andžs * + 19.03.1939.
                Mag. pharm.,
                Rīgas tirgotāju biedrības biedrs,
                Latvijas farmaceitu biedrības biedrs,
                Lāčplēša aptiekas īpašnieks.
                Pokrova kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 64. 20.03.1939.

PAULS Pēteris * 31.03.1875. + 28.08.1939.
                Krājaizdevu sabiedrības „Dzelzceļnieks“ valdes loceklis,
                Palīdzības biedrības „Pasts“ biedrs,
                Vecāķu Jūrmalas meliorācijas biedrības valdes loceklis,
                Vecāķu Jūrmalas labierīcības biedrības valdes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 195. 30.08.1939.

PAUĻUKS Jānis * 24.11.1865. + 21.06.1937.
                Dr. ing. h. c.,
                Latvijas dzelzceļnieku biedrības goda biedrs,
                Selonijas filistrs,
                Doma baznīcas latviešu draudzes padomes loceklis,
                Jaunbūvējamo dzelzceļu būves bij. padomes loceklis,
                Satiksmes bij. ministrs,
                Latviešu savstarpējās apdrošināšanas biedrības Uzraugu komitejas
                                priekšsēdētājs,
                Rīgas lLtviešu biedrības runas vīrs,
                Latviešu akciju bankas valdes loceklis.
                Meža kapos R.
                                                                „Brīvā zeme” # 137. 22.06.1937.

PAUŽE Jānis * 08.06.1884. + 04.08.1935.
               Rīgas muitnīcas noliktavas pārzinis.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #175. 06.08.1935.

PAUŽE Kārlis  * 22.09.1876. + 11.01.1937.
                Valsts kontroles bij. vecākais revidents.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 9. 13.01.1937.

PAVĀRS Kārlis * 10.09.1885. Vecpiebalgas pag. + 22.03.1941.
                N daļas kapteinis.
                Meža kapos R., Jāņa draudzes nodalījumā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 73. 25.03.1941.

PAVARS Paulis * 20. g. v. + 31.05.1920.
                Kara ierēdnis.
                03.06.1920. Gertrūdes draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 123. 02.06.1920.

PAVASARA Līna * 50. g. v. + 23.10.1924.
                Rīgas Jūrmalas ugunsdzēsēju biedrības biedrene veicinātāja.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 244. 25.10.1924.

PAVLOVS Vjačeslavs * + 30.04.1931.
                Latvijas bankas darbinieks,
                Latvijas bankas darbinieku pašpalīdzības biedrības biedrs.
                Torņakalna pareizticīgo kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 96. 02.05.1931.

PAVLOVSKIS Mārtiņš * 12.11.1867. + 14.05.1936.
                Jelgavas Sv. Annas draudzes padomes loceklis,
                Mejenieku cukurbiešu audzētāju biedrības valdes loceklis,
                Meliorācijas sabiedrības „Mejenieks” valdes loceklis,
                Ozolnieku pagasta Mesku māju īpašnieks.
                Zandera kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 110. 16.05.1936.

PAVŠS Alberts * + 29.08.1930.
                Nodokļu departamenta akcīzes nodaļas darbvedis.
                Ziepniekkalna kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 195. 30.08.1930.

PAVULĀNS Eduards + 14.01.1940.
                Rēzeknes namsaimnieku biedrības priekšnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 12. 16.01.1940.

PAVUĻIŅŠ Spricis * + 20.10.1926.
                Vecpiebalgas pagasta „Vec Kāķu“ māju saimnieks.
                Vecpiebalgas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 249. 04.11.1926.

PĒČS Mārcis * + 03.09.1936.
                Jonatāna biedrības valdes loceklis,
                Jonatāna krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 201. 05.06.1936.

PEDRAUDZES Augusts * 24.10.1883. Cirgaļu pag. + 28.02.1944.
                Latvijas lauksaimniecības savienības Kandavas pilsētas vadītājs.
                Kandavas kapos.
                                                                “Tēvija” # 54. 04.03.1944.

PEIČS Kārlis * + 26.11.1931.
                Rīgas pilsētas Apgādības nodaļas darbinieks,
                Nespējnieku patversmes Ģimnastīkas ielā 1. pārzinis.
                Meža kapos R.; dz Ģimnastīkas 1.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 265. 25.11.1931.

PEINS Gustavs * 1877. + 22.08.1939.
                Pirmā Rīgas mūzikas institūta direktors no 1910. gadā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 192. 26.08.1939.

PEISE Eduards * 51.g.v. + 18.08.1931.
                Dobeles saviesīgās biedrības dibinātājs un bijušais priekšnieks,
                Sīpeles pagasta revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Sīpeles pagasta „Lejas Strazdu” māju īpašnieks.
                Bērzes kapos,
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 182. 18.08.1931.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 185. 21.08.1931.

PEĶELIS Donats * 09.03.1917. Viļānu pag. + 07.03.1944. Austrumu frontē
                Mēmeles pagasta tautskolas skolotājs,
                Unteršarfīrers.
                Varoņu kapos Austrumu frontē.
                                                                „Tēvija” # 149. 28.06.1944.

PĒKŠĒNS Kārlis * 78.g.v. + 15.12.1942.
                Maģistrs,
                Kroņa Auces aptiekārs.
                Jāņa kapos Jelgavā.
                                                               „Tēvija” # 292. 16.12.1942.

PĒKŠENS Konstantīns Krišjāņa d. * 24.02.1859. Mazsalacas pag.
                                + 23.08.1928. Kisingenā, Vācijā.
                Arhitekts inženieris,
                Latvijas hipotēku bankas padomes priekšsēdētājs,
                Latvijas Sarkanā Krusta arhitekts,
                Firmas „K. Pēkšens” līdzīpašnieks.
                28.07.1928. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 142. 29.06.1928.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 166. 27.07.1928.

PELĒCIS Andrejs * 71.g.v. + 05.03.1937.
                Mālupes pagasta Ciršu māju īpašnieks.
                                                                „Brīvā Zeme” # 55. 09.03.1937.

PELEDA Jānis * + 1930.
                Ķīšu Juglas zvejnieku biedrības bijušais valdes priekšnieks un dibinātājs.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 87. 15.04.1930.

PELCBERGS Arturs * + 28.05.1928.
               Lielvārdes pagasta Kaibalas pamatskolas pārzinis.
               02.06.1935. Lelvārdes kapos.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #122. 01.06.1935.

PELCS Vera * + 26.11.1925.
                Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības agronome,
                Priekuļu lauksaimniecības izmēģinājumu selekcijas stacijas darbiniece.
                                                “Jaunākās Ziņas” # 268. 28.11.1925.

PELEKS Jānis * 74. g. v. + 11.08.1924.
                Āraižu draudzes skolotājs un ērģelnieks,
                Āraižu vecajos kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 181. 13.08.1924.

PELENS Otto Jānis * + 19.10.1937.
                Virs konduktors Bauskā,
                Dzelzceļnieku biedrības Jelgavas nodaļas biedrs.
                Bauskas kapos.
                                                                „Zemgales Balss” # 240. 22.10.1937.

PELĪTS Kārlis * + 29.10.1936.
                Rīgas latviešu strēlnieku pulka virsleitnants,
                Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris.
                Brāļu kapos, strēlnieku nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 250. 03.11.1936.
                                                                “Latvijas Kareivis”# 251. 04.11.1936.

PELTMANIS Jānis * 09.12.1860. + 14.07.1943.
                Naukšēnu pagasta Žīguru māju īpašnieks.
                Skudrītes kapos.
                                                               „Tēvija” # 164. 16.07.1943.

PELTMANIS Pēteris * + 10.06.1924.
                Netiešo nodokļu un valsts monopolu departamenta linu nodaļas
                                Rēzeknes punkta vadītājs,
                Latvijas linu tirdzniecības speciālistu biedrības dibinātājs,
                Rīgas ostas ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 133. 16.06.1924.

PELUDE Artūrs * 05.12.1907. + 11.05.1942. Kuldīgā
                Cand. jur.,
                Korporācijas „Philjronia’s” filistrs.
                Kuldīgas baptistu kapos.
                                                               „Tēvija” # 110. 14.05.1942.
                                                               “Kurzemes Vārds” # 111. 15.05.1942.

PEMELERS Nikolajs * 18.07.1880. + 29.07.1939.
                Virvju vijēju amata meistars.
                Dz. Misas 8a, R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 169. 31.07.1939.

PENCIS Līze dz. Treide * + 23.08.1942.
                Namīpašniece Apšu 32, Liepājā.
                Līves kapos.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 195. 25.08.1942.

PEŅĢEROTS Kārlis * 03.03.1877. + 10.02.1943.
                Vecākais mērnieks.
                14.02.1943. Pokrova kapos. R.
                                                               „Tēvija” # 37. 13.02.1943.

PEŅĢEROTS Visvaldis * 05.04.1877. + 01.06.1938.
                Inženieris ķīmiķis,
                Mākslas vēsturnieks un kritiķis,
                Ilustrēta Žurnāla redakcijas loceklis,
                Galvas pilsētas Rīgas vēsturiskā muzeja darbinieks,
                Pieminekļu valdes loceklis.
                                                                „Brīvā Zeme” # 124. 03.06.1938.

PEŅĢEROTS SVEŠAIS Jānis * 13.07.1863. Kokneses pag. + 25.11.1932. Kokneses pag.
                Dārzkopības rakstnieks,
                Latvijas dārzkopības biedrības dibinātājs.
                30.11.1932. Kokneses Ūziņu kapos, dz. Atcerēs, Kokneses pagastā.
                                                               „Jaunākās Ziņas” #267. 25.11.1932.

PENKA Otto * + 29.06.1941.
                Lidotājs virsleitnants.
                07.07.1941. meža kapos R.
                                                                „Tēvija” # 6. 07.07.1941.

PENKE Harijs * 11.10.1910. + 25.02.1942.
                Alusdarītavas Kymmel darbinieks.
                Lielajos kapos R.
                                                               „Tēvija” # 55. 07.03.1942.

PEPKE Jūlijs * + 07.08.1939.
                Mūziķis,
                Latvijas muziķu biedrības biedrs.
                Jēkaba kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 177. 09.08.1939.

PERDAVS Žanis * 19.09.1917. + 20.04.1943. Austrumu frontē
                Leģiona unteršarfīrers,
                Dzelzs krusta kavalieris.
                                                               „Tēvija” # 103. 04.05.1943.

PEREŠS Jānis * 13.06.1862. + 11.03.1942.
                Daiļkrāsotājs.
                Lielajos kapos R., Ģertrūdes draudzes nodalījumā.
                                                               „Tēvija” # 66. 20.03.1942.

PĒRKONS Ansis * + 02.02.1938.
                Jaunpagasta krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Virbu ev. lut. draudzes padomes loceklis.
                                                                „Brīvā Zeme” # 33. 10.02.1938.

PĒRKONS Jēkabs * + 30.11.1927. Liepājā
                Liepājas I vidusskolas direktors.
                04.12.1927. Annas kapos Babītes pagastā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 272. 02.12.1927.

PĒRKONS Kārlis * + 21.05.1940.
                Viskaļu pagasta valdes un tiesas loceklis,
                Viskaļu aizsargu nodaļas aizsargs,
                Viskaļu lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Viskaļu savstarpējās apdrošināšanas biedrības biedrs,
                Viskaļu lopkopības pārraudzības biedrības biedrs.
                                                               «Brīvā Zeme” # 112. 22.05.1940.

PERLBAHS Olga * 18.08.1866. + 04.09.1930.
                Diakonise.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 201. 06.09.1930.

PERLBAHS Pēteris * 78.g.v. + 26.02.1943.
                Dr.
                Meža kapos Jēzus draudzes nodalījumā, dz. Siguldas pr. 60.
                                                               „Tēvija” # 48. 26.02.1943.

PERLBAHS Voldemārs * 64.g.v. + 16.06.1942.
                Bijušais Valsts apdrošināšanas uzņēmuma direktors,
                Atdzimšanas ev. lut. draudzes pirmais baznīcas priekšnieks.
                Meža kapos; dz. Latgales 238.
                                                               „Tēvija” # 140. 19.06.1942.
                                                               „Tēvija” # 141. 20.06.1942.

PERSIKE ROZENFELDS Tonija * + 11.08.1943. Berlīnē
                Zobu ārste.
                                                               „Tēvija” # 201. 28.08.1943.

PERŠEVICS Jāzeps * + 21.11.1941.
                Ķeguma spēkstacijas ugunsdzēsēju priekšnieks.
                                                                „Tēvija” # 127. 26.11.1941.

PESLAKS Jāzeps * + 29.07.1941.
                I Spiestuves Augstspiedes nodaļas vadītājs.
                Miķeļa kapos R.
                                                                „Tēvija” # 28. 01.08.1941.

PEŠAKS Aleksandrs * + 14.04.1924.
                Valsts kontroles darbinieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 88. 15.04.1924.

PETERIS Krišs * 67. g. v. + 25.11.1942.
                Liepājas Lutera ev. lut. draudzes pērminderis.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 279. 01.12.1942.

PĒTERMANIS Erasts * + 13.01.1941.
                Miesnieks.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 16. 17.01.1941.

PETERMANS Ģederts * 27.09.1853. + 22.04.1933.
                Namīpašnieks Vārnu ielā 6 ,
                Jonatana biedrības un krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Latvijas amatnieku krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Ziemeļu palīdzības biedrības revidents,
                Krājaizdevu sabiedrības Zieds revīzijas komisijas loceklis,,
                Rīgas pilsētas savstarpīgās kredītsabiedrības revīzijas komisijas loceklis.
                24.04.1933. Meža kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 91. 25.04.1933.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 90. 24.04.1933.

PĒTERSONS Aleksandrs * 18.03.1867. Liepājā + 16.12.1931.
                Senators,
                Latvijas tiesnešu biedrības biedrs,
                Korporācijas Fraternita Lettica filistrs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 284. 17.12.1931.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 285. 18.12.1931.

PĒTERSONS Aleksandrs * 01.06.1878. Nurmuižas pag. + 25.11.1943.
                Mežu un kokrūpniecības galvenās direkcijas Personāla daļas priekšnieks.
                Braslas kapos R.
                                                               „Tēvija” # 279. 27.11.1943.

PĒTERSONS Antons * 23. g. v. + 23.05.1917.
                Fotogrāfs.
                Ev. lut kapos Valkā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 128. 25.05.1917.

PĒTERSONS Arvīds * + 28.04.1937.
                Kuģa „Everitas” inženieris mehāniķis.
                Genova kapos Itālijā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 97. 01.05.1937.

PĒTERSONS Augusts * + 14.10.1921.
                Bij. virsleitnants.
                Lielajos kapos; dz. Antonijas 16a.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 235. 15.10.1921.

PĒTERSONS Augusts * + 24.0.1924. Berlīnē
                Latvijas veterinārārstu biedrības priekšnieks,
                LU veterinārmedicīnas fakultātes docents,
                Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības padomes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 169. 29.07.1924.

PĒTERSONS Augusts * + 04.02.1927.
                Valmieras tirgotājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 31. 09.02.1927.

PĒTERSONS Augusts * + 09.12.1943.
                Latviešu policijas vienību virsleitnants,
                Rēzeknes apriņķa policijas II iecirkņa priekšnieka palīgs.
                10.12.1943. Pļaviņu kapos.
                                                               „Tēvija” # 299. 21.12.1943.

PĒTERSONS Eduards * + 02.05.1929.
                Tālbraucēju kapteinis.
                Meža kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 98. 03.05.1929.

PĒTERSONS Ernsts * 03.04.1877. + 19.12.1935.
                Zvērināts advokāts.
                Lettonijas filistrs.
                22.12.1935. Meža kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #291. 21.12.1935.

PĒTERSONS Fricis Jāņa d. * 38. g. v. + 09.09.1926.
                Būvuzņēmējs,
                Cementrūpniecības A/S „Maruška valdes loceklis.
                Meža kapos R.; dz. Lāčplēša 80.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 200. 08.09.1926

PĒTERSONS Fricis * + 11.01.1939.
                Rīgas namīpašnieku, amatnieku un tirgotāju krājaizdevu
                                sabiedrības valdes priekšsēdētājs.
                Namsaimnieks Sermuliņu # 5 un Ropažu # 15.
                Meža kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 10. 13.01.1939.

PĒTERSONS Gotlībs * + 17.08.1926.
                Kundziņsalas labierīcības biedrības dibinātājs.
                Trīsvienības kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 183. 19.08.1926.

PĒTERSONS Harijs * 24.10.1916. + 14.02.1944. Austrumu frontē
                Unteršturmfīrers.
                Varoņu kapos Austrumu frontē.
                                                                „Tēvija” # 96. 25.04.1944.

PĒTERSONS Jānis * + 11.10.1931.
                Galvenā pasta atsaiņošanas nodaļas vadītājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 229. 12.10.1931.

PĒTERSONS Jānis * 74. g. v. + 04.12.1936.
                Limbažu saviesīgas biedrības bibliotekārs.
                Limbažu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 277. 05.12.1936.

PĒTERSONS Jānis * 04.08.1910. Šķībes pag. + 03.07.1941. Gauru pag.
                Bijušais Ceļu II rajona inženieris un šoferis.
                01.11.1942. pārapbedīts Annas kapos Jelgavā.
                                                               „Tēvija” # 250. 28.10.1942.

PĒTERSONS Jānis * 22.02.1867. + 16.10.1942.
                Straupes ev. lut. draudzes pērminderis.
                Daibes kapos; dz. Kūduma pag. Jānītēnos.
                                                               „Tēvija” # 246. 23.10.1942.

PĒTERSONS Jānis * 20.11.1895. Cēsu pag. + 22.12.1943. Rīgā
                Veterināras medicīnas fakultātes sekretārs un klīnikas vadītājs,
                Veterinārārstu biedrības biedrs,
                Korporācijas Latvija filistrs.
                Āraišu kapos.
                                                               „Tēvija” # 302. 24.12.1943.

PĒTERSONS Jānis * 06.05.1919. Viskaļu pag. + 16.10.1944. frontē
                Grenadieru 19. divīzija šturmmans,
                Dzelzs Krusta kavalieris.
                                                                “Tēvija” # 60. 10.03.1945.

PĒTERSONS Jūlija dz. Klēģers * + 25.07.1932.
                Cēsu pagasta Maz Ruku māju īpašniece.
                Araišu kapos.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 166. 28.07.1932.

PĒTERSONS Jūlijs * 30.03.1865. + 24.11.1936.
                Zaļenieku pagasta Klijēnu māju īpašnieks.
                2911.1936. Glūdas kapos.
                                                                „Zemgales Balss” # 268. 24.11.1936.

PĒTERSONS Kārlis * + 26.06.1922.
                Rīgas maizes cepēju arodnieciskās biedrības biedrs.
                Braslas kapos R.; dz. Romanova 33.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 139. 28.06.1922.

PĒTERSONS Kārlis * + 20.11.1932.
                Salaspils Stopiņu krājaizdevu sabiedrības dibinātājs un valdes loceklis.
                                                               „Jaunākās Ziņas” #268. 26.11.1932.

PĒTERSONS Kārlis * 77.g.v. + 11.02.1943.
                Cēsu pagasta Muzruku māju īpašnieks.
                Āraišu kapos.
                                                               „Tēvija” # 39. 16.02.1943.

PĒTERSONS Kaspars * 64. g. v. + 19.03.1927.
                Slokas virsmežniecības mežsargs.
                Pilsētas kapos Slokā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 67. 24.03.1927.

PĒTERSONS Konrāds * 11.06.1864. + 31.10.1926.
                Firmas „Jul. Huebner“  īpašnieks.
                Mārtiņa kapos R.; dz. Palasta 3-12.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 247. 02.11.1926.

PĒTERSONS Krišjānis * 11.01.1885. + 16.12.1943.
                Privātadvokāts.
                Lejas kapos Cēsīs.
                                                               „Tēvija” # 299. 21.12.1943.

PĒTERSONS Marija * + 13.11.1925.
                Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības rokdarbu skolotāja.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 260. 19.11.1925.

PĒTERSONS Mārtiņš * + 10.10.1942.
                Latvijas dzelzceļu I mašīnu iecirkņa materiālu noliktavas tehniķis,
                Rīgas BUB, dib. 1865. III nodaļas komandiera palīgs.
                Matīsa kapos R.
                                                               „Tēvija” # 239. 15.10.1942.

PĒTERSONS Matīss * + 13.09.1923.
                Doles Ķekavas zvejnieku sabiedrības „Daugava“ biedrs,
                Rīgas ostas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 207. 18.09.1923.

PĒTERSONS Nikolajs * + 16.10.1930.
                Pilsētas gāzes iestādes meistars,
                Rīgas meistaru palīdzības biedrības biedrs,
                Namīpašnieks Lienes 25 un Pērnavas 24.
                Jēzus draudzes kapos R.; dz. Lienes 15-18.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 237. 18.10.1930.

PĒTERSONS Oskars * 81. g. v. + 15.02.1941.
                Dauguļu pagasta „Ozolu“ māju saimnieks.
                24.02.1941. Dauguļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 44. 19.02.1941.

PĒTERSONS Otto * + 14.01.1941.
                Pensionēts muitas ierēdnis.
                Meža kapos R.; Ģertrūdes draudzes nodalījumā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 16. 17.01.1941.

PĒTERSONS Pēteris * + 21.11.1937.
                Rakstnieks un mākslinieks,
                Latvijas preses biedrības biedrs,
                Neatkarīgo mākslinieku vienības biedrs,
                Rīgas pilsētas I ģimnāzijas skolotājs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 265. 22.11.1937.

PETERSTOĶIS Kārlis * 52. g. v. + 21.01.1927.
                Bērzmuižas pamatskolas pārzinis.
                Bērzu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 18. 24.01.1927.

PETRAMS Jānis * + 29.05.1942.
                Darba rīku fabrikas „Metāls” direktors,
                Liepājas Lutera ev. lut. draudzes padomes priekšsēdētāja vietnieks,
                Namīpašnieks Liepājā.
                Vecos kapos Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 123. 30.05.1942.

PETRĒVICS Andrejs * + 04.07.1939.
                Zvērināts advokāts.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 148. 06.07.1939.

PETRIŅŠ Jānis Indriķa d. * + 28.12.1924.
                Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrības biedrs.
                Braslas kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 2. 03.01.1925.

PETROVIČS Ansis * +07.02.1942. Liepājā
                Skolotājs.
                Turlavas pagasta kapos.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 34. 10.02.1942.

PETROVS Dimitrijs * + 15.02.1941.
                Šoseju pārvaldes būvinženieris.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 44. 19.02.1941.

PETROVS Gothards * + 05.09.1928.
                Latvijas bankas darbinieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 203. 08.09.1928.

PETROVS Kārlis * + 02.12.1937.
                Vairoga mūrnieks.
                Ģertrūdes kapos R.; dz. Laboratorijas 11-13.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 275. 03.12.1937.

PETROVSKIS Kārlis * 71. g. v. + 15.02.1943. Vismarā, Vācijā
                Atslēdznieka amata meistars.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 52. 03.03.1943.

PETROVSKIS Matīss * + 21.10.1927.
                Rīgas muitas darbinieks.
                Ģertrūdes draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 240. 24.10.1927.

PETTAKS Ernests * + 02.05.1930.
                Muitas arteļa biedrs.
                Lielajos kapos, Ģertrūdes draudzes nodalījumā, dz. Maskavas 74.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 99. 05.05.1930.

PFLAUMS Krišjānis * 74. g. v. + 07.12.1922.
                Ebeļmuižas 3. nama īpašnieks.
                Ziepniekkalna kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 282. 14.12.1922.

PIBRANČS Kārlis * + 28.03.1944.
                Sabiedrības Upju kuģniecība Latvijā inženieris
                02.04.1944. Mārtiņa kapos R.
                                                                „Tēvija” # 75. 29.03.1944.

PICHLAKS Jānis * + 26.03.1932.
                Rīgas pilsētas veselības nodaļas sanitāra transporta pārzinis.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 70. 31.03.1932.

PĪČS Oto * 19.05.1863. + 06.01.1940.
                Galvaspilsētas Rīgas pensionēts ierēdnis.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 9. 12.01.1940.

PIEBERGS Johans *15.07.1902. +04.12.1932.
                Fotogrāfs.
                11.12.1932. Braslas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 277. 07.12.1932.

PIEGĀZIS Pauls * 29.05.1875. + 26.08.1942.
                Jumpravas pagasta bijušais valdes un padomes loceklis,
                Jumpravas pagasta Piegāzes māju īpašnieks.
                                                               „Tēvija” # 198. 28.08.1942.
                                                              „Tēvija” # 199. 29.08.1942.

PIKANS Voldemārs * 40.g.v. + 01.05.1929.
                Miesnieks Mārcienā.
                04.03.1929. Sausnejas kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 98. 03.05.1929.

PIKĀNS Vilis * + 28.06.1941. Centrālcietumā
                Cand. Oec.
                06.07.1941. Meža kapos R.
                                                                „Tēvija” # 8. 09.07.1941.

PIKŠENS Tenis * 78.g.v. + 07.07.1940.
                Svētciema piensaimnieku sabiedrības biedrs,
                Svētciema savstarpējās apdrošināšanas biedrības biedrs,
                Svētciema patērētāju biedrības biedrs,
                Svētciema lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Svētciema lauksaimniecības pārraudzības biedrības biedrs,
                Svētciema mašīnu koplietošanas biedrības biedrs,
                Svētciema pagasta Ķuļļu māju īpašnieks.
                Kuiņules kapos.
                                                               „Brīvā Zeme” # 151. 08.07.1940.

PIKURS Jānis Roberts * + 13.11.1930.
                Dzērbenes 6. kl. pamatskolas skolotājs.
                Jaunos kapos Dzērbenē.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 261. 17.11. 1930.

PILANDERS Dāvids * + 24.06.1928.
                Valmieras tirgotājs.
                Valmieras kapos; dz. Dārza 1, Valmierā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 138. 25.06.1928.

PILATS Mārtiņš * + 10.03.1928. Viesītī
                Viesītes miesta bij. domes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 603 17.03.1928.

PILIKOPS Pēteris * 75.g.v. + 14.03.1940.
                Lielstraupes pagasta Draņķu māju īpašnieks.
                Zanderu kapos.
                                                               „Brīvā Zeme” # 66. 20.03.1940.

PILIPS Andrejs * 73. G. v. + 24.01.1944.
                Kosas pag. „Jaunzemju” māju īpašnieks.
                Kosas pag. Pareizticīgo kapos.
                                                                “Tēvija” # 25. 31.01.1944.

PILKA Andrejs * 80.g.v. + 06.04.1938.
                Ceraukstes pagasta Pīrāgu mājas īpašnieks.
                Podiņu kapos Ceraukstes pagastā.
                                                                „Brīvā Zeme” # 82. 09.04.1938.

PILSĀTNIEKS Arvēds * 05.06.1879. Kokneses pag. + 12.08.1930.
                Inženieris tehnologs,
                Pirmā Latvijas apdrošināšanas transporta A/S direktors rīkotājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 181. 14.08.1930.

PILSKALNS Alberts Kārļa d. * 23. g. v. + 16.07.1923.
                Apsardzības ministrijas tipogrāfijas burtlicis.
                                                                “Latvijas Kareivis”# 156. 18.07.1923.

PĪLUPS Fricis * + 15.06.1931. R.
                Bijušais skolotājs,
                Latvijas pensionāru biedrības biedrs un bēru fonda dalībnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 133. 18.06.1931.

PILUPS Marija * + 04.04.1937.
                Elejas pagasta skolotāja.
                11.04.1937. Vecauces  Lāčkalna kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 78. 09.04.1937.

PINCERS Voldemārs * + 01.07.1941. Litenes nometnē
                Pulkvedis leitnants.
                                                                „Tēvija” # 13. 15.07.1941.

PINKULIS Visvaldis * + 24.12.1941.
                Kadets,
                Stud. jur.,
                Korporācijas Fraternitas Lettica kamiltonis,
                Rīgas kārtības dienesta kārtības sargs.
                                                                „Tēvija” # 154. 30.12.1941.

PINNE Krišjānis * 11.07.1850. Skujene + 02.06.1924. Cēsīs
                Linu tirgotājs.
                05.06.1924. Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 128. 07.06.1924.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 27. 04.02.1927.

PINTANS Dominiks * + 26.03.1944. Austrumu frontē
                Latviešu leģiona oberštrurmfīrers.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 145. 23.06.1944.

PĪPASTS Pēteris * + 27.11.1928.
                Zaubes pagasta Jaunsārteņu māju īpašnieks.
                Nītaures kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 276. 04.12.1928.

PĪPIŅŠ Biruta * + 30.01.1942.
                Mag. Jur.,
                Zvērināta advokāta palīdze,
                Latvijas bankas Centrālās nodaļas Tieslietu daļas darbiniece,
                Latvijas kredītbankas bijusi darbiniece.
                Meža kapos Rīgā.
                                                               „Tēvija” # 27. 02.02.1942.
                                                               „Tēvija” # 28. 03.02.1942.

PĪPIŅŠ Ermanis * 14.05.1872. + 02.02.1927.
                Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības biedrs,
                Latvijas amatnieku krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētājs,
                „Pīpiņa un Upmaņa“ spiestuves līdzīpašnieks,
                Literātu biedrības „Domas“ dibinātājs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 27. 04.02.1927.

PĪRĀGS Lūcija dz. Āboltiņš * 18.10.1869. + 11.10.1942. Dobbertina pie Meklenburgas.
                Matīsa # 89 namīpašniece Rīgā.
                                                               „Tēvija” # 249. 27.10.1942.

PĪRĀGS Kārlis * + 26.11.1931.
                Rīgas pilsētas darbinieku biedrības padomes loceklis,
                Rīgas pilsētas Sociālās apgādības nodaļas III Kūrātorijas pārzinis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 268. 28.11.1931.

PĪRĀGS Roberts *04.03.1851. + 18.05.1928.
                Bij. Rīgas pilsētas ierēdnis.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 113. 22.05.1928.

PIRANGS Bruno * + 01.11.1926.
                Rīgas pilsētas uzņēmumu nodaļas virs kasieris.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 249. 04.11.1926.

PIRANGS Nikolajs * + 24.11.1927. Drēzdenē
                Inženieris tehnologs,
                Tirdzniecības nama „Brāļi Popovi” ģenerālpilnvarnieks.
                06.12.1927. Vecticībnieku kapos R., Kalnu ielā; dz. Popova 8.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 267. 26.11.1927.

PĪRS Kārlis * 26.07.1880. + 08.08.1942.
                Pensionēts pilsētas darbinieks.
                Meža lapos R., Jāņa draudzes nodalījumā.
                                                               „Tēvija” # 184. 12.08.1942.

PIRVICS Nikolajs * + 18.04.1930.
                AEV darbinieks.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 90. 23.04.1930.

PISČIKOVS Leonīds * 63.g..v + 14.06.1931.
                Miesnieks,
                Slokas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs un
                                kārtībnieku komandiera palīgs.
                Slokas pareizticīgo kapos; dz. Kalēju 7, Slokā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 131. 16.06.1931.

PITKE Valfrīds * 1890. + 21.06.1942. Ķemeros
                Ķemeru sēravotu iestādes mehānisko ierīču vadītājs,
                Ķemeru brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks.
                Ķemeru Jaunajos kapos.
                                                               „Tēvija” # 127. 04.06.1942.

PIZIKS Žanis * 13.06.1903. + 13.01.1944. Austrumu frontē
                Latviešu policijas vienības leitnants.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 33. 09.02.1944.
                                                                “Tēvija” # 36. 12.02.1944.

PLAISKA Jānis Anša d. * 73. g. v. + 28.09.1925.
                Sv. Jāņa baznīcas pērminderis.
                Torņakalna kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 221. 02.10.1925.

PLAKANS Krišjānis *25.05.1874. + 21.05.1927.
                Namīpašnieks Ģertrūdes ielā # 113.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 115. 24.05.1927.

PLĀKE Eduards * + 01.02.1928.
                Maiznieks.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 27. 03.02.1928.

PLĀKIS Andrejs * + 18.09.1931.
                Rīgas biržas bankas ierēdnis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 211. 21.09.1931.

PLĀKIS Francis * + 31.01.1928.
                Rīgas pilsētas tvaikoņu satiksmes mašīnmeistars
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 28. 04.02.1928.

                                                               

PLATAIS Heinrihs * + 10.03.1926.
                Alusdarītavas A/S „Tanheizers“ mašīnu meistars.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 57. 12.03.1926.

PLATAISKALNS Eduards * 21.09.1892. + 14.02.1940.
                Tirdzniecības un rūpniecības P/S „Kara invalids“ direktors un valdes loceklis,
                Krājaizdevu sabiedrības „Kara invalids“ dibinātājs un valdes priekšsēdētājs.
                Meža kapos R., Jēzus draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 38. 16.02.1940.

PLĀTNIEKS Aleksandrs * + 01.06.1943.
                Gramzdas piensaimnieku sabiedrības Kalētu krejotavas vadītājs.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 130. 05.06.1943.

PLATO Voldemārs * 31. g. v. + 07.03.1939.
                Jelgavas cukurfabrikas asistents.
                Meža kapos R., Ģertrūdes draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 56. 09.03.1939.

PLATOVS Nikolajs * + 30.04.1942.
                Ceļu inženieris.
                Torņakalna pareizticīgo kapos R.
                                                               „Tēvija” # 101. 04.05.1942.

PLĀTS Jānis * + 17.11.1924.
                Dr.,
                Lettonia’s filistrs,
                Miera draudzes baznīcas padomes loceklis.
                Jāņa draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 263. 19.11.1924.

PLĀTS Kārlis * + 09.10.1937. Cīrihē, Šveicē
                Rīgas Biržas komitejas loceklis.
                                                                „Brīvā Zeme” # 232. 13.10.1937.

PLATUPS Fricis * + 10.01.1933. Sidgundas pag.
                Rīkteres un apkārtnes biškopības biedrības valdes loceklis.
                Suntažu kapos; dz. Sidgundas pag., „Kardes“.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 9. 12.01.1933.

PLAUCIŅŠ Krišjānis * 64. g. v. + 04.12.1924. Cēsīs
                Būvuzņēmējs.
                Lejas kapos Cēsīs; dz. Pļavas 4, Cēsīs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 277. 05.12.1924.

PLAUDE Aleksandrs * 26.10.1896. + 09.02.1942.
                Dzelzceļu signalizācijas un sakaru I iecirkņa priekšnieks,
                Latvijas dzelzceļu biedrības „Sports’ biedrs,
                Krājaizdevu sabiedrība „Dzelzceļnieks’ biedrs.
                Torņakalna pareizticīgo kapos.
                                                               „Tēvija” # 37. 13.02.1943.

PLAUDE Mārtiņš * + 08.10.1937.
                Saldus pagasta revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
                                                                „Brīvā Zeme”” # 230. 11.10.1937.

PLAUDE Pēteris Andža d. * + 08.12.1922. Ārlavas fabrikā
                Baltijas tirdzniecības un rūpniecības sabiedrības biedrs.
                Pokrova kapos R.; dz. Ģertrūdes 103.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 280. 12.12.1922.

PĻAVINSKIS Olga * + 05.04.1939.
                Rīgas pilētas sabiedriskās palīdzības komitejas biroja darbiniece.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 79. 05.04.1939.

PĻAVIŅŠ Augusts * + 24.01.1940.
                Liepājas drāšu fabrikas virs meistars.
                                                                „Brīvā Zeme” # 20. 25.01.1940.

PĻAVINSKIS Pauls * 26.03.1895. Jēkabmiestā + 05.09.1930.
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris,
                Aizsargu organizācijas Nopelna Krusta kavalieris,
                Jēkabpils aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Jēkabpils Singera šujmašīnu veikala mehāniķis.
                                                                „Jēkabpils vēstnesis” # 37. 12.09.1930.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 201. 06.09.1930.

PĻAVIŅŠ Andrejs * 1862. + 14.12.1941.
                Ogresgala pagasta Lādiņu māju īpašnieks.
                Lielvārdes kapos.
                                                                Tēvija” # 144. 16.12.1941.

PĻAVIŅŠ Nikolajs * 11.12.1883. Aizputes pag. + 1943.
                Lejasciema pagasta Pļaviņu māju īpašnieks.
                21.03.1943. Lejasciema kapos.
                                                               „Tēvija” # 74. 27.03.1943.

PĻAVIŅŠ Pēteris * + 06.03.1924.
                Centrālas sabiedrības Konzums Valmieras nodaļas grāmatvedis.
                Valmieras kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 57. 08.03.1924.

PĻAVNIEKS Andrejs * 21.06.1870. + 27.03.1944.
                Latvijas pensionāru biedrības loceklis.
                Baložu kapos, dz. Olaines pag. Nogardienos.
                                                                „Tēvija” # 77. 31.03.1944.

PĻAVNIEKS Fricis * 71. g. v. + 08.09.1916. Jurjevā
                Kroņa Vircavas pag. Mazbutu muižas īpašnieks.
                Jāņa kapos Jurjevā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 254. 12.09.1916.

PĻAVNIEKS Jānis Jura d. * 82.g.v. + 15.01.1929.
                Jūras kuģa kapteinis.
                Katlakalna kapos; Krasta 7, Zaķusalā
                                                                „Jaunākās Ziņas”# 15. 18.01.1929.

PLECIS Ādolfs * 26.12.1883. v. s”Tēvija” + 04.11.1923.
                Rīgas Jūrmalas pārtikas un vīna veikala līdzīpašnieks,
                Rīgas Jūrmalas ugunsdzēsēju biedrības brandmeistars,
                Rīgas Jūrmalas krājaizdevu sabiedrības padomes priekšnieks.
                11.11.1923. Jaundubultu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 250. 08.11.1923.

PLECIS Jānis Jāņa d. * 23. g. v. + 28.01.1923.
                Salas pag. Geru māju saimnieks,
                Salas pagasta kuļmašīnas koplietošanas sabiedrības valdes loceklis.
                Jāņu draudzes kapos Salas pag.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 26. 02.02.1923.

PLĒSUMS Aleksandrs * 22.01.1894. + 07.04.1930. Rīgā
                Latvijas militārais pārstāvis Polijā un Rumānijā,
                Pulkvedis leitnants,
                Triju zvaigžņu ordeņa virsnieks.
                11.04.1930. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 79. 05.04.1930.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 82. 09.04.1930.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 73. 11.04.1930.

PLĒSUMS Kārlis * + 18.03.1930.
                Rīgas Galvenā pasta kantora Laikrakstu nodaļas vadītājs,
                Rīgas centrālā pasta kantora darbinieku krājaizdevu kases dibinātājs.
                Meža kapos R.; dz. Ārlavas 6.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 66. 21.03.1930.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 67. 22.03.1930.

PLICIS Augusts * 20.01.1871. + 29.09.1942.
                Dzērbenes pagasta kalna Andrēnu māju īpašnieks.
                Dzērbenes Jaunajos kapos.
                                                              „Tēvija” # 238. 14.10.1942.

PLIGAVKO Grigorijs * 53. g. v. + 05.12.1939.
                Pensionēts skolu priekšnieks.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 277. 06.12.1939.

PLIKAUSIS Voldemārs * 28.10.1908. + 21.10.1943.
                Kārzdabas piensaimnieku sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Kārzdabas pareizticīgo draudzes padomes loceklis,
                Meliorācijas sabiedrības Nesaule valdes priekšsēdētājs,
                Policijas palīgdienesta loceklis, aizsargs,
                Kārzdabas pagasta Ezernieku māju īpašnieks.
                                                               „Tēvija” # 251. 126.10.1943.

PLIKAUSS Teodors * 29.11.1888. + 09.11.1928.
                Neatkarīgo mākslinieku vienības biedrs.
                Cesvaines pagasta Ķinderu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 258. 13.11.1928.

PLIKŠE Andrejs * + 10.09.1941.
                Koku šķirotājs.
                Baltas baznīcas kapos.
                                                                „Tēvija” # 64. 12.09.1941.

PLIKŠE Krišjānis * 68.g.v. + 23.08.1932. Asaros
                Latvijas kuģniecības sabiedrības štauers,
                Kuģniecības sabiedrības „Brāļi Seeberg” štauer,
                Kuģniecības sabiedrības „P. Dannenberg” štauers,
                Kundziņsalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.
                28.08.1932. Meža kapos Rīgā.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 190. 25.08.1932.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 191. 26.08.1932.

PLĪTE PLEITA Alfrēds Fridrihs * 33. g. v. + 13.03.1921.
                Neatkarīgo mākslinieku vienības biedrs.
                Doma draudzes kapos R.; dz. Elizabetes 12.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 60. 15.03.1921.

PLŪDONIS Vilis + 15.01.1940.
                Dzejnieks,
                Tēvzemes balvas laureāts,
                Latvijas Preses biedrības godabiedrs.
                Plūdoņa kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 12. 16.01.1940.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 13. 17.01.1940.

PLŪME Jānis * + 31.08.1930.
                Aktieris.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 196. 01.09.1930.

PLŪME Jānis * 15.07.1890. + 07.06.1942.
                Tirgotājs.
                Raunas kapos.
                                                               „Tēvija” # 131. 09.06.1942.

PLŪME Jēkabs Pētera d. * 76.g.v. + 03.07.1931.
                Atvaļinātais ģenerālmajors,
                Latvijas tirdzniecības un rūpniecības bankas darbinieks.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 144. 04.07.1931.

PLŪME Rūdolfs * + 28.01.1942.
                Baldones virsmežniecības mežsargs.
                Baldones kapos; dz. Baldones pagasta Dūņās.
                                                               „Tēvija” # 32. 07.02.1942.

PLŪMĪTIS Jānis * 31.05.1902. + 11.04.1941.
                Agronoms.
                Lejas kapos Cēsīs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 91. 15.04.1941.

PLŪMĪTIS Voldemārs Jēkaba d. * 35. g. v. + 18.02.1926. Siguldā
                Podnieka meistars.
                Vecpilsoņu restorāna principiāls.
                Siguldas kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 43. 23.02.1926.

PODNIEKS Jānis * + 14.04.1939.
                Pirmās mednieku biedrības biedrs,
                Rīgas notāra J. Krūklanda palīgs,
                Rīgas un Pārdaugavas savstarpīgā kredītbiedrības padomes loceklis.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 85. 17.04.1939.

PODNIEKS Teodors * + 12.12.1936.
                Nacionālā teātra goda loceklis.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 284. 14.12.1936.

PODS Tālivaldis * + 31.07.1942.
                Korporācijas Fraternitas Latavensis konfilistrs.
                Pleskodāles kapos R.; dz. Kalnciema 90.
                                                               „Tēvija” # 175. 01.078.1942.
                                                               „Tēvija” # 177. 04.078.1942.

PODZIŅŠ Jānis * + 1926.
                Rīgas priekšpilsētas ugunsdzēsēju biedrības, dib. 1903. g. kārtībnieks.
                23.09.1926. apbedīts.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 212. 22.09.1926.

POGA Andrejs * + 08.03.1941.
                Tālbraucēju kapteinis.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 61. 11.03.1941.

POGA Augusts Kaspara d. * + 24.08.1926.
                Rīgas pilsētas tvaikoņu satiksmes kapteinis.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 190. 27.08.1926

POGA Kristaps * + 09.08.1926.
                Penkules krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 176. 11.08.1926.

POGAINIS Jānis Artūrs * + 19.09.1927.
                Sērmūkšu pagasta valdes darbvedis.
                25.09.1927. Skujenes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 214. 23.09.1927.

POGIŅŠ Jānis * 26.07.1864. + 27.10.1942.
                Siguldas Zušu sēravotu īpašnieks.
                Allažu kapos; dz. Siguldas pag. Zušos.
                                                               „Tēvija” # 250. 28.10.1942.

POGULIS Jānis Jura d. * + 21.03.1926.
                Namīpašnieks Krāsotāju 20.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 68. 25.03.1926.

POGULIS Jānis * + 1939.
                Dāliju speciālists,
                Rīgas dārzkopju biedrības mūža biedrs.
                Meža kapos R., Jāņa draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 92. 25.04.1939.

POKORNIJS Aleksandrs * + 24.05.1939.
                Rotācijas mašīnmeistars.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 118. 27.05.1939.

POKROVSKIS Nikolajs Vasiļa d. * + 30.04.1931. Daugavpilī
                Bauskas kājnieku pulka virsleitnants.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 98. 05.05.1931.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 103. 11.05.1931.

POĻAKOVS Matīss Jēkaba d. * + 01.04.1924.
                Mūrnieks.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 82. 08.04.1924.

POLE Kārlis * 26.09.1931. Ļeņingradā
                Tvaikoņa „Luzj” tālbraucēju stūrmanis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 197. 04.09.1931.
                                                                 “Jaunākās Ziņas” # 213. 23.09.1931.

POLE Tālivaldis * +1924. Ventspilī.
                Stud. oec.
                Ventspils kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 48. 27.02.1924.

POLIKARPS Jānis * 69.g.v. + 03.10.1941.
                Pensionēts skolotājs.
                Trikātas kapos; dz. Jaunvāles pag., Kalnanagogēnos.
                                                                „Tēvija” # 88. 10.10.1941.

POLIS Jēkabs * + 16.07.1931.
                Latvijas amatnieku krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Rīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrības goda biedrs,
                Namīpašnieks Stabu 20 un Skolas 14.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 156. 18.07.1931.

POLKS Leonīds * 07.09.1922. + 03.09.1943. Austrumu frontē
                Unteršārfīrers,
                Dzelzs Krusta kavalieris.
                Austrumu frontes Brāļu kapos.
                                                               „Tēvija” # 252. 27.10.1943.

POLS Augusts * 08.09.1877. + 16.06.1937.
                Jelgavas savstarpējās palīdzības biedrības biedrs.
                Baložu kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 134. 18.06.1937.

POMERS Andrejs * + 24.05.1931.
                Rīgas pilsētas 29. pamatskolas skolotājs.
                Debesbraukšanas kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 115. 28.05.1931.

POMMERS Jānis + 02.01.1940. Viļkenē
                Ārsts.
                Lazdonas pareizticīgo kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 3. 04.01.1940.

POMMERS Oskars * 14.02.1901. Burtnieku pag. + 1944. I 08. Austrumu frontē
                Daugavpils kājnieku pulka bij. kapteinis,
                Leģiona hauptšturmfītrers.
                Apbedīts Varoņu kapos Austrumu frontē.
                                                                “Tēvija” # 59. 07.03.1944.

PONE Marta * 1904. + 14.05.1932.
                Latvijas Sarkanā Krusta Žēlsirdīgo māsu savienības biedrs.
                19.05.1932. Mārtiņu kapos.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 108. 18.05.1932.

POORTENS Roberts * + 18.10.1924.
                Zemkopības Ministrijas Meža departamenta taksators.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 241. 22.10.1924.

POORTENS Rūdolfs * + 10.02.1928.
                Inženieris.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 37. 15.02.1928.

POOTS Fricis Alberts * + 20.12.1932.
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris,
                Auto tanku pulka vecākais amatnieks.
                23.12.1932.brāļu kapos Rīgā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 290. 22.12.1932.

POPE Kārlis * + 28.09.1935.
               Rīgas Pārdaugavas namīpašnieku biedrības biedrs.
               03.10.1935. Meža kapos R.; dz. Āpšu 13-8
                                                            „Jaunākās Ziņas” #223. 02.10.1935.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #224. 03.10.1935.

POPJANSKIS Hermanis – Hiršs + 12.04.1935.
               Apavu fabrikas Rekords direktors rīkotājs.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #87. 13.04.1935.

POPOVS Nikolajs * 01.05.1911. + 30.12.1942. Austrumu frontē
                Zonderfīrers.
                                                               „Tēvija” 15. 19.01.1943.


 PORIETIS Emma dz. Gobiņš * + 16.03.1944.
                Lubānas pagasta Veclielpurvu māju īpašniece.
                23.05.1944. Lubānas kapos.
                                                                „Tēvija” # 134. 09.06.1944.

PORIETIS Rihards * + 27.06.1942.
                Inženieris,
                Rūpniecības departamenta Celtniecības nozares tehniskās daļas vadītājs.
                                                               „Tēvija” # 149. 01.07.1942.          

PORIŅŠ Andrejs * + 1943.
                Namīpašnieks Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 303. 28.12.1943.

PORIŅŠ Kārlis * 05.04.1885. + 12.01.1944.
                Mūrnieku amata meistars.
                Kuldīgas pilsētas Jāņa kapos.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 8. 11.01.1944.

PORMALENS Egons *20.12.1891. +05.04.1944.
                Ventspils pilsētas dezinfektors,
                Ventspils cietuma feldšeris.
                                                                “Ventas Balss” # 30. 14.04.1944.

PORMALENS Otilija dz. Frīdenbergs * + 14.09.1943.
                Vecmāte Ventspilī,
                Meža kapos Ventspilī.
                                                                “Ventas Balss” # 71. 17.09.1943.

POROHOVS Pēteris * + 23.04.1930.
                Kursīšu aptiekas īpašnieks,
                Provizors.
                Kursīšu kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 92. 25.04.1930.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 99. 28.04.1930.

POTAPOVS Aleksandrs * + 17.02.1931.
                Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrības biedrs.
                Jāņa kapos R.; dz. Daugavpils 74., R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 41. 20.02.1931.

POTAŠKOVS Jānis * 18.01.1895. + 20.04.1944.
                Alūksnes virsmežniecības Kolberga iecirkņa mežzinis.
                23.04.1944. Pokrova kapos R.
                                                                „Tēvija” # 94. 22.04.1944.

POTEMPA Julijus * + 10.09.1926.
                A/S „Julius Potempa“ direktors.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 203. 11.09.1926.

PRAETORIUS Pauls * 06.07.1867. + 04.02.1937.
                Dr.,
                Rīgas pilsētas I slimnīcas prozektors.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 30. 06.02.1937.

PRĀMS Jānis * + 27.02.1941.
                Kalēju meistars.
                Pāvila kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 58. 07.03.1941.

PRANKS Roberts * 31. g. v. + 19.10.1924.
                Stud. phil.,
                Rīgas pilsētas 18. pamatskolas skolotājs,
                Rīgas skolotāju arodbiedrības biedrs,
                Rīgas skolotāju savienības biedrs,
                Siguldas Raiņa kluba dibinātājs.
                22.10.1924. Āraišu „Vanagu“ kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 240. 21.10.1924.

PRĀTIŅŠ Andrejs Jura d. * 21. g. v. + 05.05.1923.
                 “Kurzemes Vārds” nodaļas darbinieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 98. 08.05.1923.

PRAULIŅŠ Aleksandrs * + 13.02.1931.
                Rīgas ostas valdes darbinieks,
                Rīgas ostas vecākais bocmanis.
                Katlakalna kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 37. 16.02.1931.

PRAULS Kārlis * 02.05.1895. Lielstraupes pag. + 1941.
                Aizsargu bij. priekšnieks,
                Ģenerālis.
                03.05.1944. Meža kapos R.
                                                                „Tēvija” # 104. 04.05.1944.

PREIPIČS FREIBERGS Kristaps * 19.09.1853. + 10.01.1931.
                Mag. vet. med.,
                Latvijas veterināru biedrības goda biedrs.
                Pleskodāles kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 8. 12.01.1932.

PREISS Mārtiņš * 85.g.v. + 24.07.1942.
                Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris,
                Kokneses pagasta bijušais pagasta tiesas priekšsēdētājs.
                                                               „Tēvija” # 172. 29.07.1942.

PRĪBIS Hermanis * + 29.06.1941. Plāņu pag.
                Smiltenes zaļais partizāns.
                                                                „Tēvija” # 120. 18.11.1941.

PRIEDE Eduards * 64. g. v. + 21.04.1941.
                Valsts cirka direktors.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 97. 22.04.1941.

PRIEDE Indriķis * 30.10.1875. + 05.05.1937.
                Doles pagasta Bēču māju īpašnieks,
                Doles kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 101. 07.05.1937.

PRIEDE Indriķis * 05.05.1862. + 22.11.1937.
                Ķemeru brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības Goda biedrs.
                Liepmeža kapos Ķemeros, dz. Robežu 7, Ķemeros.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 269. 26.11.1937.

PRIEDE Indriķis * + 08.01.1938.
                Latviešu veco strēlnieku biedrības Jelgavas nodaļas biedrs.
                16.01.1938. Baložu kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 10. 14.01.1938.

PRIEDE Jānis * 31. 10. 1889. + 08.06.1931.
                Velkoņa „Vija” kapteinis.
                11.06.1931. Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 126. 10.06.1931.

PRIEDE Juris (Jurģis) * +12.12.1935.
                Krievijas galma padomnieks, valsts kontroles revidents Kazaņā,
                Pensionēts mežzinis.
                15.12.1935. Raiņa kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #284. 13.12.1935.

PRIEDE Kārlis Alekša d. * 07.11.1885. + 14.12.1935.
                Latvijas daiļkrāsotāju biedrības biedrs.
                22.12.1935. Meža kapos R.; Ģertrūdes dr. nodalījums.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #289. 19.12.1935.

PRIEDE Mārtiņš * + 28.03.1943.
                Tālbraucēju kapteinis.
                Trīsvienības kapos R.; dz. Slokas 106.
                                                               „Tēvija” # 76. 30.03.1943.

PRIEDE Pēteris * 1882. + 19.01.1940.
                Tirgotājs,
                Palīdzības biedrības „Palīgs“ dibinātājs.
                Meža kapos R.; dz. Kalnciema 2a.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 20. 25.01.1940.

PRIEDE Teodors * 03.01.1869. + 22.01.1943.
                Kalsnavas pagasta Galšu māju īpašnieks.
                Kalsnavas kapos.
                                                               „Tēvija” 23. 28.01.1943.

PRIEDĪTIS Aleksis * 74.g.v. +02.04.1935.
               Daiļkrāsotājs.
               07.04.1935. Raiņa kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #81. 06.04.1935.

PRIEDĪTIS Arnolds * + 19.03.1940.
                Inženieris tehnologs,
                Rīgas pilsētas diskonta bankas direktors,
                Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameras locekļa kandidāts.
                Meža kapos Rīgā.
                                                               „Brīvā Zeme” # 66. 20.03.1940.

PRIEDĪTIS Jānis * 94.g.v. + 12.09.1935.
               Skolotājs.
               17.09.1935. Pleskodāles kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #213. 19.09.1935.

PRIEDĪTIS Jānis * + 11.09.1941.
                Dārzkopis.
                Ērgļu Blaumaņa kapos; dz. Iršu pag. Rudzītos.
                                                                „Tēvija” # 68. 17.09.1941.

PRIEDĪTS Margarieta dz. Steinbergs * + 10.11.1937.
                Namīpašnieks Brīvības 35.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 259. 13.11.1937.

PRIEDĪTIS Pēteris Voldemāra d. * 25. g. v. + 13.05.1925.
                Dzelzceļnieks, kara invalīds,
                Latvijas atbildīgo darbinieku krājaizdevu sabiedrības biedrs dibinātājs,
                Latvijas atbildīgo darbinieku biedrības „Uzticība“ biedrs dibinātājs.
                Brāļu kapos R.; dz. Tērbatas 45.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 107. 15.05.1925.

PRIEDĪTIS Voldemārs * 25.12.1903. + 10.04.1924.
                Trīsvienības draudzes kora dalībnieks,
                Latvijas jaunatnes biedrības „Ziedonis“ biedrs.
                Trīsvienības kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 90. 19.04.1924.

PRIEDKALNS Andrejs * + 01.04.1923.
                Dr.
                Bērnu slimnīcas direktors,
                Filistru biedrības „Zemgalija“ filistrs.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 70. 04.04.1923.

PRIEDNIEKS Artūrs * + 12.11.1942.
                Savienas pagasta sabiedrisks darbinieks,
                Savienas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                                                               „Tēvija” # 271. 21.11.1942.

PRIEDNIEKS Fricis Aleksandrs * 08.06.1911. + 17.07.1943. Austrumu frontē
                Leitnants.
                                                               „Tēvija” # 197. 24.08.1943.

PRIEDNIEKS Līze dz. Puļķis * + 01.03.1942.
                Namīpašniece Bernātu 16, Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 52. 01.03.1942.

PRIEDNIEKS Pēteris *04.12.1874. + 18.02.1944.
                Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku slimo kases galvenais grāmatvedis.
                27.02.1944. Liezeres draudzes kapos.
                                                                “Tēvija” # 49. 28.02.1944.

PRIKULS Aleksandrs * + 05.09.1921.
                Latvijas Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts rentgenologs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 202. 07.09.1921.

PRINDULIS Rihards * 14.08.1885. + 24.12.1943.
                Vecais strēlnieks.
                31.12.1943. Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 306. 30.12.1943.

PRĪVERTS Jānis * + 23.03.1928. Jelgavā
                Latviešu lauksaimnieku ekonomiskās sabiedrības direktors rīkotājs,
                Lauksaimnieku centrālbankas valdes loceklis,
                Rīgas namīpašnieku biedrības biedrs.
                28.03.1928. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 69. 24.03.1928.

PRODS Jānis * + 29.03.1943.
                Bijušais bruņoto vilcienu pulka kapteinis,
                Rīgas Rozīša adatu fabrikas darbinieks.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 78. 01.04.1943.

PROKOPS Roberts * + 26.08.1936.
                Rīgas pilsētas krājkases darbvedis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 194. 28.08.1936.

PRUNSKIS Juris * + 11.04.1939.
                Viesnīcas „Rīga“ īpašnieks Ventspilī.
                Kantsona kapos Ventspilī..
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 82. 13.04.1939.

PRUNTE Jānis * + 18.08.1942.
                Jaunpils virsmežniecības inženieris mežkopis,
                Šalkone vecbiedrs.
                                                               „Tēvija” # 191. 20.08.1942.

PRŪSIS Pēteris * 75. g. v. + 06.08.1925.
                Tirgotājs.
                Jaunraunas kapos; dz. Jaunraunas pag. „Kārļos“.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 175. 10.08.1925.

PRŪSIS Pēteris * 35. g. v. + 21.07.1917.
                Rīgas Orlas dzelzceļu ierēdnis.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 177. 22.07.1917.

PRŪSIS Viļums * + 16.05.1924
                Latgales artilērijas pulka leitnants.
                Meža kapos R.
                                                                “Latvijas Kareivis”# 114. 21.05.1924.

PRŪSS Jūlijs * + 20.05.1923.
                Rīgas apriņķa policijas priekšnieks.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 108. 23.05.1923.

PŠEŅICINS Īvāns * + 20.01.1926.
                Latvijas Universitātes mehāniskās fakultātes profesors.
                Dz. Kr. Barona 11-7.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 16. 21.01.1926.

PŪCE Fricis * 23.01.1879. + 01.05.1920.
                Firmas „J. L. Blosfeldt“ liķieru meistars.
                Jāņa draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 101. 04.05.1920.

PŪCE Žanis * + 11.04.1925.
                Latviešu jaunatnes savienības Bēnes organizācijas loceklis.
                19.04.1925. Cīroles kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 83. 16.04.1925.

PUCĒNS Pauls * 63. G. v. + 18.01.1945.
                Kalvenes pagasta „Kalna Rinku” māju īpašnieks.
                                                                “Tēvija” # 19. 23.01.1945.

PUDĀNS Jānis * + 17.03.1942.
                Prodes pagasta Būrīšu māju īpašnieks.
                                                               „Tēvija” # 66. 20.03.1942.

PUGULIS Jānis * 20.08.1863. + 22.04.1939.
                Dārznieks.
                Meža kapos R., Jāņa draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 91. 24.04.1939.

PUHAĻSKIS Arkādijs * + 10.02.1942.
                Namīpašnieks Loču 33, Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 38. 14.02.1942.

PUIDAGS Jānis * + 14.06.1916. Maskavā
                Vācu valodas vir skolotājs,
                Lettonia’s filistrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 182. 02.07.1916.

PUĶE Jēkabs * 15.10.1882. + 08.09.1936.
                Lielupes zvejniecības biedrības „Lielupe” biedrs,
                Jelgavas I sporta biedrības biedrs,
                Firmas „V. Porte” darbvedis.
                Zanderu kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 205. 10.09.1936.

PUKĪTE Augusts * + 17.10.1943.
                Latviešu policijas virsleitnants,
                Madonas apriņķa policijas I iecirkņa priekšnieka palīgs.
                                                               „Tēvija” # 247. 21.10.1943.

PUĶĪTS Jēkabs * + 22.08.1926.
                Jelgavas kredītbiedrības valdes priekšnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 188. 25.08.1926

PUKNE Ansis * 67. g. v. + 06.02.1925.
                Tālbraucēju kapteinis uz tvaikoņa „Krimulda“.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 31. 09.02.1925.

PUKNE Irma * 27. g. v. + 18.08.1925.
                Nodokļu inspekcijas tiešu nodokļu departamenta darbiniece.
                Bolderājas kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 185. 21.08.1925.

PUKSIS Indriķis Jēkaba d. * + 18.06.1925.
                Tālbraucēju kapteinis,
                Rīgas ostas valdes darbinieks,
                Rīgas loču biedrības kapteinis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 135. 20.06.1925.

PUKŠE Georgs *85.g.v. + 15.04.1935.
               Tālbraucēju kapteinis.
               Apbedīšana: Matkules pagasta Dzīras ģimenes kapos.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #90. 17.04.1935.

PUKŠE Mārtiņš Andreja d. * 59. g. v. + 27.12.1925.
                Rīgas ostas valdes darbienisks.
                Bolderājas kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 293. 30.12.1925.

PUĶUDĀRZS Aleksandrs Pauls * 31. g. v. + 19.11.1939.
                Iekšējo ūdens ceļu kapteinis.
                Bērzes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 267. 24.11.1939.

PULCIŅŠ Kārlis * + 27.12.1941.
                Skolotājs.
                Bēķeru kapos Svitenes pag.; dz. Svitenes pag. Senčos.
                                                                „Tēvija” # 155. 31.12.1941.

PULCIŅŠ Kārlis * 23.11.1875. + 27.11.1943.
                Skolotājs.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 282. 01.12.1943.

PULIŅŠ Meļķis * + 03.06.1938.
                A/S „Varonis” valdes locekļa kandidāts.
                                                                „Brīvā Zeme” # 125. 04.06.1938.

PUĻĶIS Zamuelis * + 27.06.1936.
                Firmas „V. Ošenieks” veikalvedis.
                Krustkalna kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 142. 29.06.1936.

PULKOVSKIS Juris * 15.05.1882. + 09.12.1943.
                Provizors,
                Sarkandaugavas aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                Korporācijas Fraternitas Academica filistrs.
                14.12.1943. Sv. Trīsvienības kapos Rīgā.
                                                               „Tēvija” # 291. 11.12.1943.

PULKOVSKIS Pēteris * + 10.04.1932.
                Sv. Ģertrūdes II draudzes padomes loceklis.
                Meža kapos Rīgā.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 83. 15.03.1932.

PULKS Reinis * + 08.10.1924.
                Rīgas ostas policijas iecirkņa kārtībnieks.
                Pleskodāles kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 232. 11.10.1924.

PULPE Eduards Mārtiņa d. * + 20.07.1916.
                Poručiks,
                Franču kara lidotājs.
                30.07.1916. Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 210. 30.07.1916.

PUMPAINIS Fricis * 15.12.1886. + 08.02.1931.
                Ķemeru brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedrs.
                Liepmēža kapos Ķemeros.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 34. 12.02.1931.

PUMPURIŅŠ Matīs * + 06.03.1936. Ņujorkā
                Reņģu pagasta Rozes skolas bij. skolotājs.
                Woodlawu kapos Ņujorkā
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 157. 16.07.1936.

PUMPURS Dāvis * 49.g.v. + 15.11.1941.
                Vijciema piensaimniecības sabiedrības biedrs,
                Policijas palīgdienesta loceklis.
                Vijciema kapos.
                                                                „Tēvija” # 122. 20.11.1941.

PUMPURS Ede dz. Goba * 1852. Vecpiebalgas pag. + 31.10.1937.
                04.11.1937. Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 249. 02.11.1937.

PUMPURS Ludvigs * + 27.06.1925.
                Koku šķirotājs.
                Trīsvienības kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 140. 30.06.1925.

PUNDIŅŠ Jānis * + 02.08.1930.
                Rēzeknes kājnieku pulka atvaļināts virsleitnants.
                07.08.1930. Katlakalna kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 172. 04.08.1930.

PUNDIŅŠ Kārlis * 61. g. v. + 02.05.1941.
                Koku šķirotājs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 107. 05.05.1941.

PUNDIŅŠ Pēteris * 26.03.1863. + 12.12.1941.
                Katlakalna draudzes pērminders.
                Katlakalna kapos.
                                                                „Tēvija” # 144. 16.12.1941.

PUNKA Eduards * 06.06.1882. + 19.07.1936.
                Drēbnieku meistars.
                Raiņa kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 161. 21.07.1936.

PUNTUŠS Augusts * + 27.02.1937.
                Dzelzceļnieku biedrības Jelgavas nodaļas biedrs.
                Baložu kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 49. 02.03.1937.

PŪPOLS Hermīne dz. Sproģis * 34.g.v. + 21.05.1936.
                Latvijas sieviešu Nacionālās Līgas Jelgavas nodaļas sekcijas vadītājs,
                Jelgavas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas darbvede.
                Jēkaba kapos Jelgavā, dz. Cukura 5, Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 115. 23.05.1936.

PURENS Jānis Roberts * 28.01.1769. + 27.10.1942.
                Virānes pagasta valdes loceklis.
                                                               „Tēvija” # 254. 02.11.1942.

PURIŅŠ Ādolfs * + 22.02.1942. Austrumu frontē
                Līgatnes papīru fabrikas pamatskolas skolotājs.
                Vecpiebalgas kapos.
                                                               „Tēvija” # 115. 20.05.1942.

PURIŅŠ Aleksandrs * 55. g. v. + 06.10.1928.
                Rūpnieks un kooperators,
                Krāsu fabrikas „Ozolzīle” īpašnieks.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 229. 09.10.1928.

PURIŅŠ Augusts * + 11.02.1928.
                Tālbraucēju kapteinis.
                Tvaikoņa „Balva” I stūrmanis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 36. 14.02.1928.

PURIŅŠ Dāvids Jāņa d. * 14.08.1853. + 14.04.1924.
                Jāņa baznīcas padomes loceklis,
                Rīgas ostas kuģniecības biedrības valdes loceklis,
                Rīgas ostas kuģniecības biedrības enkurnieku sekcijas līdzstrādnieks,
                Latvijas enkurnieku sabiedrības biedrs.
                Torņakalna kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 90. 19.04.1924.

PURIŅŠ Didriķis * + 06.06.1927.
                Tālbraucēju kapteinis un locis.
                Pārventas kapos Ventspilī.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 125. 08.06.1927.

PURIŅŠ Dāvids Jāņa d. * 14.08.1853. + 14.04.1924.
                Jāņa baznīcas padomes loceklis,
                Rīgas ostas kuģniecības biedrības valdes loceklis,
                Rīgas ostas kuģniecības biedrības enkurnieku sekcijas līdzstrādnieks,
                Latvijas enkurnieku sabiedrības biedrs.
                Torņakalna kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 90. 19.04.1924.

PURIŅŠ Eduards Voldemārs * + 13.06.1930.
                Rīgas palīdzības biedrības valdes loceklis.
                Matīsu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 132. 16.06.1930.

PURIŅŠ Eduards * + 26.02.1942.
                Atvaļināts virsleitnants,
                Rīgas pilsētas dzīvokļu ekspluatācijas direkcijas III rajona
                               namu pārvaldnieks.
                                                               „Tēvija” # 55. 07.03.1942.

PURIŅŠ Jānis * + 24.01.1936.
               Rīgas pilsētas Jkšķiles mežniecības Bauera apgabala mežsargs.
               30.01.1936. Jkšķiles kapos.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 22 28.01.1936.

PURIŅŠ Jānis * +17.03.1939. Varšavā
                Rīgas cementa fabrikas „C. Ch. Schmidt“ A/S revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 65. 20.03.1939.

PURIŅŠ Jūlija dz. Lazdiņš * + 22.10.1930.
                Nītaures pagasta „Lapaiņu“ māju saimniece.
                Nītaures luterāņu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 244. 27.10.1930.

PURIŅŠ Kārlis * + 09.04.1925.
                Raiskuma pagasta skolotājs.,
                Raiskuma izglītības biedrības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 82. 15.04.1925.

PURIŅŠ Kārlis Jāņa d. * + 30.06.1925.
                Rīgas pilsētas elektrības iestādes montieris.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 140. 30.06.1925.

PURIŅŠ Kārlis * + 31.03.1938.
                A/S „L. & J. Hoff’” Linu vērptuves meistars un darba vadītājs.
                Annas (Reķa) kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 75. 01.04.1938.

PURIŅŠ Kristaps * + 11.03.1930.
                Tirgotājs.
                Meža kapos R.; dz. Elizabetes 89-1.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 59. 13.03.1930.

PURIŅŠ Mārtiņš * + 29.05.1926.
                Velkoņa „Baltija“ stūrmanis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 118. 01.06.1926.

PURIŅŠ Mārtiņš * + 1929.
                Skultes Ragļiņu māju īpašnieks.
                Skultes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 99. 04.05.1929.

PURIŅŠ Miķelis * + 14.03.1925.
                Medicīnas feldšeris.
                Meža kapos R.; dz. Marijas 20.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 62. 18.03.1925.

PURIŅŠ Miķelis * 16.12.1860. + 25.02.1928.
                Ādažu pagasta „Piparu” māju īpašnieks.
                Garkalnes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 48. 28.02.1928.

PURIŅŠ Nikolajs [Puriņu Klāvs] *77.g.v. + 18.09.1935.
               Rakstnieks,
               Selonijas filistrs.
               21.09.1935. Meža kapos R., Selonijas nodalījumā.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #215. 21.09.1935.

PURIŅŠ Pēteris * 04.07.1861. + 05.08.1935.
               Bijušais Latvijas dzelzceļa ierēdnis.
               09.08.1935. Annas (Reķa) kapos Jelgavā.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #177. 08.08.1935.

PURIŅŠ Pēteris * 09.10.1879. + 17.09.1943.
                Krimuldas Zilākalna māju īpašnieks.
                22.09.1943. Sņiķeru kapos.
                                                               „Tēvija” # 218. 17.09.1943.

PURIŅŠ Roberts * 14.03.1872. + 11.02.1935.
               A/S velosipēdu fabrikas A. Liperts emaļiešanas meistars.
               17.02.1935. Miera draudzes kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #39. 15.02.1935.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #35. 11.02.1935.

PURĪTS Alfrēds * 20.12.1878. Dubultos + 10.11.1936.
                Latvijas Mākslas akadēmijas bibliotekārs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 259. 13.11.1936.

PURMALNIEKS Jānis * 13.01.1918. + 12.03.1944. Austrumu frontē
                Unteršturmfīrers,
                16.03.1944. Brāļu kapos R.
                                                                „Tēvija” # 63. 15.03.1944.

PURMALS Artūrs * + 27.11.1936.
                Ekspeditors,
                Plkv. Kalpaka # 3. Namīpašnieks, Jelgavā.
                Zandera kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 273. 01.12.1936.

PURMALS Pēteris * + 29.07.1925. Jēkabpilī
                Inženieris ģeodēzists,
                Rīgas pilsētas virsģeometra palīgs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 168. 01.08.1925.

PURMALS Vera * + 30.04.1927.
                Stud. Paid.,
                Latvijas Universitātes Mazsalacas studentu biedrības kamiltone.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 96. 02.05.1927.

PURVĪTIS Antons * + 27.10.1937.
                Latvijas lauksaimniecības kameras Talsu rajona biškopības instruktors.
                                                                “Brīvā zeme” # 247. 30.10.1937.

PUSSELS Oskars * + 06.07.1923.
                Ekspeditors.
                Doma draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 147. 10.07.1923.

PUSSULLS Voldemārs * + 18.03.1939.
                Zvērināts advokāts,
                Rīgas Hipotēkas bankas valdes loceklis.
                Jēkaba kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 42. 20.02.1939.

PUŠPŪRS Jānis * 25.10.1911. + 03.09.1943.
                Naukšēnu pagasta sekretārs.
                                                               „Tēvija” # 211. 09.09.1943.

PŪTELIS Jēkabs * + 06.03.1937.
                Doles Pulkarnes mednieku biedrības bij. valdes priekšsēdētājs,
                Matīsa kapos R.; Salaspils 14.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 54. 08.03.1937.

PUTENIS Jānis * + 22.04.1942.
                Ērgļu kartības sargu bataljona kara laika ierēdnis.
                Centrālkapos Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 96. 26.04.1942.

PUTNAĒRGLIS Arnolds * 05.04.1907. + 15.02.1937.
                Vircavas pagasta valdes loceklis,
                Vircavas pagasta Poķu kapos, dz. Vircavas pag. Putnos.
                                                                „Brīvā Zeme” # 39. 18.02.1937.

PUTNIEKS Voldemārs * + 1941. Baltezerā
                Bijušais Kurmenes pagasta vecākais,
                Ādažu pagasta kapos.
                                                                „Tēvija” # 87. 09.10.1941.

PUTNIŅŠ Andrejs * 71.g.v. + 12.12.1941.
                Doma draudzes padomes un revīzijas komisijas loceklis.
                                                                „Tēvija” # 144. 16.12.1941.

PUTNIŅŠ Eduards * + 1941.
                Rīgas pilsētas dzīvokļu saimniecības nodaļas vecākais grāmatvedis.
                                                                “Tēvija” # 5. 05.07.1941.

PUTNIŅŠ Jānis * + 12.02.1916.
                Tirgotājs.
                Jumurdas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 48. 17.02.1916.

PUTNIŅŠ Jānis * + 25.01.1931.
                Pokrova kapu pārzinis.
                Pokrova kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 21. 28.01.1931.

PUTNIŅŠ Jānis * + 04.11.1935.
               Lidotājs administratīvais kapteinis leitnants.
               08.11.1935. Meža kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #254. 07.11.1935.

PUTNIŅŠ Jānis * + 25.01.1942.
                Namīpašnieks Ventspilī.
                                                                “Ventas Balss” # 9. 30.01.1942.

PUTNIŅŠ Mārtiņš * + 23.10.1936.
                Jēkabpils krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Jēkabpils namīpašnieku biedrības biedrs.
                                                                „Jēkabpils Vēstnesis” # 44. 29.10.1936.

PUTNIŅŠ Oskars Teodors * 25.02.1914. + 07.07.1941. kritis
                Remtes virsmežniecības Pilskalnu mežsargs.
                11.07.1941. Lielvārdes kapos; Lielvārdes pag. Lapsalos
                                                                „Tēvija” # 9. 10.07.1941.

PUTNIŅŠ Visvaldis * 27.08.1912. + 30.06.1941.
                Agronoms,
                Tukuma aizsargu pulka fiziskās audzināšanas instruktors.
                09.07.1941. Allažu kapos.
                                                                „Tēvija” # 10. 11.07.1941.

PUTNIŅŠ Žanis * + 21.02.1937.
                Latvijas bankas Bauskas nodaļas pilnvarotājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 42. 22.02.1937.

PUTNIŅŠ ROZENIEKS Aleksandrs * + 05.12.1931.
                Latvijas linu tirdzniecības speciālistu biedrības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 276. 08.12.1931.

PUTNS Jūlijs * 1912. Trapenes pag. + 25.07.1941. Inčukalnā
                Inčukalna tuberkulozes slimnīcas grāmatvedis,
                Rīgas 36. pamatskolas skolotājs.
                                                                “Tēvija” # 24. 28.07.1941.
                                                                „Tēvija” # 29. 02.08.1941.

PUTNIS Voldemārs * + 16.05.1931.
                Sabiedrības Latvijas eksports dibinātājs un valdes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 108. 18.05.1931.

PUTRAIMS Augusts * 64.g.v. + 14.06.1942.
                Pensionēts skolotājs.
                Lielvircavas pag. Strupdegunu kapos.
                                                               „Tēvija” # 138. 17.06.1942.

PUTRIŅŠ Arvīds * 01.03.1892. Olaines pag. + 19.06.1931. R.
                Kapteinis,
                Zemgales divīzijas štāba sakaru priekšnieks,
                Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris.
                21.06. 1931. garnizona kapos pie Meža kapiem R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 135. 20.06.1931.

PUŽAKS Edvīns * + 18.12.1937.
                Virsleitnants.
                23.12.1937. Garnizona kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 290. 21.12.1937.

 

 

 
Izmaiņas: 15.02.2023 Kontakti